1. bookVolumen 2 (2019): Edición 2 (December 2019)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2668-5124
Primera edición
30 Sep 2019
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Phytosociogical Research on Wet Meadows Dominated by Scirpus sylvaticus L. in Călimani and Gurghiului Mountains (Mureș County)

Publicado en línea: 31 Dec 2019
Volumen & Edición: Volumen 2 (2019) - Edición 2 (December 2019)
Páginas: 49 - 59
Recibido: 13 Dec 2019
Aceptado: 23 Dec 2019
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2668-5124
Primera edición
30 Sep 2019
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Asoltani L. (2008) Contributions to the study of paludal vegetation from the Neagra Șarului river’s basin (Suceava county), Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, Tomul LIV, fasc. 1, s. II a. Biologie vegetală, IașiSearch in Google Scholar

2. Balátová-Tulácková E, (1987) Beitrag zur Kenntnis der Feuchtwiesen des Gebirges Hostynské vrchy. Tuexenia 7:199–213 http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/38065/balatovatulackova_1987_hostynskevrchy.pdfSearch in Google Scholar

3. Bilz M, Kell SP, Maxted N, Lansdown RV (2011) European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European UnionSearch in Google Scholar

4. Braun-Blanquet J (1964) Plant sociology. The study of plant communities. Ed.3. Wien-New York: Springer PublishingSearch in Google Scholar

5. Coldea Gh (ed.) (2012) Les association végétales de Roumanie, Tome 2 Les associations anthropogènes, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj NapocaSearch in Google Scholar

6. Cristea V, Gafta D, Pedrotti F (2004) Fitosociologie. Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-NapocaSearch in Google Scholar

7. Doniţă N, Popescu A, Paucă-Comănescu M, Mihăilescu S, Biriş I.A (2005) Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, BucureştiSearch in Google Scholar

8. Gafta D, Mountford O (coord.) (2008) Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Ed. Risoprint, Cluj-NapocaSearch in Google Scholar

9. Gergely I, Raţiu F (1973) Vegetaţia mlaştinilor eutrofe din bazinul superior al Ciucului, Contrib. Bot. Cluj:143–165.Search in Google Scholar

10. Hájek M, Tzonev R T, Hájková P, Ganeva AS, Apostolova I I (2005) Plant communities of subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica, 11:193–205.Search in Google Scholar

11. Hájková P, Hájek M (2007): TDF08 Scirpetum sylvatici Ralski 1931. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 264-266.Search in Google Scholar

12. Kulik M, Baryła R, Warda M, Stamirowska-Krzaczek E. (2016) Vegetation changes of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Bystra valley, eastern Poland. Acta Agrobot, 69(4):1689. http://dx.doi.org/10.5586/aa.1689.10.5586/aa.1689Abierto DOISearch in Google Scholar

13. Malovcová-Staníková M (2009) Communities Scirpetum sylvatici and Epilobio palustri-Juncetum effusi in the Borská nížina Lowland, Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 31(2):35–39.Search in Google Scholar

14. Mucina L, Bültmann H, Dierßen K, Theurillat J P, Raus T, Čarni A, Šumberová K, Willner W, Dengler J, García RG, Chytrý M, Hájek M, Di Pietro R, Iakushenko D, Jens Pallas J, Daniëls FJA, Bergmeier E, Santos Guerra A, Ermakov N, Valachovič M, Joop H.J. Schaminée JHJ, Lysenko T, Didukh YP, Pignatti S, Rodwell JS, Capelo J, Weber HE, Solomeshch A, Dimopoulos P, Aguiar C, Hennekens SM, Tichý L (2016) Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen and algal communities. Applied Vegetation Science 19, Suppl. 1:3–264.10.1111/avsc.12257Search in Google Scholar

15. Oltean M, Negrean G, Popescu A, Roman N, Dihoru G, Sanda V, Mihăilescu S (1994) Listă roşie a plantelor superioare din România, Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, 1, Acad.Română, Instit. de Biologie, BucureştiSearch in Google Scholar

16. Oroian S (1998) Flora şi Vegetaţia Defileului Mureşului între Topliţa şi Deda, Casa de Ed. MureşSearch in Google Scholar

17. Pascal P, Mititelu D (1971) Contribuţie la studiul vegetaţiei din bazinul Bistriţei Aurii (Jud. Suceava), Comunic Şti. Inst. Pedagog., Iaşi, pp. 331–363.Search in Google Scholar

18. Sămărghiţan M (2005) Flora şi vegetaţia Văii Gurghiului, Ed. University Press, Târgu-MureşSearch in Google Scholar

19. Sârbu I, Ştefan N, Oprea A, (2013) Plante vasculare din România, determinator ilustrat de teren. Ed. “Victor B. Victor”, BucureştiSearch in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo