1. bookVolume 1 (2018): Edition 1 (June 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2668-5124
Première parution
30 Sep 2019
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Flora from Fărăgău Area (Mureş County) as Potential Source of Medicinal Plants

Publié en ligne: 08 Jun 2020
Volume & Edition: Volume 1 (2018) - Edition 1 (June 2018)
Pages: 60 - 70
Reçu: 02 Jun 2018
Accepté: 09 Jun 2018
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2668-5124
Première parution
30 Sep 2019
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

1. Bilz M, Kell SP, Maxted N, Lansdown R (2011) European Red List of Vascular Plants, Luxembourg: Publications Office of the European Union, IUCN Publications ServicesSearch in Google Scholar

2. Boşcaiu N, Coldea Gh, Horeanu C (1994) Lista roşie a plantelor vasculare dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din flora României, In: Ocrotirea Naturii şi a Mediului înconjurător, Bucureşti, 38(1): 45-56Search in Google Scholar

3. Cernei D (1995) Caracterizarea ecologică a lacului Fărăgău-rezervaţie naturală-cu referire specială la ecologia şi protecţia ornitofaunei, PhD thesis, “Babeş-Bolyai” UniversitySearch in Google Scholar

4. Cristea V (2014) Plante vasculare: diversitate, sistematică, ecologie și importanță, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj NapocaSearch in Google Scholar

5. Eşianu S, Laczkó-Zöld E (2016) Manual de Farmacognozie, vol. I and II, Ed. University Press, Tîrgu MureşSearch in Google Scholar

6. Istudor V (1998) Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol. 1, edit. Medicală, BucureştiSearch in Google Scholar

7. Istudor V (2001) Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol. 2, edit. Medicală, BucureştiSearch in Google Scholar

8. Istudor V (2005) Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol. III, edit. Medicală BucureştiSearch in Google Scholar

9. Mihăilescu S, Anastasiu P, Popescu A (2015) Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din RomâniaSearch in Google Scholar

10. Oltean M, Negrean G, Popescu A, Roman N, Dihoru G, Sanda V, Mihăilescu S (1994) Lista Roşie a plantelor superioare din România, Instit. de biologie, Studii, sinteze, BucureştiSearch in Google Scholar

11. Oroian S, Sămărghițan M (2000) Conspectul plantelor medicinale spontane din zona de câmpie a jud. Mureş, Marisia 26:15-25Search in Google Scholar

12. Săvulescu T (coord. pp.) (1952-1976) Flora RPR-RSR, I-XIII, edit. Acad. RomâneSearch in Google Scholar

13. Sârbu I, Ștefan N, Oprea A (2013) Plante vasculare din România, determinator ilustrat de teren. edit. “Victor B. Victor”, BucureştiSearch in Google Scholar

14. Stănescu U, Miron A, Hănceanu M, Aprotosoiaiei C (2002) Bazele farmaceutice, farmacologice şi clinice ale fitoterapiei, vol. 1-2 edit. „Gr.T.Popa“, UMF, IaşiSearch in Google Scholar

15. Stănescu U, Hăncianu M, Cioancă O, Aprotosoaie AC, Miron A (2004) Plante medicinale de la A la Z. Monografii ale produselor de interes terapeutic, vol. 1-2, edit. „Gr. T. Popa“, IașiSearch in Google Scholar

16. Tutin TG (1991) - Flora Europaea, vol.1, edit. II, Cambridge University PressSearch in Google Scholar

17. Tutin TG.et al. (eds.) (1964-1980) Flora Europaea, 1-5, Cambridge University PressSearch in Google Scholar

18. ***European Pharmacopoeia Online 9.3 http://online6.edqm.eu/ep903/. Accessed 26 June 2018Search in Google Scholar

19. ***Farmacopeea Română (1993) Ed. a X-a, Ed. Medicală, BucureștiSearch in Google Scholar

20. *** International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code), Regnum Vegetabile 154. Koeltz Scientific Books, 2012, 1-85.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo