1. bookVolumen 32 (2013): Edición 3 (September 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Thermal and Humidity Conditions Over a Salient Land Form as Exemplified by a Coastal Sand Dune at the Łeba Sandbar in the Słowiński National Park

Publicado en línea: 12 Oct 2013
Volumen & Edición: Volumen 32 (2013) - Edición 3 (September 2013)
Páginas: 15 - 25
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Baranowski J., Kuchcik M., 2001. Wybrane aspekty warunków termicznych Tatr oraz masywu Witoszy w Bułgarii. In: M. Kuchcik (ed.), Współczesne badania topoklimatyczne. Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN. 23: 9-17.Search in Google Scholar

Bednarek A., 1966. O wpływie temperatury powietrza na kształtowanie temperatury gleby w warunkach ograniczonego dopływu energii promieniowania Słońca. PrzeglądGeofizyczny 11(4): 251-260.Search in Google Scholar

Bednorz E., Kolendowicz L., 2010a. Lokalne zróżnicowanie parametrów wiatru na Mierzei Łebskiej (Słowiński Park Narodowy). Badania Fizjograficzne R1 - seria A - Geografia Fizyczna, A61: 119-127.10.2478/v10116-010-0006-0Search in Google Scholar

Bednorz E., Kolendowicz L., 2010b. Daily course of the soil temperature in summer in chosen ecosystems of Słowiński National Park. Quaestiones Geographicae 29(1): 5-12.10.2478/v10117-010-0001-xSearch in Google Scholar

Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., 2001. Typy topoklimatu Słowińskiego Parku Narodowego. DokumentacjaGeograficzna. 23: 19-32.Search in Google Scholar

Bogucki J., 1994. Dobowa zmienność kierunku wiatru na Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią ser. A - Geografia Fizyczna, 45: 5-23.Search in Google Scholar

Bokwa A., 2001. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na dzienny przebieg pionowych gradientów termicznych w przygruntowej warstwie powietrza. Dokumentacja Geograficzna 23: 33-40.Search in Google Scholar

Geiger R., 1942. Das Klima der Bodennahen Luftschicht. Die Wissenschaft BD78, Braunschweig.10.1007/978-3-663-06924-9Search in Google Scholar

Keryn I.P., Polglase P.J., Smethurst P.J., O‘Connel A.M., Caryle C.J., Khana P.K., 2004. Soil temperature under forests: a simple model for predicting soil temperature under a range of forest types. Agricultural and Forest Meteorology 121: 167-182.10.1016/j.agrformet.2003.08.030Search in Google Scholar

Kicińska B., Olszewski K., Żmudzka E., 2001. Uwagi o wykorzystaniu klasyfikacji J. Paszyńskiego do kartowania topoklimatycznego (z doświadczeń Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego). DokumentacjaGeograficzna 23: 143-151.Search in Google Scholar

Kolendowicz L., 2002. Zróżnicowanie temperatury, wilgotności względnej oraz wielkości ochładzającej powietrza w Słowińskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficznenad Polską Zachodnią ser. A - Geografia Fizyczna, 53: 83-93.Search in Google Scholar

Kolendowicz L., Bednorz E., 2009. Microclimatic conditions within a pine forest in August 2008 on the Łeba Sandbar (Słowiński National Park). Questiones Geographicae 28A/1: 32-39.Search in Google Scholar

Kolendowicz L., Bednorz E., 2010a. Topoclimatic differentiation on the area of the Słowiński National Park. QuaestionesGeographicae 29(1): 5-12.10.2478/v10117-010-0001-xSearch in Google Scholar

Kolendowicz L., Bednorz E., 2010b. Warunki mikroklimatyczne we wnętrzu boru sosnowego na Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne R1 - ser. A - Geografia Fizyczna, A61: 157-168.10.2478/v10116-010-0009-xSearch in Google Scholar

Kolendowicz L., Bednorz E., 2011. Charakterystyka termiczna wklęsłej formy terenowej w okresie letnim 2010 r. na przykładzie zagłębienia międzywydmowego w Słowińskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne R2 - ser. A - Geografia Fizyczna, A62: 69-86.Search in Google Scholar

Kolendowicz L., Bednorz E., Szyga-Pluta K., 2004. Analysis of chosen cases of high daily rainfall at the local station of Climatology Department Adam Mickiewicz University in Poznań in Słowiński National Park. QuestionesGeographicae 23: 49-54.Search in Google Scholar

Medzińska M., 1991. Charakterystyka wielkości ochładzającej powietrza w profilu Mierzei Łebskiej w okresie letnim 1988. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią ser. A - Geografia Fizyczna, 37: 73-89.Search in Google Scholar

Molga M., 1986. Meteorologia rolnicza. PWRiL, Warszawa.Search in Google Scholar

Mungai D.N., Stigter C.J., Coulson C.L., Ng’ang‘a J.K., 1998. Simply obtained global radiation, soil temperature and soil moisture in an alley cropping in semi-arid Kenya. Theoretical and Applied Climatology 65: 63-78. 10.1007/s007040050005Search in Google Scholar

Obrębska-Starklowa B., 2001. Wpływ zmian użytkowania ziemi w dolinie Raby na warunki termiczne zbiorowiska leśnego. Dokumentacja Geograficzna 23: 59-74.Search in Google Scholar

Olecki Z., 2000. Differentiation of the solar conditions in the Carpathian Foothills during 1971-1997. In: Topoclimaticand geoecological changes in the Wieliczka foothills in the surroundingsof the Dobczyce reservoir. MS.Search in Google Scholar

Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999. Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. Dokumentacja Geograficzna 14.Search in Google Scholar

Rabski K., 1987. Wstępna charakterystyka termiczno-wilgotnościowa Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne nadPolską Zachodnią ser. A - Geografia Fizyczna, 42: 191-205.Search in Google Scholar

Rabski K., 1992. Mezoklimatyczne tło obszaru Słowińskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 11(1).Search in Google Scholar

Strużka V., 1954. Metody badań bioklimatycznych. PZLG, 3: 170-195.Search in Google Scholar

Tamulewicz J., 2001. Prędkość wiatru w sezonie letnim w Słowińskim Parku Narodowym w obrębie Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią ser. A - Geografia Fizyczna, 52: 149-159.Search in Google Scholar

Trepińska J., 2002. Górskie klimaty. Monografie 20, UJ Kraków, 202 pp. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo