Acceso abierto

Forecasting Prices of Shares Listed on the Warsaw Stock Exchange Using Machine Learning


Cite

Anghel, G. D. I. (2015). Stock Market Efficiency and the MACD. Evidence from Countries around the World. Procedia Economics and Finance, 32, 1414–1431.10.1016/S2212-5671(15)01518-X Search in Google Scholar

Bradley, D. A. (1984). Stock Market Prediction. The Planetary Barometer and How to Use It. Los Angeles: Llewellyn Publications. Search in Google Scholar

Czekaj, J., Woś, M. & Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa: Wydawnictwo PWN. Search in Google Scholar

Elder, A. (1993). Trading for a Living. Psychology. Trading Tactics. Money Management. New York: John Wiley & Sons Inc. Search in Google Scholar

Fernandes, R. A. S., & Mallqui Dennys, C. A. (2019). Predicting the direction, maximum, minimum and closing prices of daily Bitcoin exchange rate using machine learning techniques. Applied Soft Computing, 75.10.1016/j.asoc.2018.11.038 Search in Google Scholar

Murphy, J. J. (2019). Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. New York: New York Institute of Finance. Search in Google Scholar

Rutkowski, L. (2005). Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Stephenson, D. (2020). Big Data, nauka o danych i AI bez tajemnic. Gliwice: Wydawnictwo Helion. Search in Google Scholar

Szyszka, A. (2003). Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Search in Google Scholar

Tarczyński, W. (2001). Rynki kapitałowe – metody ilościowe, vol. I. Warszawa: Placet, 2 ed. Search in Google Scholar

Torres, E. P., Hernández-Álvarez, M., Torres Hernández, E. A., & Yoo, S. G. (2019). Stock Market Data Prediction Using Machine Learning Techniques. In Á. Rocha, C. Ferrás, & M. Pare-des (Eds.), Information Technology and Systems. ICITS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 918. Springer.10.1007/978-3-030-11890-7_52 Search in Google Scholar

Wodecki, A. (2018). Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji. Kraków-Legionowo: Wydawnictwo Edu-Libri. Search in Google Scholar

www.asseco.com Search in Google Scholar

www.allegro.eu Search in Google Scholar

www.azure.microsoft.com/pl-pl/services/machine-learning Search in Google Scholar

www.ccc.eu Search in Google Scholar

www.cdprojekt.com Search in Google Scholar

www.gkpge.pl Search in Google Scholar

www.gpw.com.pl Search in Google Scholar

www.grupadino.pl Search in Google Scholar

www.jsw.pl Search in Google Scholar

www.kghm.com Search in Google Scholar

www.lppsa.com Search in Google Scholar

www.lotos.pl Search in Google Scholar

www.mercatormedical.eu Search in Google Scholar

www.orange.pl Search in Google Scholar

www.orlen.pl Search in Google Scholar

www.pekao.com.pl Search in Google Scholar

www.pgnig.pl Search in Google Scholar

www.pkobp.pl Search in Google Scholar

www.polsatbox.pl Search in Google Scholar

www.pzu.pl Search in Google Scholar

www.santander.pl Search in Google Scholar

www.tauron.pl Search in Google Scholar

eISSN:
2543-831X
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Business and Economics, Business Management, Management, Organization, Corporate Governance, other