1. bookVolumen 14 (2018): Edición 1 (March 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Internal Audit Tool for Minimizing the Risk of Fraud

Publicado en línea: 14 Feb 2019
Volumen & Edición: Volumen 14 (2018) - Edición 1 (March 2018)
Páginas: 49 - 68
Recibido: 10 Jun 2017
Aceptado: 30 Mar 2018
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

1996 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 1996, www.acfe.com.Search in Google Scholar

2012 Update Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States, (2014), CASE, Warsaw.Search in Google Scholar

2015 State of the InternalAudit Profession Study, Finding True North in a periodof rapid transformation, PwC.Search in Google Scholar

Alkafaji, Y., Hussain, S., Khallaf, A., Meldalawieh, M.A. (2010). Characteristics of an Internal Auditi Activity. ReportI, Institute of Internal Auditors, Altamonte Spring, FL.Search in Google Scholar

Allegrini, M., D’Onza, G., Melville, R., Sarens, G., Selim, G.M. (2011). What’s Next for Internal Auditing? Report IV, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.Search in Google Scholar

Atradius Payment Practices Barometer, (2015).Atradius New York.Search in Google Scholar

Audyt wewnętrzny w polskich spółkach. Retrieved from: http://www.slideshare.net/GrantThorntonPL.Search in Google Scholar

Badanie Nadużyć Gospodarczych 2015: Zdaniem 43% polskich respondentów korupcja w biznesie to zjawisko powszechne. Retrieved from: www.blog.ey.pl/audyt śledczy., dostęp 12.03.2016r.Search in Google Scholar

Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011,PwC. Retrieved from:http://www.pwc.pl/.Search in Google Scholar

Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2014, PwC. Retrieved from:http://www.pwc.pl/assets/pwcpolska_badanie_global_economic_crime_survey_2014.Search in Google Scholar

Bednarek, P. (2015). Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przezaudyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – istniejący dorobek i kierunki dalszych zmian.Zeszyty Naukowej Uniwersytetu Szczecińskiegonr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, t. 2.Search in Google Scholar

Czerwiński, K. (2005). Audyt wewnętrzny, Infoaudit sp. z o.o. Warszawa.Search in Google Scholar

Dusza, M., (2002).Globalna wioska finansowa. Bank i kredyt nr 10.Search in Google Scholar

Gleim Irvin, N. (2015). Podstawy audytu wewnętrznego. IIA Polska, EY Academy of Business. Warszawa.Search in Google Scholar

EY, Fraud and corruption- the easy option for growth, Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey 2015. http://prawo-karne.wyklady.org/wyklad/883_ogolna-charakterystyka-przestepczosci-gospodarczej.html.Search in Google Scholar

Global Economic Crime PwC 2016, PwC. Retrieved from: www.pwc.pl.Search in Google Scholar

Irodenko,O., Czynniki efektywności audytu wewnętrznego jako istotnego elementu zarządzania przedsiębiorstwem. Retrieved from: http://www.rsmpoland.pl/pl/insights/rsm-poland-blog/.Search in Google Scholar

Katalog przestępstw gospodarczych. Retrieved from: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_93/r-54.pdf.Search in Google Scholar

Kisiel, P.W. (2006).Audyt wewnętrzny elementem Nowej Administracji. In:Kuc B.R. (Ed.), Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu. Warszawa: WyższaSzkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie.Search in Google Scholar

Kendler, K., Stasik, M. (2005). Audyt wewnętrzny w praktyce. Łódź: Polska Akademia Rachunkowości.Search in Google Scholar

Kruczalek, K. (2004). Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa.Search in Google Scholar

Mróz, T., Stec, M. (2005). Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa.Search in Google Scholar

Nadużycia w sektorze finansowym,Raport z badania (2015) EY, KPF Warszawa.Search in Google Scholar

Raport Creditreform 2012, www.creditreform.pl.Search in Google Scholar

Paterson, R. (2002). Kompedium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku. Warszawa: Price waterhous Coopers, Fundacja Rozwoju Rachunkowości.Search in Google Scholar

Paterson, R. (2008). Kompedium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku. Warszawa:PricewaterhousCoopers.Search in Google Scholar

Raport PwC, Ciemna strona mocy, czyli kto i jak oszukuje polskie firmy. Badanie przestępczości gospodarczej 2016. Retrieved from: www.pwc.pl.Search in Google Scholar

Raport PwC 2018, Kto i jak okrada polskie firmy? 8. edycja badania przestępczości gospodarczej w Polsce. Retrieved from: www.pwc.pl.Search in Google Scholar

Report to the nations2016Global study on occupational fraud and abuse ACFE 2016. Retrieved from: www.acfe.com.Search in Google Scholar

Report to the nations 2018 Global study on occupational fraud and abuse ACFE 2018. Retrieved from: www.acfe.com.Search in Google Scholar

Safjan, M. (2007). Pojęcie i funkcje zasad prawa prywatnego. In:A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska (Eds.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa.Search in Google Scholar

Safjan, M.(red.) (2007). Zasady prawa prywatnego. In: System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa.Search in Google Scholar

Schneider, F., Kearney, A.T., (2011). The Shadow Economy in Europe, 2011, Johannes Kepler Universitat, Linz.Search in Google Scholar

Schneider, F., Kearney, A.T.(2013). The Shadow Economy in Europe, 2013, Johannes KeplerUniversitat, Linz.10.1017/CBO9781139542289Search in Google Scholar

Stępniewski, J. (2001). Audyt i diagnostyka firmy. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im.O. Langego.Search in Google Scholar

Thiel, R. (2014). Zjawisko „pustych faktur”jako zagrożenie dla finansów publicznych i przedsiębiorców na wybranych przykładach oszustw podatkowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”Wydawnictwo SAN, t. XV, z. 9, cz. 1, Warszawa.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2013r., poz. 885 z p. zm.Search in Google Scholar

Winiarska, K.(red.) (2005). Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania. Szczecin:UniwersytetSzczeciński.Search in Google Scholar

Winiarska, K. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

Winiarska, K. (2007). Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe – Regulacje krajowe. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.Search in Google Scholar

Żuławska, C. (1999). Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Warszawa.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo