Accès libre

Performance characteristics of a rapid method for iodine determination in milk / Szybka metoda oznaczania jodu w mleku – walidacja i akredytacja zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005

À propos de cet article

Citez

Badania powtarzalności i odtwarzalności przeprowadzono na 72 próbkach. Określono najważniejsze parametry walidacji, w tym składowe niepewności. Wyniki analiz porównano z wartościami referencyjnymi. Powtarzalność i odtwarzalność metody nie przekraczały 8 i 10%, odpowiednio. LOQ w oznaczanym roztworze próbki mleka wynosił 14 μg/L. Zakres roboczy krzywej kalibracji wynosił od 7 do 200 μg/L. Niepewność metody (P≤0,05) uwzględniająca błędy odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej, odzysku, czystości wzorca oraz błędy szkła miarowego wynosiła (%) 17.8 i 22.8 (n = 2 i n = 1). Podczas wykonywania rutynowych analiz powinien być sprawdzany współczynnik zmienności dla powtarzalności, który nie powinien przekraczać granicy powtarzalności wynoszącej 16%. Metoda cechuje się wystarczającą wiarygodnością, co zostało potwierdzone wynikami walidacji. Procedura jest szybka, prosta i ma niską wartość LOQ. Metodę akredytowano zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005.

ISSN:
1642-3402
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Life Sciences, Biotechnology, Zoology, Medicine, Veterinary Medicine