1. bookVolumen 14 (2022): Edición 2 (December 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-831X
Primera edición
01 Jan 2009
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

UE Organizational Identity. From the Motto Veritate Concordia to Neo-bureaucratic Management

Publicado en línea: 19 Jan 2023
Volumen & Edición: Volumen 14 (2022) - Edición 2 (December 2022)
Páginas: 84 - 103
Recibido: 05 Oct 2022
Aceptado: 23 Nov 2022
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-831X
Primera edición
01 Jan 2009
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Albert, S., & Whetten, D. A. (2004). Organizational Identity. In M. J. Hatch, M. Schultz, Organizational Identity. Reader. Oxford: Oxford University Press. Search in Google Scholar

Andrusiak, T. (2014). Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej w społeczeństwie posttotalitarnym. Na przykładzie doświadczeń ukraińskich. In M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, T. Kruszewski, Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej. Wrocław: Wyd. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Search in Google Scholar

Bozzini, E., & Bee, C. (2010). Mapping the European Public Sphere. Farnham: Routledge. Search in Google Scholar

Carbone, M., & Lister, M. (2006). New Pathways in International Development. Gender and Civil Society in EU Policy. Abingdon: Routledge. Search in Google Scholar

Ćwiklicki, M. (2015). Towards neo-bureaucracy: bureaucracy in contemporary public management concepts. In R. Wiszniowski & K. Glinka (Eds.), New Public Governance in the Visegrád Group (V4) (pp. 15–26). Toruń: Wyd. Adam Marszałek. Search in Google Scholar

Dziedzic, J. (2020). Kultura organizacyjna a unijny sektor audiowizualny. Międzykulturowe aspekty zarządzania w instytucjach Unii Europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. Search in Google Scholar

Farrell, C., & Morris, J. (2003). The Neo-Bureaucratic State: Professionals, Managers and Professional Managers in Schools, General Practices and Social Work. Organization, 10(1), 129–156.10.1177/1350508403010001380 Search in Google Scholar

Frydrych, M. (2003). IGC to carry on Christianity debate, euobserver. Brussels, 13.06.2003. Retrieved from euobserver.com. Access: 20.09.2022. Search in Google Scholar

Habermas, J. (2022). Reflections and Hypotheses on a Futher Structural Transformation of the Political Public Sphere. Theory, Culture and Society, 39(4), 145–171.10.1177/02632764221112341 Search in Google Scholar

Jakubowicz, K. (2010). Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne. Search in Google Scholar

Jayeon, L., & Scaramuzzino, R. (2020). Can EU Civil Society Elites Burst the Brussels Bubble? Civil Society Leaders’ Career Trajectories. Politics and Governance, 8(3), 86–96.10.17645/pag.v8i3.2995 Search in Google Scholar

Lembrych-Furtak, R. (2015). Strategiczne aspekty zarządzania marką. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, XLIX(1), 63–70.10.17951/h.2015.49.1.63 Search in Google Scholar

Liebert, U., & Gattig, A. (2013). Democratising the EU from Below? Abingdon: Routledge. Search in Google Scholar

Marinković, D., & Ristić, D. (2018). Regional Heterotopia of Central Europe: ‘Lost’ Identity in the Process of Deterritorialisation of Europe. Journal of International Relations and Development, 21(1), 146–171.10.1057/jird.2015.28 Search in Google Scholar

Młodzik, E. (2015). Założenia koncepcji New Public Management. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 185–193.10.18276/wpe.2015.11-17 Search in Google Scholar

Możdżeń, M. (2016). Public Policy in the Neo-Weberian State [Cykl polityk publicznych w państwie neoweberowskim. Zarządzanie Publiczne, 3(37), 62–79.10.15678/ZP.2016.37.3.05 Search in Google Scholar

Orzeszyna, K. (2009). Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Komisji Prawniczej, t. II (pp. 94–108). Lublin: Polska Akademia Nauk w Lublinie. Search in Google Scholar

Pellerin-Carlin, T. (2014). EU 10 Years After Its Biggest Enlargement: Europe’s Identity Crisis Looking in the Black Box of European Cultural and Political Identities. The Poznan University of Economics Review, 14(3), 73–84. Search in Google Scholar

Sturdy, A., Wylie, N., & Wright, C. (2016). Managers as Consultants: The Hybridity and Tensions of Neo-bureaucratic Management. Organization, 23(2), 184–205.10.1177/1350508414541580 Search in Google Scholar

Sułkowski, Ł., & Dziedzic, J. (2020). Scientist organizational Identity – the Diversity of Perspectives. Journal of Intercultural Management, 12(4), pp. 29–48.10.2478/joim-2020-0049 Search in Google Scholar

Sułkowski, Ł. (2013). Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(8), II, 25–37. Search in Google Scholar

Tischner, J. (2014). Idąc przez puste Błonia. Kraków: Znak. Search in Google Scholar

Wójcicka, M. (2019). Tożsamość europejska w polskim dyskursie medialnym (2015–2018). Rekonesans. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 53, 33–46. Search in Google Scholar

Quittkat, Ch., & Kohler-Koch, B. (2013). De-Mystification of Participatory Democracy: EU Governance and Civil Society. Oxford: Oxford University Press. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo