1. bookVolume 27 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

‘Firm’ [Firma] in the Meaning of Polish Legal Language: The Business Name under which the Entrepreneur Operates in Legal and Economic Transactions, or an Entrepreneur [Przedsiębiorca]? Selected Comments on the (Un) Reasonableness of the Use of the Word ‘Firm’ [Firma] in Various Substantive Meanings

Publié en ligne: 29 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 83 - 100
Reçu: 31 Mar 2022
Accepté: 21 Sep 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Allerhand M., Kodeks handlowy z komentarzem. Spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, 2nd ed., Bielsko-Biała 1994. Search in Google Scholar

Berry E., Partnership and LLP Law, Chippenham 2010. Search in Google Scholar

Bielski P., Prawo firmowe w kodeksie spółek handlowych, cz. I, ‘Prawo Spółek’ 2004, no. 2, pp. 2–8. Search in Google Scholar

Bzdęga A., Chodera J., Kubica S., Firma. Kupiec. Przedsiębiorca, Przedsiębiorstwo, (in:) J. Czochralski, A. Wójcik, T. Korsak, G. Sochaj-Krajewska (eds.), Podręczny słownik polsko-niemiecki, Warsaw 1990, p. 158; 273; 532. Search in Google Scholar

Canaris C.W., Handelsrecht, München 2000. Search in Google Scholar

Chodera J., Kubica S., Firma. Kaufmann. Unternehmen, Unternehmer, (in:) J. Czochralski, A. Wójcik, L. Bielas, J. Jóźwicki (eds.), Podręczny słownik niemiecko-polski, Warsaw 1985, p. 264; 445; 847. Search in Google Scholar

Denek E., Dylewski M., Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy, https://www.gandalf.com.pl/b/finanse-malych-i-srednich-firm/#product-desc. Search in Google Scholar

Kozieł G., Pojęcie przedsiębiorcy, (in:) T. Długosz, G. Kozieł (ed.), A. Malarewicz-Jakubów, S. Patyra, A. Piszcz, A. Żurawik, Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, Warsaw 2019, pp. 37–55. Search in Google Scholar

Doroszewski W. (ed.), Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski. Search in Google Scholar

Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1995. Search in Google Scholar

Gościński J., Angielskie orzeczenia w sprawach karnych, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Grunewald B., Gesellschaftsrecht, Köln 2000. Search in Google Scholar

Hawkins J.M., Mizera E., Mizera G., Popularny Oxford Słownik angielsko–polski polsko–angielski [Oxford School Dictionary], Warsaw–Oxford 2010. Search in Google Scholar

Hopt K.J., Einleitung vor § 1 HGB; Commentar zu § 1–7 HGB; Commentar zu § 105 HGB, (in:) K.J. Hopt, H. Merkt, A. Baumbach, Handelsgesetzbuch, München 2006. Search in Google Scholar

Jachymczak E., Zarządzanie w firmie, 3 stycznia 2019, https://mojafirma.infor.pl/manager/zarzadzanie-zespolem/2860024,Zarzadzanie-w-firmie.html. Search in Google Scholar

Janusz J., O specyfice przekładu tekstów prawnych i prawniczych na przykładzie tłumaczeń poświadczonych z języka włoskiego i na język włoski, (in:) ‘Italica Wratislaviensia’, nr 2, Toruń 2011, pp.149–162.10.15804/IW.2011.02.10 Search in Google Scholar

Katner W.J., Kupiec. Podmiot gospodarczy. Przedsiębiorca. Ewolucja pojęciowa, ‘Gdańskie Studia Prawnicze’ 1999, vol. 5, pp. 171–188. Search in Google Scholar

Kidyba A., Prawo handlowe, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Korybski A., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 1997. Search in Google Scholar

Kozieł G., Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001–300134 KSH, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Kraft A., Kreutz P., Gesellschaftsrecht, Luchterhand 1997. Search in Google Scholar

Kubacki A.D., Podstawowe trudności w przekładzie tekstów prawniczych (in:) Prawo i język prawa – współczesne dylematy (artykuły po konferencji), Lublin 2019, pp. 3–8, https://www.researchgate.net/publication/340174436_Podstawowe_trudnosci_w_przekladzie_tekstow_prawniczych. Search in Google Scholar

Kubacki A.D., Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych, (in:) ‘Lingua Legis’, no. 17, Warszawa 2009, pp. 76–86. Search in Google Scholar

Kubacki A.D., Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Kuźniak M., Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa, Warszawa 2016.10.12775/RP.2017.013 Search in Google Scholar

Morse G., Partnership Law, USA, New York 2010. Search in Google Scholar

Roszkowski S., The Language of Law as Sublanguage, (in:) J. Tomaszczyk (ed.), Aspects of Legal Language and Legal Translation, Łódź 1999, pp. 7–16. Search in Google Scholar

Röhricht V., Commentar zu § 1–7 HGB, (in:) L. Ammon, T. Lenz, M. Brandi-Dohrn, V. Röhricht (eds.), von H. Gerkan, C. Wagner, W. Küstner, F. Graf von Westphalen (eds.), Handelsgesetzbuch. Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften, Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen (ohne Bilanz-, Transport- und Seerecht), Köln 1998, pp. 79–228. Search in Google Scholar

Schmidt K., Gesellschaftsrecht, Hamburg 2002. Search in Google Scholar

Seidler G.L., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 1997. Search in Google Scholar

Sitko J., Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa – obrzeża prawa własności przemysłowej, ‘Przegląd Prawa Handlowego’ 2008, no. 4, pp. 18–26. Search in Google Scholar

Sitko J., Firma w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, ‘Przegląd Prawa Handlowego’ 2003, no. 5, pp. 24–32. Search in Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl. Search in Google Scholar

Szwaja J., Firma w kodeksie cywilnym, ‘Prawo Spółek’ 2004, no. 1, pp. 2–9. Search in Google Scholar

Wajda D., Komentarz (elektroniczny) do art. 46, (in:) K. Ślebzak, M. Ślebzak (eds.), Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz, Warsaw, WKP 2018, point 1–2.8. Search in Google Scholar

Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Cracow 1948. Search in Google Scholar

Zamojski Ł., Kilka uwag o firmie przedsiębiorcy, ‘Prawo Spółek’ 2006, no. 7–8, pp. 50–55. Search in Google Scholar

Zaporowski P., Firma jako dobro osobiste przedsiębiorcy, ‘Rejent’ 2005, no. 12, pp. 113–123. Search in Google Scholar

Zaporowski P., Spory wokół nowego prawa firmowego, ‘Rejent’ 2004, no. 5, pp. 143–148. Search in Google Scholar

Zawadzki A., Rachunkowość małych firm, vol. 1. Podręcznik, Warsaw 2017. Search in Google Scholar

Zawadzki A., Rachunkowość małych firm, vol. 2. Zbiór zadań, Warsaw 2017. Search in Google Scholar

Zerilli J., Weller J., The Technology, (in:) M. Hervey, M. Lavy (eds.), The Law of Artificial Intelligence, London 2021. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo