1. bookVolumen 14 (2018): Edición 1 (March 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Analysis of the Financial Situation of Selected Respect Index Companies

Publicado en línea: 14 Feb 2019
Volumen & Edición: Volumen 14 (2018) - Edición 1 (March 2018)
Páginas: 39 - 48
Recibido: 24 Nov 2016
Aceptado: 10 Mar 2018
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Bartkowiak, M., Janik, B. (2013). Analiza porównawcza indeksów akcji spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT, CEERIUS i VINIX. Studia Oeconomica Posnaniensia, 9(1), 5-19.Search in Google Scholar

Codogni, I. (2012). Szanse i ograniczenia stosowania strategii CSR w polskich przedsiębiorstwach. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 15, 281-282.Search in Google Scholar

Deloitte, GPW, Respect Index. Liderzy odpowiedzialnego biznesu, retrived from www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/.../pl_Respect_Index_ulotka.pdf, 1.Search in Google Scholar

Deloitte, Polskie spółki budowlane 2015 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży, 1-104.Search in Google Scholar

Dębicka, O., Oniszczuk-Jastrząbe, A. (2012). Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. In: Wyzwania Gospodarki Globalnej, “Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, Gdańsk, 102.Search in Google Scholar

Dymowski, J. (2011). Respect Index - oczekiwania, doświadczenia badawcze i kierunki ewolucji dotyczące pierwszego indeksu zrównoważonego rozwoju notowanego na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. 156, 13.Search in Google Scholar

Engelhardt, J. (2012). Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.Search in Google Scholar

Gorczyńska, M. (2013). Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 11(2/2), 106.Search in Google Scholar

GPW, Charakterystyka indeksu Respect. Retrieved from: https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/opis_indeksow/Respect/RESPECT.pdf.Search in Google Scholar

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zespół Indeksów i Statystyki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

Mazur-Wierzbicka, E. (2012). CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Szczecin: Stowarzyszenie dla Szczecina.Search in Google Scholar

Stawska, J. (2014). Wpływ polityki banków komercyjnych na stabilność rynków finansowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H-Oeconomica. 48, 167.Search in Google Scholar

Wiśniewski, T.K. (2010). Indeks RESPECT Index jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 4(53), 301-311.Search in Google Scholar

Wróblewska, K. (2015). RESPECT Index jako bodziec do społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 378.10.15611/pn.2015.378.19Search in Google Scholar

www.brief.pl/artykul,332,respect_index_zmienia_formule.htmlSearch in Google Scholar

www.gpw.pl/indeksy_gieldoweSearch in Google Scholar

www.gpw.pl/portfele_indeksow#RESPECTSearch in Google Scholar

www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/analiza-du-pontaSearch in Google Scholar

www.odpowiedzialni.gpw.pl/Search in Google Scholar

www.odpowiedzialni.gpw.pl/aktualnosci?ph_main_content_start=show&ph_main_content_cmn_id=1124www.odpowiedzialni.gpw.pl/csr_indices_worldwideSearch in Google Scholar

www.odpowiedzialni.gpw.pl/kryteria_oceny_spolekSearch in Google Scholar

www.sseinitiative.org/fact-sheet/wse/Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo