1. bookVolume 2 (2014): Issue 1 (June 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Congruent Representation: Election Cycle in Poland 2009-2011

Published Online: 19 Jan 2016
Page range: 4 - 17
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

The article presents the results of research on the congruence of the political representation formed in elections held in the years 2009-2011 in Poland. The election cycle included the European Parliamentary elections in 2009, the Polish presidential election, elections to local government in 2010, and the parliamentary elections in 2011. The median citizen, median voter, and their positions on the left-right scale were used as tools for examining congruence. Studies have proven that in Poland, the median citizen and the median voter are positioned on the right side of the left-right scale. The legislature and executive authorities chosen in the elections are located left of the median citizen and the median voter. Studies have not demonstrated the existence of any impact of the electoral system on the positioning of the median citizen and the median voter.

Keywords

Antoszewski, A. & Herbut, R. (2001). Systemy polityczne współczesnego świata. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.Search in Google Scholar

Beetham, D. (2004). ‘Freedom as the Foundation’. Journal of Democracy. Vol. 15, No. 4, pp. 61-75.Search in Google Scholar

Castels, F. G. & Mair, P. (1984). ‘Left-Right Political Scales: Some Expert Judgments’. European Journal of Political Research. Vol. 12, pp. 73-88.Search in Google Scholar

Gabel, M. J. & Huber, J. D. (2000). ‘Putting Parties in Their Place: Inferring Party Left-Right Ideological Positions from Manifestos Data’. American Journal of Political Science. Vol. 44, No. 1, pp. 94-103.Search in Google Scholar

Glajcar, R. (2010). System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce. In: Glajcar R., Wojtasik, W. (eds.) (2009). Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009. Katowice: Wydawnictwo Remar.Search in Google Scholar

Hellwig, T. (2008). ‘Explaining the Salience of Left-right Ideology in Postindustrial Democracies: The Role of Structural Economic Change’. European Journal of Political Research. Vol. 47, pp. 687-709.Search in Google Scholar

Huber, J. D. & Powell, B. G. (1994). ‘Congruence between citizens and policymakers in two visions of liberal democracy’. World Politics. Vol. 46, No. 3, pp. 291-326.Search in Google Scholar

Huber, J. D. & Inglehart, R. (1995). ‘Expert Interpretations of Party Space and Party Locations In 42 Societies’. Party Politics. Vol. 1, pp. 73-111.Search in Google Scholar

Keman, H. (2007). ‘Experts and Manifestos: Different Sources – Same Results for Comparative Research?’. Electoral Studies. Vol. 26, No. 1, pp. 76-89.Search in Google Scholar

Laver, M. & Budge, I. (1992). The Relationship Between Party and Coalition Policy in Europe: A Synthesis. In: Laver, M. & Budge, I. eds. Party Policy and Government Coalitions. London: St. Martin’s Press, pp. 427-428.Search in Google Scholar

Laver. M. & Hunt, B. W. (1992). Policy and Party Competition. New York-London: Routledge.Search in Google Scholar

Laver, M. & Schofield, N. (1990). Multiparty Government: The Politics of Coalition in Europe. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Noel, A. & Therien, J-P. (2008). Left and Right in Global Politics. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Powell, B. G. (2006). Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Search in Google Scholar

Powell, B. G. & Vanberg, G. S. (2000). ‘Election Laws, Disproportionality and Median Correspondence: Implications for Two Visions of Democracy’. British Journal of Political Science. Vol. 30, No. 3, pp. 383-411.Search in Google Scholar

Ray, L. (1999). ‘Measuring Party Orientations Towards European Integration: Results from an Expert Survey’. European Journal Political Research. Vol. 36, pp. 283-306.Search in Google Scholar

Rose, R. & Mossawir, H. (1967). ‘Voting and Elections: A Functional Analysis’. Political Studies. Vol. 15, No. 2, pp. 173-201.Search in Google Scholar

Turska-Kawa, A. & Wojtasik, W. (2010). ‘Postawy, zachowania i decyzje wyborcze jako przedmiot badań empirycznych’. Preferencje Polityczne. Vol. 1, pp. 7-22.Search in Google Scholar

Turska-Kawa, A. & Wojtasik, W. (2010). ‘Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie identyfikacji lewicowo-prawicowych’. Preferencje Polityczne. Vol. 1, pp. 123-138.Search in Google Scholar

Wiatr, J. J., Raciborski, J., Bartkowski, J., Frątczak-Rudnicka, B. & Kilias, J. (2003). Demokracja polska 1989-2003. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Wojtasik, W. (2010). ‘Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych’. Preferencje Polityczne. Vol. 2, pp. 205-226.Search in Google Scholar

Wojtasik, W. (2011). Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.Search in Google Scholar

Wojtasik, W. (2012). Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Żerkowska-Balas, M. & Cześnik, M. (2011). Ideologiczne pozycje oczami wyborców: Samookreślenie na skali lewica-prawica w postkomunistycznej Polsce. In: Kowalczyk K. ed. Partie i system partyjny III RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo