1. bookVolumen 20 (2016): Edición 3 (September 2016)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2449-5999
Primera edición
12 Mar 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Assessment of the Logistic System of Fuel Life Cycle Using the LCA Method

Publicado en línea: 17 Oct 2016
Volumen & Edición: Volumen 20 (2016) - Edición 3 (September 2016)
Páginas: 125 - 134
Recibido: 01 Sep 2016
Aceptado: 01 May 2016
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2449-5999
Primera edición
12 Mar 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Gilecki, R. (2003). Zagadnienia importu paliw u progu XXI stulecia. Gospodarka paliwami. ISSN 0017-2413.Search in Google Scholar

Gutkowski, J. (2002). Energia odnawialna – stan obecny w Polsce. Gospodarka Paliwami i Energią ISSN 0017-2413.Search in Google Scholar

Góralczyk, M., Kulczycka, J. (2001). Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA) – nową normą z rodziny ISO 14000. Problemy Ekologii, 4, 151-155.Search in Google Scholar

Kulczycka, J., Góralczyk, M., Koneczny, K., Przewrocki, P., Wąsik, A. (2001). Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego. IGSMiE PAN, Kraków. ISBN 83-87854-29-8.Search in Google Scholar

Lagerstedt, J., Luttropp, C., Lindfors, L. G., Functional Priorities in LCA and Design for Environment, The International. Journal of Life Cycle Assessment, 8(3) 2003, 160-166.10.1007/BF02978463Search in Google Scholar

Sitnik, L.(2004). Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Search in Google Scholar

Piekarski,W., Szyszlak, J., Zając, G. (2006). Odnawialne źródła energii jako alternatywa paliw konwencjonalnych w pojazdach samochodowych. Agricultural Engineering, 4, 245-252.Search in Google Scholar

Roszkowski, A. (2012). Biomasa i bioenergia – bariery technologiczne i energetyczne. Problemy Inżynierii Rolniczej 3(77), 79-100.Search in Google Scholar

Stankiewicz, D. (2010). Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do produkcji energii w Polsce. Studia BAS, Nr 1(21), 237-266.Search in Google Scholar

Szczypiński-Sala, W. (2012). Niektóre własności mieszanin olejów roślinnych i paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Mechanika. Czasopismo Techniczne 3, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.Search in Google Scholar

Szlachta, Z. (2002). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKL Warszawa, 25-42.Search in Google Scholar

An Overview of FAME and Petroleum Diesel Life Cycles, NREL/TP-580-24772.Search in Google Scholar

Poradnik stosowania biopaliw. Przykłady najlepszych zastosowań i projekty pilotażowe. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Opracowane w ramach projektu Bio-NETT Bio-NETT EIE/05/190/S12.420028.Search in Google Scholar

ISO 14001. Environmental management systems. Requirements with guidance for use.Search in Google Scholar

ISO 14040:2006. Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework.Search in Google Scholar

ISO 14041. Environmental management. Life cycle assessment. Goal and scope definition and inventory analysis.Search in Google Scholar

ISO 14042. Environmental management. Life cycle assessment. Life cycle impact assessment.Search in Google Scholar

ISO 14043. Environmental management. Life cycle assessment. Life cycle interpretation.Search in Google Scholar

ISO 14044:2009. Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo