Zeitschriften und Ausgaben

Volumen 67 (2023): Heft 1 (June 2023)

Volumen 66 (2022): Heft 2 (December 2022)

Volumen 66 (2022): Heft 1 (June 2022)

Volumen 65 (2021): Heft 2 (December 2021)

Volumen 65 (2021): Heft 1 (June 2021)

Volumen 64 (2020): Heft 2 (December 2020)

Volumen 64 (2020): Heft 1 (June 2020)

Volumen 63 (2019): Heft 2 (December 2019)

Volumen 63 (2019): Heft 1 (June 2019)

Volumen 62 (2018): Heft 2 (December 2018)

Volumen 62 (2018): Heft 1 (June 2018)

Volumen 61 (2017): Heft 2 (December 2017)

Volumen 61 (2017): Heft 1 (June 2017)

Volumen 60 (2016): Heft 2 (December 2016)

Volumen 60 (2016): Heft 1 (June 2016)

Volumen 59 (2015): Heft 2 (December 2015)

Volumen 59 (2015): Heft 1 (June 2015)

Volumen 58 (2014): Heft 2 (December 2014)

Volumen 58 (2014): Heft 1 (June 2014)

Volumen 57 (2013): Heft 2 (December 2013)

Volumen 57 (2013): Heft 1 (June 2013)

Volumen 56 (2012): Heft 2 (December 2012)

Volumen 56 (2012): Heft 1 (June 2012)

Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
2299-4831
ISSN
2299-4831
Erstveröffentlichung
19 Jun 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Suche

Volumen 57 (2013): Heft 1 (June 2013)

Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
2299-4831
ISSN
2299-4831
Erstveröffentlichung
19 Jun 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Suche

0 Artikel
Uneingeschränkter Zugang

Influence of the Botanical Origin of Honey from North Western Spain in Some Antioxidant Components

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 5 - 14

Zusammenfassung

Keywords

 • honey
 • Erica
 • Castanea
 • phenol content
 • flavonoid content
 • DPPH
 • Spain

Słowa kluczowe

 • miód
 • Erica
 • Castanea
 • zawartość fenoli
 • zawartość flawonoidów
 • DPPH
 • Hiszpania
Uneingeschränkter Zugang

Stelis Minima Schenck, 1859 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) - A Species of Wild Bee New to Polish Fauna

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 15 - 23

Zusammenfassung

Keywords

 • Hymenoptera
 • Apoidea
 • Megachilidae
 • Stelis minima
 • new record
 • distribution
 • bionomics
 • Poland

Słowa kluczowe

 • Hymenoptera
 • Apoidea
 • Megachilidae
 • Stelis minima
 • nowe stwierdzenie
 • redeskrypcja
 • bionomia
 • Polska
Uneingeschränkter Zugang

Oxytetracycline Residues in Honey Analyzed by Liquid Chromatography with UV Detection

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 25 - 32

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • oxytetracycline
 • honey
 • residues
 • validation
 • depletion
 • HPLC-UV method

Słowa kluczowe

 • oksytetracyklina
 • miód
 • pozostałości
 • walidacja
 • zanikanie
 • metoda HPLC-UV
Uneingeschränkter Zugang

Bee Fauna (Apoidea: Hymenoptera) of the Suez Canal Region, Egypt

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 33 - 44

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • solitary bees
 • nesting habitats
 • biodiversity
 • pollination
 • Suez Canal region
 • Egypt

Słowa kluczowe

 • pszczoły samotnice
 • siedliska gniazdowania
 • bioróżnorodność
 • zapylanie
 • region Kanału Sueskiego
 • Egipt
Uneingeschränkter Zugang

Andrena Florivaga Eversmann , 1852 (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) - A New Bee Species of the Genus Andrena in Poland

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 45 - 50

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • Hymenoptera
 • Apoidea: Andrenidae: Andrena: Lepidandrena
 • Andrena florivaga
 • new record
 • distribution
 • Poland

Słowa kluczowe

 • Hymenoptera
 • Apoidea: Andrenidae: Andrena: Lepidandrena
 • Andrena florivaga
 • nowy gatunek
 • rozmieszczenie
 • Polska
Uneingeschränkter Zugang

Characteristics of Polish Unifloral Honeys IV. Honeydew Honey, Mainly Abies Alba L.

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 51 - 59

Zusammenfassung

Keywords

 • Abies alba
 • coniferous honeydew honey
 • characteristics
 • organoleptic traits
 • physicochemical parameters
 • melezitose
 • Poland

Słowa kluczowe

 • Abies alba
 • miód spadziowy
 • charakterystyka
 • cechy organoleptyczne
 • parametry fizykochemiczne
 • melecytoza
 • Polska
Uneingeschränkter Zugang

The Influence of Honey Bee (Apis Mellifera) Drone Age on Volume of Semen and Viability of Spermatozoa

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 61 - 66

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • Apis mellifera
 • honey bee
 • drone
 • age
 • sperm viability

Słowa kluczowe

 • Apis mellifera
 • pszczoła miodna
 • truteń
 • wiek
 • żywotność plemników
Uneingeschränkter Zugang

Expression of Sir2, Hdac1 and Ash2 in Honey Bee (Apis Mellifera L.) Queens and Workers

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 67 - 73

Zusammenfassung

Keywords

 • honeybee
 • castes
 • expression
 • genes

Słowa kluczowe

 • pszczoła miodna
 • kasty
 • ekspresja
 • geny
Uneingeschränkter Zugang

Comb Construction and Brood Development on Beeswax Foundation Adulterated with Paraffin

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 75 - 83

Zusammenfassung

Keywords

 • Apis mellifera
 • honeybee colony
 • beeswax foundation
 • adulteration
 • paraffin
 • comb construction
 • brood rearing

Słowa kluczowe

 • Apis mellifera
 • rodzina pszczela
 • węza pszczela
 • zafałszowanie
 • parafina
 • budowa plastrów
 • wychów czerwiu
Uneingeschränkter Zugang

Exploitation of Rape Flow by Bee Colonies in Stationary and Migratory Apiary

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 85 - 94

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • stationary apiary
 • migratory apiary
 • winter rape
 • Brassica napus var. oleifera
 • pollen loads
 • honey
 • pollen analysis

Słowa kluczowe

 • pasieka stacjonarna
 • pasieka wędrowna
 • rzepak ozimy
 • Brassica napus var. oleifera
 • obnóża pyłkowe
 • miód
 • analiza pyłkowa
Uneingeschränkter Zugang

The Flowering, Pollen Production, and Insect Visitors in the Ornamental Shrub Potentilla Fruticosa L. (Rosaceae)

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 95 - 106

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • diurnal pattern of blooming
 • pollen yield
 • pollinators conservation
 • bee pastures
 • Potentilla fruticosa L

Słowa kluczowe

 • dzienna dynamika kwitnienia
 • wydajność pyłkowa
 • ochrona zapylaczy
 • pastwiska dla owadów
 • Potentilla fruticosa L
Uneingeschränkter Zugang

The Amitraz Strips Efficacy in Control of Varroa Destructor After Many Years Application of Amitraz in Apiaries

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 107 - 121

Zusammenfassung

Keywords

 • Varroa destructor
 • control
 • honeybee colonies
 • amitraz strips
 • effectiveness

Słowa kluczowe

 • Varroa destructor
 • zwalczanie
 • rodziny pszczele
 • paski z amitrazem
 • skuteczność
0 Artikel
Uneingeschränkter Zugang

Influence of the Botanical Origin of Honey from North Western Spain in Some Antioxidant Components

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 5 - 14

Zusammenfassung

Keywords

 • honey
 • Erica
 • Castanea
 • phenol content
 • flavonoid content
 • DPPH
 • Spain

Słowa kluczowe

 • miód
 • Erica
 • Castanea
 • zawartość fenoli
 • zawartość flawonoidów
 • DPPH
 • Hiszpania
Uneingeschränkter Zugang

Stelis Minima Schenck, 1859 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) - A Species of Wild Bee New to Polish Fauna

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 15 - 23

Zusammenfassung

Keywords

 • Hymenoptera
 • Apoidea
 • Megachilidae
 • Stelis minima
 • new record
 • distribution
 • bionomics
 • Poland

Słowa kluczowe

 • Hymenoptera
 • Apoidea
 • Megachilidae
 • Stelis minima
 • nowe stwierdzenie
 • redeskrypcja
 • bionomia
 • Polska
Uneingeschränkter Zugang

Oxytetracycline Residues in Honey Analyzed by Liquid Chromatography with UV Detection

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 25 - 32

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • oxytetracycline
 • honey
 • residues
 • validation
 • depletion
 • HPLC-UV method

Słowa kluczowe

 • oksytetracyklina
 • miód
 • pozostałości
 • walidacja
 • zanikanie
 • metoda HPLC-UV
Uneingeschränkter Zugang

Bee Fauna (Apoidea: Hymenoptera) of the Suez Canal Region, Egypt

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 33 - 44

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • solitary bees
 • nesting habitats
 • biodiversity
 • pollination
 • Suez Canal region
 • Egypt

Słowa kluczowe

 • pszczoły samotnice
 • siedliska gniazdowania
 • bioróżnorodność
 • zapylanie
 • region Kanału Sueskiego
 • Egipt
Uneingeschränkter Zugang

Andrena Florivaga Eversmann , 1852 (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) - A New Bee Species of the Genus Andrena in Poland

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 45 - 50

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • Hymenoptera
 • Apoidea: Andrenidae: Andrena: Lepidandrena
 • Andrena florivaga
 • new record
 • distribution
 • Poland

Słowa kluczowe

 • Hymenoptera
 • Apoidea: Andrenidae: Andrena: Lepidandrena
 • Andrena florivaga
 • nowy gatunek
 • rozmieszczenie
 • Polska
Uneingeschränkter Zugang

Characteristics of Polish Unifloral Honeys IV. Honeydew Honey, Mainly Abies Alba L.

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 51 - 59

Zusammenfassung

Keywords

 • Abies alba
 • coniferous honeydew honey
 • characteristics
 • organoleptic traits
 • physicochemical parameters
 • melezitose
 • Poland

Słowa kluczowe

 • Abies alba
 • miód spadziowy
 • charakterystyka
 • cechy organoleptyczne
 • parametry fizykochemiczne
 • melecytoza
 • Polska
Uneingeschränkter Zugang

The Influence of Honey Bee (Apis Mellifera) Drone Age on Volume of Semen and Viability of Spermatozoa

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 61 - 66

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • Apis mellifera
 • honey bee
 • drone
 • age
 • sperm viability

Słowa kluczowe

 • Apis mellifera
 • pszczoła miodna
 • truteń
 • wiek
 • żywotność plemników
Uneingeschränkter Zugang

Expression of Sir2, Hdac1 and Ash2 in Honey Bee (Apis Mellifera L.) Queens and Workers

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 67 - 73

Zusammenfassung

Keywords

 • honeybee
 • castes
 • expression
 • genes

Słowa kluczowe

 • pszczoła miodna
 • kasty
 • ekspresja
 • geny
Uneingeschränkter Zugang

Comb Construction and Brood Development on Beeswax Foundation Adulterated with Paraffin

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 75 - 83

Zusammenfassung

Keywords

 • Apis mellifera
 • honeybee colony
 • beeswax foundation
 • adulteration
 • paraffin
 • comb construction
 • brood rearing

Słowa kluczowe

 • Apis mellifera
 • rodzina pszczela
 • węza pszczela
 • zafałszowanie
 • parafina
 • budowa plastrów
 • wychów czerwiu
Uneingeschränkter Zugang

Exploitation of Rape Flow by Bee Colonies in Stationary and Migratory Apiary

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 85 - 94

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • stationary apiary
 • migratory apiary
 • winter rape
 • Brassica napus var. oleifera
 • pollen loads
 • honey
 • pollen analysis

Słowa kluczowe

 • pasieka stacjonarna
 • pasieka wędrowna
 • rzepak ozimy
 • Brassica napus var. oleifera
 • obnóża pyłkowe
 • miód
 • analiza pyłkowa
Uneingeschränkter Zugang

The Flowering, Pollen Production, and Insect Visitors in the Ornamental Shrub Potentilla Fruticosa L. (Rosaceae)

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 95 - 106

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • diurnal pattern of blooming
 • pollen yield
 • pollinators conservation
 • bee pastures
 • Potentilla fruticosa L

Słowa kluczowe

 • dzienna dynamika kwitnienia
 • wydajność pyłkowa
 • ochrona zapylaczy
 • pastwiska dla owadów
 • Potentilla fruticosa L
Uneingeschränkter Zugang

The Amitraz Strips Efficacy in Control of Varroa Destructor After Many Years Application of Amitraz in Apiaries

Online veröffentlicht: 05 Jun 2013
Seitenbereich: 107 - 121

Zusammenfassung

Keywords

 • Varroa destructor
 • control
 • honeybee colonies
 • amitraz strips
 • effectiveness

Słowa kluczowe

 • Varroa destructor
 • zwalczanie
 • rodziny pszczele
 • paski z amitrazem
 • skuteczność