1. bookVolume 27 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Poles’ Attitudes to the Concept of Whistleblowing. Historical and Present Background

Publié en ligne: 29 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 121 - 134
Reçu: 27 May 2022
Accepté: 21 Sep 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Ceva E., Bocchiola M., Is Whistleblowing a Duty? Cambridge 2019. Search in Google Scholar

Code of Criminal Procedure of 19 March 1928 – consolidated text Journal of Laws 1928, no. 33, item 313. Search in Google Scholar

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, no 78, item 483. Search in Google Scholar

Decree on especially dangerous crimes during the period of national reconstruction of 13 of June 1946 no. 30, item 192. Search in Google Scholar

Decree on State Protection of 30 October 1944, no. 10, item 50. Search in Google Scholar

Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law, O.J. UE L 305/17. Search in Google Scholar

Jagura B., Rola organów spółki kapitałowej w realizacji compliance, Warsaw 2017. Search in Google Scholar

Lewicka-Strzałecka A., Instytucjonalizacja whistleblowingu w firmie jako wyzwanie etyczne, “Diametros” 2014, no. 41, pp. 77–98. Search in Google Scholar

Makowski G., Waszak M., Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach, Warsaw 2019. Search in Google Scholar

Ochmann-Staniszewska S., Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Publicystyka- eksorbitancje-projekty-memoriały, vol. 3, 1665–1668, Warsaw – Wrocław 1991, t.3. Search in Google Scholar

Ożóg M., Sygnalizacja naruszeń prawa a zasada praworządności w dziejach prawa polskiego – zarys problematyki (in:) B. Baran, M. Ożóg (eds.), Ochrona Sygnalistów. Regulacje dotyczące zgłaszających nieprawidłowości., Warsaw 2021, pp. 241–261. Search in Google Scholar

Tazbir J., Silva rerum historicum, Warsaw 2002. Search in Google Scholar

Tokarczyk D., Whistleblowing i wewnętrzne postepowania wyjaśniające, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Yurttagul H.Ch.L., Whistleblower Protection by the Council of Europe, the European Court of Human Rights and the European Union, Brussels, 2021.10.1007/978-3-030-78059-3 Search in Google Scholar

Ziółkowska K., Whistleblowing jako przejaw dbałości o dobro zakładu pracy (in:) B. Baran, M. Ożóg (eds.), Ochrona Sygnalistów. Regulacje dotyczące zgłaszających nieprawidłowości, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo