1. bookVolume 11 (2016): Edition 2 (November 2016)
    Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-2938
Première parution
17 Jul 2014
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

In How Far is Elckerlijc Dutch? References to the Dutch Origin in the Polish Reception of the Middle Dutch Text

Publié en ligne: 13 Dec 2016
Volume & Edition: Volume 11 (2016) - Edition 2 (November 2016) - Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies
Pages: 91 - 107
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-2938
Première parution
17 Jul 2014
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

Baltyn-Karpińska, H. 2008. Iskier leksykon dramatu. Warszawa: Iskry.Search in Google Scholar

Bartelski, L.M. 2000. Polscy pisarze wspołcześni 1939-1991. Leksykon. Gdańsk: Tower Press.Search in Google Scholar

Benis, Artur. 1892. Materyały do historyi drukarstwaiksięgarstwaw Polsce. I. Inwentarze księgarń krakowskich Macieja Scharfenbergerai Floryana Unglera. /1547, 1551/. Krakow: Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Bielak, H. et. al. 1965. Dramat staropolski: od początkow do powstania sceny narodowej; bibliografia. Deel 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Search in Google Scholar

Borowski, A. 2007. Iter Polono-Belgo-Ollandicum: Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and 17th Centuries. Krakow: Księgarnia Akademicka.Search in Google Scholar

Brückner, A. 1902. “Zdziejow dawnego teatru polskiego.” Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historiiikrytyce literatury polskiej 1(1/4): 539-556.Search in Google Scholar

Davidson, C., M.W. Walsh, en T.J. Broos, eds. 2007. Everyman and Its Dutch Original, Elckerlijc. Middle English Texts Series. Kalamazoo, MI, Medieval Institute Publications. Ook online raadpleegbaar via <http://d.lib.rochester.edu/teams/text/davidson-everyman-introduction, 12 Jan. 2015>.Search in Google Scholar

Drobniak, P. 2003. Jednośćwrożnorodności: Europawtworczości Jarosława Iwaszkiewicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Search in Google Scholar

“Europese toenadering in het interbellum.” 8 Aug. 2012. Verspers. Artikel 34 van 35. 20 Jan. 2015. <http://www.verspers.nl/artikel/verspers/515/europese-toenaderingin-het-interbellum/#.VL5a70eG9W8>. Search in Google Scholar

Hahn, Wiktor. 1906. Literatura dramatycznaw Polsce XVIwieku. Lviv: Tow. dla Popierania Nauki Polskiej.Search in Google Scholar

Helsztyński, S. 1933. Każdy (Everyman): średniowieczny moralitet angielski. Biblioteka Dramatyczna Drogi 4. Warszawa: n.p. Search in Google Scholar

_____, ed. vert. 1934a. Kohelet. Poznań: Rolnicza Druk.i Księg. Nakładowa. Search in Google Scholar

_____. 1934b. “Uwagi pasyjneośmierci ‘Każdego.’” Wiadomości Literackie 17(544): 6. Search in Google Scholar

_____. 1939. Od Szekspira do Joyce’a. Warszawa: Tow. Wyd. Roj. Search in Google Scholar

_____, ed. 1964. Szekspirwliteraturzeiplastyce polskiej. Wystawaw400-lecie urodzin poety, 1564-1964. Katalog wystawy. Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka. Search in Google Scholar

_____. 1971. Dobranoc miły książę. Warszawa: Ludowa Społdzielnia Wydawnicza. Search in Google Scholar

_____. 1986. Kronika rodzinna. Autobiografia. Warszawa: Ludowa Społdzielnia Wydawnicza.Search in Google Scholar

Iwaszkiewicz, J. 1984. Dramaty. Tom II (in de reeks Jarosław Iwaszkiewicz: Dzieła). Warszawa: Czytelnik.Search in Google Scholar

Kalff, G. 1890. “Elckerlijc, Homulus, Hekastus, Everyman.” TNTL 9: 12-20.Search in Google Scholar

Lewański, J., ed. 1959. Dramaty staropolskie. Antologia. Tom I. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.Search in Google Scholar

Logeman, H. 1902. Elckerlyc, Everyman: De vraag naar de prioriteit opnieuw onderzocht. Gent: Vuylsteke.Search in Google Scholar

Łoch, E. 1988. Pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza wobec tradycjiiwspołczesności. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.Search in Google Scholar

Mały słownik pisarzy angielskichiamerykańskich. 1971. Warszawa: Wiedza Powszechna.Search in Google Scholar

Manly, J.M. 1910. “‘Elckerlijc-Everyman’: The Question of Priority.” Modern Philology 8(2): 269-277.10.1086/386836Search in Google Scholar

Meylaerts, R. et al. 2016. “Cultural Mediators in Cultural History: What Do We Learn from Studying Mediator’s Complex Transfer Activities in Interwar Belgium.” The Circulation of Dutch Literature. Eds E. Brems, O. Rethelyi, T. Van Kalmthout. Leuven: Leuven University Press.10.2307/j.ctt21c4rzf.6Search in Google Scholar

Mierlo S.J. van. 1948. De pioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd. Antwerpen- Brussel-Gent-Leuven: Standaard-Boekhandel. Search in Google Scholar

_____. 1951. Elckerlijc. Utrecht: Stichting De Roos.Search in Google Scholar

Morciniec, N. 1985. “Zur Vorgeschichte des ‘Kaufmanns’ von Mikołaj Rej - einer polnischen Version des Jedermannspieles.” Neerlandica Wratislviensia 2: 47-80.Search in Google Scholar

Müller, G. 2004. “France and Germany after the Great War: Businessmen, Intellectuals and Artists in Non-governmental European Networks.” Culture and International History. Eds J. C. E. Gienow-Hecht, en F. Schumacher. Oxford: Berghahn Books.Search in Google Scholar

Parker, J.J. 1970. The Development of the Everyman Drama from ‘Elckerlyc’ to Hofmannsthal‘s ‘Jedermann.’ Doetinchem: Drukkerij Ratio.Search in Google Scholar

Réthelyi, O. 2015. “De koopman en de non. Max Rheinhardt en de receptie van de Middelnederlandse literatuur.” Praagse Perspectieven 10. Praag: Universitaire pers. 9-35.Search in Google Scholar

Rossini M., en M. Toggweiler. 2014. “Cultural Transfer: An Introduction.” Word and Text: A Journal of Literary Studies and Linguistics 4(2): 5-9.Search in Google Scholar

Udalska, E. 2009. “Plany przestrzeni we wczesnych dramatach Jarosława Iwaszkiewicza.” Przestrzenie we wspołczesnym teatrzeidramacie. Eds V. Sajkiewicz, en E. Wąchocka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 55-67.Search in Google Scholar

Wielkopolski Słownik Biograficzny. 1981. Eds A. Gąsiorowski, en J. Topolski, Poznań- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo