1. bookVolumen 19 (2021): Edición 1 (November 2021)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2335-2027
Primera edición
01 Jan 2012
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Translation of Proper Nouns During Periods of Interwar and Soviet Lithuania: The Case of “The Tartuffe” by Molière

Publicado en línea: 15 Nov 2021
Volumen & Edición: Volumen 19 (2021) - Edición 1 (November 2021)
Páginas: 227 - 255
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2335-2027
Primera edición
01 Jan 2012
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Ambrasas-Sasnava, K. (1980). Lietuvių vertimo teorijos užuomazgos. In E. Matuzevičius, & A. Valionis (Eds.), Meninio vertimo problemos (pp. 63–84). Vaga. Search in Google Scholar

Ambrasas-Sasnava, K. (1984). Vertimo tyrinėjimai. Tradicija. Mokslas. Search in Google Scholar

Bakutytė, I. (2020). La réception de la littérature française en Lituanie dans le contexte de l’identité nationale [Thèse de doctorat, Universiteit Leiden]. Search in Google Scholar

Balčikonis, J. (1927). Atsakymas ponui Baliui Sruogai. Lietuva, 20, 2–4. Search in Google Scholar

Caro Dugo, C. (2011). Juano Ramóno Jiménezo „Platero y yo“ vertimai į lietuvių kalbą: poetinio teksto prasmės perteikimas. Verbum, 2, 7–17.10.15388/Verb.2011.2.4950 Search in Google Scholar

Caro, C. (2007). Don Quijote en Lituania. Epos, Revista de filología, XXIII, 257–262.10.5944/epos.23.2007.10556 Search in Google Scholar

Černiuvienė, L. (2007). Adresato problema verčiant: Antoine de Saint-Exupéry Mažojo princo vertimai į lietuvių kalbą. Literatūra, 49(4), 52–59.10.15388/Litera.2007.4.7958 Search in Google Scholar

Černiuvienė, L. (2011). Įvaizdžių perteikimas Oskaro Milašiaus eilėraščio „Nemiga“ (« Insomnie ») vertimuose. Literatūra, 53(4), 37–56.10.15388/Litera.2011.4.1728 Search in Google Scholar

Černiuvienė, L. (2013). Leksinių atitikmenų pasirinkimas Oskaro Milašiaus eilėraščio „Talita Cumi“ vertimuose. Literatūra, 55(4), 7–25.10.15388/Litera.2013.4.2654 Search in Google Scholar

Čiurlionienė, S. (1933a). Apie vertimus. Gimtoji kalba, 2, 17–20. Search in Google Scholar

Čiurlionienė, S. (1933b). Apie vertimus. Gimtoji kalba, 4, 51–53. Search in Google Scholar

Čiurlionienė, S. (1933c). Apie vertimus. Gimtoji kalba, 8, 115–117. Search in Google Scholar

Even-Zohar, I. (1997). The “Literary System” / The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem. Poetics Today, 11(1), 27–52. https://www.tau.ac.il/~itamarez/works/books/Even-Zohar_1990--Polysystem%20studies.pdf Search in Google Scholar

Fiodorov, A. V. (1958). Vertimo teorijos įvadas (Lingvistinės problemos) – А. В. Федоров, Bведение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). Москва: Издателъство литературы на иностранных языках. Search in Google Scholar

Foucault, M. (1998). Diskurso tvarka (vertė Marius Daškus). Baltos lankos. Search in Google Scholar

Hiernard, J-M. (2003). Les règles d’or de la traduction. Ellipses Édition Marketing S.A. Search in Google Scholar

Januškevičiūtė, I. (2014). Tarpukario Lietuvos kultūrininkai ir „Paryžiaus fenomenas“. Bernardinai.lt. Interneto dienraštis. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-02-07-ilona-januskeviciute-tarpukario-lietuvos-kulturininkai-ir-paryziausfenomenas/113612 Search in Google Scholar

Kalėda, A. (1980). Kelias į skaitytojo vaizduotę. A. Mickevičiaus kūrinių vertimus pasklaidžius. In E. Matuzevičius, & A. Valionis (Eds.), Meninio vertimo problemos (pp. 329–343.). Vaga. Search in Google Scholar

Leonavičienė, A. (2018). Origins and developments of translation theory in Lithuania from 1918 to 1990. Translationes. Timișoara: Isttraromtranslationes studies center, 10(1), 149–167. https://hdl.handle.net/20.500.12259/6025810.2478/tran-2018-0004 Search in Google Scholar

Leonavičienė, A. (2021, April 22). Žvilgsnis į du Molière’o „Tartiufo“ vertimus į lietuvių kalbą [Conference presentation]. Tarptautinė mokslinė konferencija „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“, Vytauto Didžiojo universitetas. Search in Google Scholar

Leonavičiūtė, G., & Kuzminskaitė, D. (2021). Kultūrinių realijų vertimas į lietuvių kalbą: Gabrielio García’os Márquezo romanas „Šimtas metų vienatvės“. Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism, 18, 185–209.10.2478/sm-2021-0009 Search in Google Scholar

Macijauskaitė-Bonda, J. (2016, November 25). Realijų perteikimas E. De Amičio romano „Širdis“ vertimuose į lietuvių kalbą [Conference presentation]. IX Tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulio vaizdas kalboje“, Šiaulių universitetas. Search in Google Scholar

Petrauskas, V. (1977). Tikrojo Stendalio beieškant. Kelios pastabos apie kai kurias meninio vertimo tendencijas. Pergalė, 6, 121–127. https://www.llvs.lt/?recensions=7 Search in Google Scholar

Petrauskas, V. (1980). Trys pažintys su Stendaliu. In E. Matuzevičius, & A. Valionis (Eds.), Meninio vertimo problemos (pp. 308–328). Vaga. Search in Google Scholar

Račkauskas, M. (1933). Kalbos piktžolės. Gimtoji kalba, 2, 20–23. Search in Google Scholar

Salys, A. (1933). Mūsų lietuviškieji vardai. Gimtoji kalba, 4, 50–51. Search in Google Scholar

Sauka, D. (1998). Fausto amžiaus epilogas: monografija. Tyto alba. Search in Google Scholar

Sruoga, B. (1927). Apie kalbininkus ir rašytojus. Lietuva, 12, 2–4. Search in Google Scholar

Talmantas, J. (1933). Daugiau dėmesio šnekamajai bendrinei kalbai. Gimtoji kalba, 8, 113–115. Search in Google Scholar

Toury, G. (1995a). The Nature and Roles of Norms in Translation. In L. Venuti (Ed.), The Translation Studies Reader. Routledge. Search in Google Scholar

Toury, G. (1995b). Descriptive Translation Studies and Beyond. John Benjamins.10.1075/btl.4 Search in Google Scholar

Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, N. (1990). Viktoro Hugo kelias į Lietuvą. Vaga. Search in Google Scholar

Veličkienė, D. (2019). Williamo Shakespeare’o sonetų vertimai į lietuvių kalbą: atitikmens problema [Daktaro disertacija, Mykolo Romerio universitetas]. Search in Google Scholar

Zabarskaitė, J. (2017). Kalbos, valdžios ir visuomenės santykiai Lietuvoje 1919–1940 m. Parlamento studijos, 22, 41–59.10.51740/ps.vi22.94 Search in Google Scholar

Visockas, V. (1980). Vertimo medžio šaknys ir metūgės. In E. Matuzevičius, & A. Valionis (Eds.), Meninio vertimo problemos (p. 9, pp. 11–12). Vaga. Search in Google Scholar

Filosofijos žodynas (red. M. Rozentalis). Mintis, 1975. Search in Google Scholar

Molière (1998). Le Tartuffe ou l’Imposteur (édition présentée par Gérard Ferreyrolles et Delphine de Garidel). Larousse-Bordas. Search in Google Scholar

Moljeras. (1928). Tartifas arba Veidmainys (vertė iš prancūzų kalbos Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė). Zavišos ir Steponavičiaus spaustuvė. Search in Google Scholar

Moljeras. (1967). Tartiufas arba Apgavikas (vertė Aleksys Churginas). Moljeras ir kitos komedijos. Vaga, pp. 5–108. Search in Google Scholar

Valstybinė lietuvių kalbos komisija. http://www.vlkk.lt/aktualiausiostemos/svetimvardziai/gramatinimas, http://www.vlkk.lt/aktualiausiostemos/svetimvardziai/adaptavimas Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD