1. bookVolume 20 (2016): Edition 3 (September 2016)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Assessment of the Logistic System of Fuel Life Cycle Using the LCA Method

Publié en ligne: 17 Oct 2016
Volume & Edition: Volume 20 (2016) - Edition 3 (September 2016)
Pages: 125 - 134
Reçu: 01 Sep 2016
Accepté: 01 May 2016
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Gilecki, R. (2003). Zagadnienia importu paliw u progu XXI stulecia. Gospodarka paliwami. ISSN 0017-2413.Search in Google Scholar

Gutkowski, J. (2002). Energia odnawialna – stan obecny w Polsce. Gospodarka Paliwami i Energią ISSN 0017-2413.Search in Google Scholar

Góralczyk, M., Kulczycka, J. (2001). Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA) – nową normą z rodziny ISO 14000. Problemy Ekologii, 4, 151-155.Search in Google Scholar

Kulczycka, J., Góralczyk, M., Koneczny, K., Przewrocki, P., Wąsik, A. (2001). Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego. IGSMiE PAN, Kraków. ISBN 83-87854-29-8.Search in Google Scholar

Lagerstedt, J., Luttropp, C., Lindfors, L. G., Functional Priorities in LCA and Design for Environment, The International. Journal of Life Cycle Assessment, 8(3) 2003, 160-166.10.1007/BF02978463Search in Google Scholar

Sitnik, L.(2004). Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Search in Google Scholar

Piekarski,W., Szyszlak, J., Zając, G. (2006). Odnawialne źródła energii jako alternatywa paliw konwencjonalnych w pojazdach samochodowych. Agricultural Engineering, 4, 245-252.Search in Google Scholar

Roszkowski, A. (2012). Biomasa i bioenergia – bariery technologiczne i energetyczne. Problemy Inżynierii Rolniczej 3(77), 79-100.Search in Google Scholar

Stankiewicz, D. (2010). Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do produkcji energii w Polsce. Studia BAS, Nr 1(21), 237-266.Search in Google Scholar

Szczypiński-Sala, W. (2012). Niektóre własności mieszanin olejów roślinnych i paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Mechanika. Czasopismo Techniczne 3, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.Search in Google Scholar

Szlachta, Z. (2002). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKL Warszawa, 25-42.Search in Google Scholar

An Overview of FAME and Petroleum Diesel Life Cycles, NREL/TP-580-24772.Search in Google Scholar

Poradnik stosowania biopaliw. Przykłady najlepszych zastosowań i projekty pilotażowe. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Opracowane w ramach projektu Bio-NETT Bio-NETT EIE/05/190/S12.420028.Search in Google Scholar

ISO 14001. Environmental management systems. Requirements with guidance for use.Search in Google Scholar

ISO 14040:2006. Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework.Search in Google Scholar

ISO 14041. Environmental management. Life cycle assessment. Goal and scope definition and inventory analysis.Search in Google Scholar

ISO 14042. Environmental management. Life cycle assessment. Life cycle impact assessment.Search in Google Scholar

ISO 14043. Environmental management. Life cycle assessment. Life cycle interpretation.Search in Google Scholar

ISO 14044:2009. Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo