Cite

Ketamin je disocijativni anestetik koji se koristi za izazivanje opće anestezije u određenim medicinskim postupcima kod ljudi, kao i u anesteziji laboratorijskih životinja. Zbog svojih halucinogenih i disocijativnih učinaka koristi se i kao rekreacijska droga. Anestetici također mogu prouzročiti toksične učinke na staničnoj razini i, utječući na preživljavanje stanica, izazvati oštećenje DNA te neravnotežu oksidansa i antioksidansa. Cilj ove studije bio je istražiti moguće štetne učinke ketamina na hepatocelularne HepG2 i neuroblastoma SH-SY5Y stanice nakon 24-satne izloženosti širokom rasponu koncentracija, uključujući koncentracije relevantne u slučajevima korištenja u analgeziji, zlouporabi droga i anesteziji (0,39, 1,56 odnosno 6,25 µmol/L). Naši rezultati pokazali su da je ketamin u ovim ispitivanim koncentracijama izazvao relativno nisku citotoksičnost, budući da je do 30 % smanjio preživljenje stanica HepG2 i SH-SY5Y, ali je uočen neznatan porast razine primarnih oštećenja DNA. Zanimljivo je da su razine reaktivnih kisikovih vrsta (ROS), malondialdehida (MDA) i glutationa (GSH) ostale nepromijenjene u objema staničnim linijama. S druge strane, markeri oksidacijskog stresa [suporeksid dismutaza (SOD), glutation peroksidaza (GPx), katalaza (CAT)] upućivali su na oksidacijsko-redukcijsku neravnotežu izazvanu ketaminom.

eISSN:
1848-6312
Idiomas:
Inglés, Slovenian
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other