1. bookVolume 27 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Choice of Language in Discussions on Law. Pregnancy Termination in the Legislative Process of the Polish Sejm of the Eighth Term

Publié en ligne: 29 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 153 - 167
Reçu: 18 Aug 2022
Accepté: 31 Oct 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Act of 7 January 1993 on family planning, protection of the human fetus, and the conditions of permissibility of abortion, (Journal of Laws of 1993, No. 17, item 78). Search in Google Scholar

Act on the 5 December 1996 on profession of physician and dentist, consolidated text: ( Journal of Laws of 2022, item 1731.). Search in Google Scholar

Berendt B., Bitwę o język w Polsce wygrali pro-liferzy. Poseł mówi: Kazałbym żonie rodzić. A żony nikt już nie pyta, https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,13166039,bitwe-o-jezyk-w-polsce-wygralipro-liferzy-posel-mowi-kazalbym.html. Search in Google Scholar

Berro Pizzarossa, L., L. Sosa, Abortion laws: the Polish symptom of a European malady?, ‘Ars Aequi’ 2021. Search in Google Scholar

Bhakuni H., Miotto L., Conscientious Objection to Abortion in the Developing World: The Correspondence Argument, “Dev. World Bioeth “ 2021, no. 21 (2).10.1111/dewb.12302 Search in Google Scholar

Borkowska K.., Penalizacja przerywania ciąży w polskim prawie karnym, “Studia Prawnoustrojowe” 2022, no. 56.10.31648/sp.7692 Search in Google Scholar

Bryła W., Skandalizacja jako sposób walki o wartości, “Białostockie Archiwum Językowe” 2017, no 17.10.15290/baj.2017.17.03 Search in Google Scholar

Bucholc M., Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon, ‘Hague Journal on the Rule of Law’ 2022, no. 14.10.1007/s40803-022-00167-9 Search in Google Scholar

Bukowska-Pelc U., Precyzja języka prawnego jako przykład precyzji języka fachowego, “Lingwistyka Stosowana” 2017, vol. 24, no. 4.10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.37-43 Search in Google Scholar

Chmielewska M., Druciarek M., Przybysz I., Czarny protest, w stronę nowego „kompromisu aborcyjnego”?, Instytut Spraw Publicznych, Warsaw 2017. Search in Google Scholar

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, (Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483). Search in Google Scholar

Ćwierz K., Cossengue Casimiro R., Konat B., Różnice leksykalne w wypowiedziach zwolenników i przeciwników dopuszczalności aborcji - analiza anglojęzycznych grup w serwisie Facebook, ‘ Investigationes Linguisticae’ 2017, vol. XXXVII.10.14746/il.2017.37.3. Search in Google Scholar

Dąbrowski H., Witaj w świecie obrońców zygot i przyjaciół morderców, Salon24.pl, https://www.salon24.pl/u/alfabet/706516,witaj-w-swiecie-obroncow-zygot-i-przyjaciol-mordercow. Search in Google Scholar

Desperak I., Antykoncepcja, aborcja I … eutanazja. O upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Polsce, ‘ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica’ 2003, no. 30. Search in Google Scholar

Domańska A., Constitutionality of Restrictions on Freedom of Assembly during the COVID-19 Pandemic in Poland, “Białostockie Studia Prawnicze” 2022, vol. 27, no 2.10.15290/bsp.2022.27.02.08 Search in Google Scholar

Grabowska M., Prawa człowieka w polskiej debacie nad aborcją w perspektywie wojen kulturowych, [in:] Wielkie religie świata w języku i kulturze: Chrześcijaństwo, University of Gdańsk, 2019. Search in Google Scholar

Hennig A., Morapolitik und Religion. Bedingungenpolitisch-roligiöser Kooperation in Polen, Italien und Spanien, Würzburg 2012. Search in Google Scholar

Hussein J.,Cottingham J., Nowicka W., Kismodi E., Abortion in Poland: politics, progression and regression, ‘Reproductive Health Matters’ 2018, vol. 26, no. 52.10.1080/09688080.2018.1467361 Search in Google Scholar

Jusińska K., Kwaśniewski J., Pawłowska K., Szczypiński O., Walinowicz K., Zych T., Równa ochrona prawna dla każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu. Główne założenia projektu inicjatywy obywatelskiej „Stop aborcji”, https://ordoiuris.pl/publikacje?page=2. Search in Google Scholar

Kania A.M., Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II, “Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego “ 2012, no. 28. Search in Google Scholar

Koralewska I., Zielińska K., ‘Defending the unborn’, ‘protecting women’ and ‘preserving culture and nation’: anti-abortion discourse in the Polish right-wing press, ‘Culture, Health and Sexuality’ 2022, vol. 24, no. 5.10.1080/13691058.2021.1878559 Search in Google Scholar

Kowalczyk K., Wpływ prokościelnych grup interesu na ustawodawstwo. Casus regulacji antyaborcyjnych w Sejmie VIII kadencji, ‘ Annnales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska Lublin - Polo-nia, Section K’ 2019, Vol. XXVI, no. 1.10.17951/k.2019.26.1.93-106 Search in Google Scholar

Kozłowska D., Prawo do decydowania, https://www.miesiecznik.znak.com.pl/prawo-do-decydowania-kozlowska/. Search in Google Scholar

Kozłowska I., D. Béland, A. Lecours, Nationalism, religion, and abortion policy in four catholic societies, ‘Nations and Nationalism’ 2016, No. 22 (4).10.1111/nana.12157 Search in Google Scholar

Kozub-Karkut M., Religia w dyskursie polityki - polski spór o aborcję, ‘Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio K ‘ 2017, vol. XXIV, no. 2.10.17951/k.2017.24.2.237 Search in Google Scholar

Kużelewska, E., Michalczuk-Wlizło, M., Same-sex marriage and the Catholic Church in Europe. Any chance of Understanding?, ‘Studies in Logic, Grammar, and Rhetoric’ 2021, no. 66 (79).10.2478/slgr-2021-0015 Search in Google Scholar

Lohr P.A., Fjerstad M., Abortion, ‘BMJ (Clinical Research Ed.)’ 2014, no 7553.10.1136/bmj.f7553 Search in Google Scholar

Lopez R., Perspectives on Abortion: Pro-Choice, Pro-Life and What Lies in Between, ‘ European Journal of Social Sciences’ 2012, no. 4(27). Search in Google Scholar

Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warsaw 2006. Search in Google Scholar

Michalczuk-Wlizło M., An institution that gives citizens a real impact on applicable law? Casus of the civic draft amendment to the act of 7 January 1993 on family planning, protection of the human foetus and conditions for the admissibility of termination of pregnancy, submitted to the Sejm of the eighth term,” Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, no. 6 (52).10.15804/ppk.2019.06.29 Search in Google Scholar

Siewert K., Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terrminologie des Handelsrechts. Eine deutsch-polnische kontrastive Studie, Bydgoszcz 2010. Search in Google Scholar

Szczepaniec M.,, Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności aborcji ze względów eugenicznych, “Białostockie Studia Prawnicze “2013, vol. 13.10.15290/bsp.2013.13.07 Search in Google Scholar

Szczerbiak A., Coraz okrutniejsze argumenty w dyskusji o aborcji, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735102,1,coraz-okrutniejsze-argumenty-w-dyskusji-o-aborcji.read. Search in Google Scholar

The judgment of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland of 28 May 1997, file no. K26 / 96. Search in Google Scholar

Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci, Warsaw 2010. Search in Google Scholar

Transcript of the 26th session of the Sejm of 22–23 September 2016. Search in Google Scholar

Transcript of the 27th session of the Sejm of 5–6 October 2016. Search in Google Scholar

Transcript of the 55th session of the Sejm of 10 January 2018. Search in Google Scholar

Vote no. 10 during the 55th session of the Sejm on 10 January 2018, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2146. Search in Google Scholar

Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Cracow 1948, Search in Google Scholar

Zielińska E., Na pozór, czyli o prawach reprodukcyjnych, https://www.miesiecznik.znak.com.pl/na-pozor-czyli-o-prawach-reprodukcyjnych. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo