1. bookVolumen 18 (2010): Heft 2 (June 2010)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Erstveröffentlichung
23 May 1993
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The effect of the conditions of a landscape on its retention capacity

Online veröffentlicht: 07 Jun 2011
Volumen & Heft: Volumen 18 (2010) - Heft 2 (June 2010)
Seitenbereich: 1 - 12
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Erstveröffentlichung
23 May 1993
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Anonymous (1999), Watershed Modeling System, WMS 6.0 - Reference Manual, Brigham Young University-Environmental Modeling Research Laboratory, Provo, UT.Search in Google Scholar

Brunner, G. W. (2002a), HEC-RAS, River Analysis System Hydraulic User's Manual, organization report number CPD-68, 420 pp., U.S. Army Corps of Engineers HEC, Davis, CA.Search in Google Scholar

Brunner, G. W. (2002b), HEC-RAS, River Analysis System Hydraulic Reference Manual, organization report number CPD-69, 350 pp., U.S. Army Corps of Engineers HEC, Davis, CA.Search in Google Scholar

Brutsaert, W. (2005), Hydrology: An Introduction, Cambridge University Press, New York, ISBN 0-521-82479-6.Search in Google Scholar

Hrádek, F., and P. Kovář (1997), Výpočet náhradních intenzit přívalových dešťů - Metoda redukce 1-denních maximálních srážkových úhrnů, Vodní hospodářství, 47 (11/12), 79 - 53, Praha, Česká republika; (Calculation of the substitutionary intensity of a storm rainfall - A reducing method of the maximum of a precipitation total with a return period equal to one-day, Water Management, 47 (11/12), 79 - 53, Prague, Czech Republic).Search in Google Scholar

Hydrologic Engineering Center (1998), HEC-1 Flood Hydrograph Package User's Manual, organization report number CPD-1A, 430 pp., U.S. Army Corps of Engineers HEC, Davis, CA.Search in Google Scholar

Janeček, M. et al. (1992), Ochrana zemědělské půdy před erozí, Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, Praha, Česká republika. (Protection of Agricultural Land from Erosion, Institute of Agriculture Economics and Information, Prague, Czech Republic)Search in Google Scholar

Krása, J. (2002), Vyhodnocení družicových snímků Landsat ETM+ za účelem získání tématické mapy využití území pro modelování erozních procesů, Arcrevue, 11(1), 12-13, ISSN 1211-2135. (Classification of remote sensed data from Landsat 7 - land use mapping for modeling soil erosion, Arcrevue)Search in Google Scholar

Löw, J. et al. (1995), Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability - Metodika pro zpracování dokumentace, DOPLNĚK, Brno, Česká republika), ISBN 80-85765-783 55-1. (Handbook of the Design of a Territorial System of Ecological Stability - Methodology for Making the Documentation, Brno, Czech Republic)Search in Google Scholar

Řezáč, J. (2002), Lesu zdar, Les a voda 8(10), 5-6. (Forest and Water, Let the Forest Live)Search in Google Scholar

Říha, J (1997), Vliv investic na životní prostředídí: Teorie a metodologie procesu EIA; 142 pp., Vydavatelství ČVUT, Praha, Česká Republika. (The Theory and the Methodology of the Procedure of EIA, Publishing House of CTU, Prague, Czech Republic)Search in Google Scholar

Šamaj, F., Š. Valovič, and R. Brázdil (1985), Denné úhrny zrážok s mimoriadnou výdatnosťou v ČSSR v období 1901-1980. Proceeding Zborník prác Slovenského hydrometeorologického ústavu. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, Československá socialistická republika. (One-Day Precipitation Total with Extreme Intensity within the Territory of Czechoslovakia, Anthology of the Slovak Hydrometeorological Institute, Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava, Czechoslovakia)Search in Google Scholar

Šanda, M., M. Hrnčíř, L. Novák and M. Císlerová (2006), Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54(2), 183-191, ISSN 793 0042-790X. (Influence of a Soil Profile on the Precipitation-Runoff Process, Journal of Hydrology and Hydromechanics)Search in Google Scholar

Vrána, K., T. Dostál, D. Stehno and J. Váška (1995) SMODERP - Simulační model povrchového odtoku a erozních procesů, uživatelský manuál, 56 pp. ČVUT Praha, Fakuta stavební, Praha, Česká Republika. (SMODERP - The Simulation Model of the Surface Runoff and the Processes of Erosion, User Manual, CTU Prague, Faculty of Civil Engineering, Prague, Czech Republic)Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD