1. bookVolumen 2 (2014): Edición 1 (June 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-3773
Primera edición
15 Dec 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Congruent Representation: Election Cycle in Poland 2009-2011

Publicado en línea: 19 Jan 2016
Volumen & Edición: Volumen 2 (2014) - Edición 1 (June 2014)
Páginas: 4 - 17
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-3773
Primera edición
15 Dec 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Antoszewski, A. & Herbut, R. (2001). Systemy polityczne współczesnego świata. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.Search in Google Scholar

Beetham, D. (2004). ‘Freedom as the Foundation’. Journal of Democracy. Vol. 15, No. 4, pp. 61-75.10.1353/jod.2004.0057Search in Google Scholar

Castels, F. G. & Mair, P. (1984). ‘Left-Right Political Scales: Some Expert Judgments’. European Journal of Political Research. Vol. 12, pp. 73-88.10.1111/j.1475-6765.1984.tb00080.xSearch in Google Scholar

Gabel, M. J. & Huber, J. D. (2000). ‘Putting Parties in Their Place: Inferring Party Left-Right Ideological Positions from Manifestos Data’. American Journal of Political Science. Vol. 44, No. 1, pp. 94-103.10.2307/2669295Search in Google Scholar

Glajcar, R. (2010). System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce. In: Glajcar R., Wojtasik, W. (eds.) (2009). Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009. Katowice: Wydawnictwo Remar.Search in Google Scholar

Hellwig, T. (2008). ‘Explaining the Salience of Left-right Ideology in Postindustrial Democracies: The Role of Structural Economic Change’. European Journal of Political Research. Vol. 47, pp. 687-709.10.1111/j.1475-6765.2008.00778.xSearch in Google Scholar

Huber, J. D. & Powell, B. G. (1994). ‘Congruence between citizens and policymakers in two visions of liberal democracy’. World Politics. Vol. 46, No. 3, pp. 291-326.10.2307/2950684Search in Google Scholar

Huber, J. D. & Inglehart, R. (1995). ‘Expert Interpretations of Party Space and Party Locations In 42 Societies’. Party Politics. Vol. 1, pp. 73-111.10.1177/1354068895001001004Search in Google Scholar

Keman, H. (2007). ‘Experts and Manifestos: Different Sources – Same Results for Comparative Research?’. Electoral Studies. Vol. 26, No. 1, pp. 76-89.10.1016/j.electstud.2006.04.004Search in Google Scholar

Laver, M. & Budge, I. (1992). The Relationship Between Party and Coalition Policy in Europe: A Synthesis. In: Laver, M. & Budge, I. eds. Party Policy and Government Coalitions. London: St. Martin’s Press, pp. 427-428.Search in Google Scholar

Laver. M. & Hunt, B. W. (1992). Policy and Party Competition. New York-London: Routledge.Search in Google Scholar

Laver, M. & Schofield, N. (1990). Multiparty Government: The Politics of Coalition in Europe. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Noel, A. & Therien, J-P. (2008). Left and Right in Global Politics. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511790751Search in Google Scholar

Powell, B. G. (2006). Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Search in Google Scholar

Powell, B. G. & Vanberg, G. S. (2000). ‘Election Laws, Disproportionality and Median Correspondence: Implications for Two Visions of Democracy’. British Journal of Political Science. Vol. 30, No. 3, pp. 383-411.Search in Google Scholar

Ray, L. (1999). ‘Measuring Party Orientations Towards European Integration: Results from an Expert Survey’. European Journal Political Research. Vol. 36, pp. 283-306.10.1111/1475-6765.00471Search in Google Scholar

Rose, R. & Mossawir, H. (1967). ‘Voting and Elections: A Functional Analysis’. Political Studies. Vol. 15, No. 2, pp. 173-201.10.1111/j.1467-9248.1967.tb01843.xSearch in Google Scholar

Turska-Kawa, A. & Wojtasik, W. (2010). ‘Postawy, zachowania i decyzje wyborcze jako przedmiot badań empirycznych’. Preferencje Polityczne. Vol. 1, pp. 7-22.Search in Google Scholar

Turska-Kawa, A. & Wojtasik, W. (2010). ‘Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie identyfikacji lewicowo-prawicowych’. Preferencje Polityczne. Vol. 1, pp. 123-138.Search in Google Scholar

Wiatr, J. J., Raciborski, J., Bartkowski, J., Frątczak-Rudnicka, B. & Kilias, J. (2003). Demokracja polska 1989-2003. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Wojtasik, W. (2010). ‘Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych’. Preferencje Polityczne. Vol. 2, pp. 205-226.Search in Google Scholar

Wojtasik, W. (2011). Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.Search in Google Scholar

Wojtasik, W. (2012). Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Żerkowska-Balas, M. & Cześnik, M. (2011). Ideologiczne pozycje oczami wyborców: Samookreślenie na skali lewica-prawica w postkomunistycznej Polsce. In: Kowalczyk K. ed. Partie i system partyjny III RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo