1. bookVolumen 28 (2012): Heft 1 (December 2012)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Erstveröffentlichung
30 Aug 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Efficiency of the European Social Fund Contribution to the Regions of Latvia

Online veröffentlicht: 06 Feb 2013
Volumen & Heft: Volumen 28 (2012) - Heft 1 (December 2012)
Seitenbereich: 9 - 19
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Erstveröffentlichung
30 Aug 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Bikse, V. (2009). Latvijas progressuzņēmējdarbības izglītības attīstībā pēc iestājasEiropas Savienībā. Rīga: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.Search in Google Scholar

2. Blumberga, S. (2010). Eiropas Savienības fondu efektivitāte Latvijā. Scientific Journal of RigaTechnical University. Economics and Business.Economy: Theory and Practice, 20, 33-40.Search in Google Scholar

3. Clinch, P., Convery, F., & Walsh, B. (2002). After the Celtic Tiger. Challenges Ahead. Dublin: The O’Brien press.Search in Google Scholar

4. CSB. (2011a). Iedzīvotāji un sociālie procesi. Retrieved from http://www.csb.gov.lv/csp/ content/ ?cat=2220Search in Google Scholar

5. CSB. (2011b). Statistikas uzņēmumu reģistrs. [Data file]. Retrieved from http://data.csb.gov. lv/DATABASE/uzreg/databasetree.asp?lang=16Search in Google Scholar

6. Dubra, E. (2006). Latvijas strukturālās, sociālās un darba tirgus politikas pilnveidošanas aspekti. Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijasreģiona ekonomikas attīstības reģionālie unstarptautiskie aspekti (pp. 9 16). Rīga: Baltijas Forums.Search in Google Scholar

7. Dubra, E. (2009). Latvijas ekonomikaskonkurētspēja un investīciju nozīmetās veicināšanā: monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.Search in Google Scholar

8. Finanšu ministrija. (2007). Valsts stratēģiskaisietvardokuments 2007.-2013. gada periodam. Retrieved from http://www.esfondi.lv/ page. php?id=478Search in Google Scholar

9. Finanšu ministrija. (2011a). ES fondu ieviešana. Retrieved from http://www.esfondi.lv/page. php?id=1112.Search in Google Scholar

10. Finanšu ministrija. (2011b). ES fonduuzraudzība. Retrieved from http://www.esfondi. lv/page.php?id=920.Search in Google Scholar

11. Haite, I. (2010). Sustainable development planning experience in Rēzekne. In EconomicScience for Rural Development: Proceedingsof the International Scientific Conference, No. 23 (pp. 26-30). Jelgava: LLU.Search in Google Scholar

12. Keišs, S., Tilta, E., Zariņa, V., Jesemčika, A., Medne, A., Kazinovskis, A., & Balode, G. (2008). Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā. LZPEkonomikas, juridiskās un vēstures zinātnesgalvenie pētījumu virzieni 2008. gadā, 14, 85-92.Search in Google Scholar

13. Labklājības ministrija. (2011). SF aktivitāšu uzraudzība. Retrieved from http://sf.lm.gov.lv/ lv/par-fondiem/es_aktivitasu_uzraudziba/Search in Google Scholar

14. Marciniak, M. (2009). Absorbtion of structural funds in the context of information society development on rural areas. In EconomicScience for Rural Development: Proceedings ofthe International Scientific Conference, No. 18 (pp. 210-216). Jelgava: LLU.Search in Google Scholar

15. Meyers, W.H., Kazlauskiene, N., Naujokiene, R., & Kriščiukaitiene, I. (2006). Lessons learned and challenges in rural development programmes of Lithuania. In Žemes ūkio mokslai:Proceedings of the International ScientificConference, T. 10 (pp. 10-18). Vilnius: Lietuvas Mokslu akademijus leidekla.Search in Google Scholar

16. Mickievicz, P. (2007). Investment by agricultural holdings under programmes co-funded by the EU. In Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International ScientificConfernce, No. 14 (pp. 122-129). Jelgava: LLU.Search in Google Scholar

17. Mickiewicz, A., & Mickiewicz, B. (2010). Polish food sector in the European Union. In EconomicScience for Rural Development: Proceedings ofthe International Scientific Conference, No. 21 (pp. 45-52). Jelgava: LLU.Search in Google Scholar

18. Mizik, T. (2007). Rural development in Hungary after the accession - the Role of EU co-financed programs. In Managing Economic, Social andBiological Transformation: Proceedings of theFirst Green Week Conference (pp. 108-115). Germany: Margraf Publishers GmbH.Search in Google Scholar

19. Pilvere, I. (2007). EU agriculture structural fund support results in Latvia. In Žemes ūkio mokslai:Proceedings of the Interantional ScientificConference, T. 14 (pp. 145-150). Vilnius: Lietuvas Mokslu akademijus leidekla.Search in Google Scholar

20. PKC SIA. (2005). ES struktūrfondi unteritoriju attīstība Latvijā. Projekts “AtbalstsES struktūrfondu ieviešanai: komunikācijasstiprināšana”. Rīga: “PKC” SIA.Search in Google Scholar

21. Ribašauskiene, E., Kairyte, E., & Meyers, W.H. (2007). Territorial dimensions of Lithuanian rural development plan 2004-2006: Lessons for 2007-2013. In Žemes ūkio mokslai: Proceedingsof the International Scientific Conference, T. 14 (pp. 11-18). Vilnius: Lietuvas Mokslu akademijus leidekla.Search in Google Scholar

22. Saktiņa, D. (2008). Sociāli ekonomiskās attīstības izvērtējums klasifikācijā noteiktajos atšķirīgo lauku tipu reģionos, ES atbalsta pasākumu ietekmes izvērtējums, klasifikācijas pilnveidošana lauku politikas īstenošanas vajadzībām. LZP Ekonomikas, juridiskās unvēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā, 14, 125-126.Search in Google Scholar

23. Saktiņa, D., & Meyers, W.H. (2005). EiropasSavienības līdzfinansētās un nacionālās laukuatbalsta programmas Latvijā: gatavojotiesjaunajam programmēšanas periodam. Rīga: LVAEI.Search in Google Scholar

24. Sienkiewicz, J. (2009). Use of the EU public funds in agriculture on the example of the Western Pomeranian regions. In EconomicScience for Rural Development: Proceedings ofthe International Scientific Conference, No. 18 (pp. 99-104). Jelgava: LLU.Search in Google Scholar

25. Slavinska, I. (2005). Kvalitatīvas dzīves vides izveide - viens no Latvijas lauku attīstības virzieniem. Rural Development in the ExpandedEurope at the Beginning of the 21st Century, 8, 124-130.Search in Google Scholar

26. Sweeney, P. (2008). Ireland’s Economic Success,Reasons and Lessons. Dublin: New Island.Search in Google Scholar

27. Tetere, V. (2009). European structural funds - part of investment in Latvia’s development. In Economic Science for RuralDevelopment: Proceeding of the Internationalscientific conference, No. 18 (pp. 240-245). Jelgava: LLU.Search in Google Scholar

28. Tetere, V., & Pilvere, I. (2007). EU structural funds for rural development of Latvia’s economy. In The Economics and Social Issuesof Sustainable development: Proceedings ofthe International scientific conference, Vol. III (pp. 109-117). Szczecin: Agricultural University in Szczecin.Search in Google Scholar

29. Vaidere, I. (2006). Reģionālā politika unpašvaldību attīstība Eiropas Savienībā unLatvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, Latvijas statistikas institūts.Search in Google Scholar

30. Vītola, A., & Šenfelde, M. (2010). Reģionālo finansējuma kvotu piemērošanas iespējas ilgtspējīgas reģionālās attīstības veicināšanai. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskieraksti, 14. sērija (Ilgtspējīga telpiskā attīstība), 1. sējums, 58-61.Search in Google Scholar

31. Zawojska, A. (2009). Impact assessment of the European Union funds to support rural population and economy in Poland. In EconomicScience for Rural Development: Proceedingsof the International Scientific Conference, No. 18 (pp. 150-156). Jelgava: LLU.Search in Google Scholar

32. Zvirgzdiņa, R. (2007). Uzņēmējdarbība un tās attīstības iespējas Latvijas reģionos. In Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No. 10, (pp. 54-61). Jelgava: LLU. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo