1. bookVolumen 32 (2013): Edición 2 (June 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Image of Russia and Russians as Seen by Polish University Students

Publicado en línea: 10 Jul 2013
Volumen & Edición: Volumen 32 (2013) - Edición 2 (June 2013)
Páginas: 91 - 103
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Berdyaev N., 1916. Русская и польская душа (The Russian and the Polish soul). Утро России, 85. From http://russian.salon24.pl/398435,rosyjska-i-polska-dusza-w-roku-1918 (accessed 12 April 2012).Search in Google Scholar

Bugajski M., 2010. Rosja i Rosjanie w polskiej prasie (Russia and the Russians in the Polish media). Paper presented at the conference Poznawać, Tworzyć, Komunikować in Łódź. From www.uz.zgora.pl/~mbugajsk/?file_id=25 (accessed 12 April 2012).Search in Google Scholar

Komunikat z badań: Opinie o stosunkach polsko-rosyjskich pokatastrofie smoleńskiej i działaniach mających wyjaśnić jejprzyczyny (Research report: Opinions on the Polish-Russian relations after the Smolensk catastrophe and the activities intended to explain its causes), 2011. CBOS, Warsaw.Search in Google Scholar

Kral W., 2006. Polacy w oczach Rosjan na stronie internetowej www.polska.ru. In: de Lazari A., Rongińska T. (eds), Polacy i Rosjanie - przezwyciężanie uprzedzeń. Wydawnictwo Ibidem, Łódź.Search in Google Scholar

De Lazari A., 2004. Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna) (The Polish and the Russian soul: From Adam Mickiewicz and Alexander Pushkin to Czesław Miłosz and Alexandr Solzhenitsyn). In: de Lazari A. (ed.), Materiały do “katalogu” wzajemnych uprzedzeńPolaków i Rosjan. PISM, Warszawa.Search in Google Scholar

De Lazari A. (ed.), 2006. Katalog wzajemnych uprzedzeń Polakówi Rosjan. Wstęp (The catalogue of mutual prejudices among Poles and Russian. Introduction). PISM, Warszawa.Search in Google Scholar

La Russie aux yeux des Français, 2012. Opinea. From http:// www.opinea.com/actus-etudes/image-de-la-russie-aupres-des-francais/.Search in Google Scholar

Les Français et les libertés publiques et le respect des droits del’homme en Russie, 2013. IFOP, Russie Libertés. From http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2175.Search in Google Scholar

Ludzie-Historia-Polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan (People- History-Politics. Poland and Germany in the eyes of Russians), 2012. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.Search in Google Scholar

Orłowski R., 2006. Rosja i Rosjanie w oczach Polaków (Russia and Russians in the eyes of Poles). In: de Lazari A., Rongińska T. (eds), Polacy i Rosjanie - przezwyciężanie uprzedzeń. Wydawnictwo Ibidem, Łódź.Search in Google Scholar

Remnick D., 1997. Resurrection: The struggle for a new Russia. Random House, New York.Search in Google Scholar

Skorupska A., 2006. Wizerunek Rosji i Rosjan w mediach (The image of Russia and Russians in the Polish media). In: de Lazari A., Rongińska T. (eds), Polacy i Rosjanie -przezwyciężanie uprzedzeń. Wydawnictwo Ibidem, Łódź.Search in Google Scholar

Sztabiński F., 1997. Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy (Mail-in survey and questionnaire interview). Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.Search in Google Scholar

Tischner J., 1992. Etyka solidarności oraz Homo sovieticus (The ethics of solidarity and Homo sovieticus). Wydawnictwo Znak, Kraków.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo