1. bookVolumen 11 (2023): Edición 1 (March 2023)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2354-0079
Primera edición
15 Apr 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The socio-economic importance of abandoned railway areas in the landscape of the Silesian Province (southern Poland)

Publicado en línea: 19 Apr 2023
Volumen & Edición: Volumen 11 (2023) - Edición 1 (March 2023)
Páginas: 1 - 12
Recibido: 10 Nov 2022
Aceptado: 15 Mar 2023
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2354-0079
Primera edición
15 Apr 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Antolak M., Krawiecka E. 2014a. Możliwości wykorzystania nieczynnych linii kolejowych do rozwoju turystyki rowerowej w województwie warmińsko-mazurskim. Ekologia i Technika, 22, 4: 172–179. Search in Google Scholar

Antolak M., Krawiecka E. 2014b. Obiekty małej architektury towarzyszące ścieżkom rowerowym prowadzonym na nieczynnych liniach kolejowych. Ekologia i Technika, 22, 5: 228–235. Search in Google Scholar

Barcik J., Czech P. 2010. Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat – część I. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport, 67, 1832: 5–12. Search in Google Scholar

Cieślewicz J. 2012. Możliwości i plany rozwoju szlaków rowerowych w oparciu o zlikwidowane linie kolejowe na przykładzie województwa wielkopolskiego. Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, Poland: 181–191. Search in Google Scholar

Delowicz J. 2008. Z dziejów kolejnictwa na Śląsku: w 70-lecie otwarcia linii kolejowej Rybnik – Żory – Pszczyna. Wydawnictwo Muzeum Miejskie, Żory, Poland: 7–10. Search in Google Scholar

Foljanty K. 2012. Park am Gleisdreieck w Berlinie jako przykład rewitalizacji terenów pokolejowych. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 57, 3: 129–140. Search in Google Scholar

Fornal-Pieniak B., Wysocki C. 2010. Flora nasypu nieużytkowanej linii kolejowej w okolicach Sokołowa Podlaskiego. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 10, 3(31): 85–94. Search in Google Scholar

Fudali E. 2009. Antropogeniczne zmiany w ekosystemach – transformacje roślinności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, Poland: 62–63. Search in Google Scholar

Gańko K.E. 2005. Pozatransportowe funkcje terenów kolejowych. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN: 216–225. Search in Google Scholar

Górny J. 2008. Rewitalizacja i adaptacja wybranych elementów infrastruktury kolejowej w Polsce. [in:] W. Tołoczko (ed.), Dziedzictwo kulturowe – ochrona i adaptacja jako szansa na rozwój, Koło Naukowe Młodych Geografów GEOHOLICY, Wydawca: PIKTOR s.c., Łódź: 51–68. Search in Google Scholar

Halor J. 2006. 160 lat Kolei Górnośląskiej. Świat Kolei, 11: 36–41. Search in Google Scholar

Hełdak M., Różak A. 2013. Możliwości zagospodarowania terenu nieczynnej linii kolejowej relacji Wołów – Lubiąż. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, III: 249–261. Search in Google Scholar

Heneidy S.Z., Halmy M.W.A., Toto S.M., Hamouda S.K., Fakhry A.M., Bidak L.M., Eid E.M., Al-Sodany Y.M. 2021. Pattern of Urban Flora in Intra-City Railway Habitats (Alexandria, Egypt): A Conservation Perspective. Biology, 10, 8: 698. Search in Google Scholar

Hutniczak A., Urbisz A., Wilczek Z. 2020. Flora i roślinność nieużytkowanych terenów kolejowych województwa śląskiego. Monographs of the Upper Silesian Museum 15, Bytom. Search in Google Scholar

Kaczorowski J., Misiaszek-Przybyszewski J. 2018. Odbudowa zlikwidowanych linii kolejowych: Historia, teraźniejszość, perspektywy. Przestrzeń/ Urbanistyka/ Architektura, 1: 271–284. Search in Google Scholar

Klarzyńska A., Kryszak A. 2014. Trawy w procesie kolonizowania nieużytkowanych linii kolejowych w Wielkopolsce. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland), 17: 39–52. Search in Google Scholar

Kornaś J., Leśniowska I., Skrzywanek A. 1959. Obserwacje nad florą linii kolejowych i dworców kolejowych w Krakowie. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 5, 2: 199–216. Search in Google Scholar

Kowarik I., Langer A. 2005. Natur-Park Südgelände: Linking Conservation and Recreation in an Abandoned Railyard in Berlin. [in:] I. Kowarik, S. Körner (eds.), Wild Urban Woodlands – New Perspectives for Urban Forestry. Springer, Berlin Heidelberg, New York: 287–299. Search in Google Scholar

Koziarski S. 1990. Rozwój historyczny sieci kolejowej na Górnym Śląsku. Muzeum Śląskie, Katowice: 8–12. Search in Google Scholar

Koziarski S. 2009. Transport na Śląsku. Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole: 1–237. Search in Google Scholar

Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A. 2007. Koleje. Carta Blanca, Warszawa: 12–18. Search in Google Scholar

Lijewski T. 1959. Rozwój sieci kolejowej Polski. Dokumentacja geograficzna, 5. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii, Warszawa, Poland: 6–12. Search in Google Scholar

Mroczek M. 2018. Wizjonerskie realizacje i koncepcje rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 224, 10: 20–30. Search in Google Scholar

Oppido S., Ragozino S. 2014. Abandoned Railways, Renewed Pathways: Opportunities for Accessing Landscapes. Advanced Engineering Forum, 11: 424–432. Search in Google Scholar

Orłowski B. 1978. Jak kolej zdobyła świat. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa – Książka – Ruch”, Warszawa: 13, 26–33, 40–43, 75–77. Search in Google Scholar

Poliński J. 2016. Dworce we współczesnym transporcie kolejowym. Prace Instytutu Kolejnictwa, 150: 51–58. Search in Google Scholar

Rams A. 2017. 170 lat Kolei Krakowsko-Górnośląskiej w Szczakowej: Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy. Wyd. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno: 23. Search in Google Scholar

Rochmińska A., Roczniak J.A. 2016. Zmiany funkcjonalne dworców kolejowych w Polsce i na Ukrainie. [in:] E. Masierek (ed.), Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie. Space – Society – Economy, 18: 23–47. Search in Google Scholar

Sendek A. 1973. Flora synantropijna terenów kolejowych węzła kluczborsko-oleskiego. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda, 6: 1–173. Search in Google Scholar

Soida K. (red.). 1997. Pierwsze koncepcje budowy kolei i ich realizacja. [in:] K. Soida (ed.), Dzieje katowickiego okręgu kolejowego. Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice, Poland: 17–19. Search in Google Scholar

Taylor Z. 2007. Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Monografie, 7. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Wrzesień M., Święs F. 2006. Flora i zbiorowiska roślin naczyniowych terenów kolejowych zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Search in Google Scholar

Wyszyński M. 2008. Studium zagospodarowania terenów likwidowanych linii kolejowych w województwach opolskim i dolnośląskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Studia i Monografie, 406: 1–173. Search in Google Scholar

Załuski D. 2009. Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie. [in:] W. Jarczewski (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Wydawnictwo Instytut Rozwoju Miast, Kraków, Poland: 199–242. Search in Google Scholar

Gmina Krzanowice – Samorządowy Portal Internetowy – projekt „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskych//Na kole za poznáním historie – stezkou rodu Lichnovských”. Available at http://www.krzanowice.pl/asp/z-historia-na-rowerzeszlakiem-rodu-lichnowskych-na-kole-za-pozn-n-mhistorie---stezkou-rodu-lichnovsk-ch---cz11245-00-0,557,,1 (accessed on 20.09.2022). Search in Google Scholar

Piknik Drezynowy. Ratujmy linie kolejowe 176 i 192. Available at https://raciborz.com.pl/2015/09/12/piknik-drezynowy-ratujmy-linie-kolejowe-176-i-192.html (accessed on 20.09.2022). Search in Google Scholar

Przejechali drezyną z silnikiem malucha. Available at https://www.nowiny.pl/86872-przejechali-drezyna-zsilnikiem-malucha.html (accessed on 20.09.2022). Search in Google Scholar

Przyjdź na piknik kolejowy i przejedź się drezyną. Available at https://dev.nowiny.pl/nowiny-kolejowe/111858-przyjdz-na-piknik-kolejowy-i-przejedz-sie-drezyna.html (accessed on 20.09.2022). Search in Google Scholar

Transport Publiczny – Śląsk. Dawne linie kolejowe będą trasami rowerowymi. Available at https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/slaskdawne-linie-kolejowe-beda-trasami-rowerowymi-53800.html#:~:text=Wojew%C3%B3dztwo%20%C5%9Bl%C4%85skie%20planuje%20wybudowa%C4%87%20sie%C4%87%20tras%20rowerowych%20w,znaczny%20potencja%C5%82%2C%20jednak%20b%C4%99dzie%20wymaga%C5%82%20%C5%9Bcis%C5%82ej%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20samorz%C4%85d%C3% B3w. (accessed on 22.09.2022). Search in Google Scholar

Trasa główna, czyli rowerem po nasypie dawnej linii kolejowej po stronie polskiej. Available at https://www.szlakwokoltatr.eu/mapa/1/trasa-glownaczyli-rowerem-po-nasypie-dawnej-linii-kolejowej-postronie-polskiej (accessed on 17.03.2019). Search in Google Scholar

Trasy turystyczne – Trasy rowerowe na dawnych liniach kolejowych. Available at https://wirtualneszlaki.pl/projekt/trasy-rowerowe-nadawnych-liniach-kolejowych (accessed on 20.09.2022). Search in Google Scholar

Z Wodzisławia do Jastrzębia pociągiem. A tory ułożą na nowej ścieżce rowerowej... Available at https://www.nowiny.pl/147946-z-wodzislawia-dojastrzebia-pociagiem-a-tory-uloza-na-nowej-sciezcerowerowej.html?p=4 (accessed on 17.03.2019). Search in Google Scholar

Żabie Doły – ciekawe miejsca w Śląskim – rowerem po Śląsku. Available at https://roweremposlasku.pl/zabiedoly/ (accessed on 19.02.2023). Search in Google Scholar

Żelazny Szlak Rowerowy – najlepsza trasa kolejowa na Śląsku. Available at https://www.znajkraj.pl/zelaznyszlak-rowerowy-najlepsza-trasa-kolejowa-na-slasku (accessed on 20.09.2022). Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD