1. bookAHEAD OF PRINT
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2286-2455
Première parution
16 Apr 2016
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
access type Nécessite une authentification

Flux Weakening Optimal Control of the Three-Phase Induction Motor

Publié en ligne: 02 Nov 2016
Volume & Edition: AHEAD OF PRINT
Pages: -
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2286-2455
Première parution
16 Apr 2016
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

[1] M.E. Roşu, I. Bivol, C Nichita, M. Găiceanu, Optimizarea Energetică a Sistemelor de Conversie Electromecanică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999.Search in Google Scholar

[2] Marian Găiceanu, Conducerea Optimală a Sistemelor de Acţionare Reglabile cu Maşini Asincrone Utilizând Metode Avansate de Comandă, PhD Thesis, 2002.Search in Google Scholar

[3] C. Thanga Raj, S. P. Srivastava, and Pramod Agarwal – Differential Evolution based Optimal Control of Induction Motor Serving to Textile Industry, IAENG International Journal of Computer Science, 35:2, IJCS_35_2_03, 2008Search in Google Scholar

[4] M. Hajian, G.R. Arab Markadeh, J. Soltani, S. Hoseinnia, Energy optimized sliding-mode control of sensorless induction motor drives, Energy Conversion and Management nr.50 (2009) 2296–2306, journal homepage: www.elsevier.com/locate/enconman10.1016/j.enconman.2009.05.006Search in Google Scholar

[5] Traian Munteanu, Contribuţii la conducerea optimală energetică a sistemelor de acţionare electrică cu maşini de inducţie şi reglare în poziţie, PhD Thesis, 2011.Search in Google Scholar

[6] Marian Gaiceanu, Cristi Dache, Viorel Nicolau, Razvan Buhosu, Ion Paraschiv, Optimal Control Implementation of the Three-Phase Induction Machine based on Adaptive Drive System, THE 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, May 23-25, 2013, Bucharest, Romania.10.1109/ATEE.2013.6563394Search in Google Scholar

[7] Alberto Isidori, Nonlinear Control Sistems, Springer-Verlag 198910.1007/978-3-662-02581-9Search in Google Scholar

[8] Mina Emil Roşu, Marian Găiceanu, Teodor Dumitriu, Traian Munteanu, Romeo Păduraru Cristinel Dache, Optimizarea pe criterii energetice a sistemelor de conversie electromecanică reglabile cu maşini de c.c. și c.a. –IDEI programe cod 521 – project of de exploratory research Contract 715/2009 – synthesis paper –Galați, 2011Search in Google Scholar

[9] Dache Cristinel Radu, Cercetări privind creșterea eficienței energetice a sistemelor de acționare electrică, PhD thesis, 2015;Search in Google Scholar

[10] Athans M. & Falb P.L., Optimal Control: An Introduction to the Theory and Its Applications – New York: Dover Publications, 1966 – Republished 2007 –ISBN 978-0-4864-5328-6;Search in Google Scholar

[11] Emil Rosu, Contribuţii privind influenţa mărimii de comandă asupra conducerii optimale a sistemelor de actionare electrică reglabile cu motoare de c.c., PhD thesis, 1985;Search in Google Scholar

[12] Peter Vas, Vector Control of AC Drive, Oxford Science Publication, 1994.10.1049/cp:19940949Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD