Uneingeschränkter Zugang

Evaluation of the enzymatic activity of selected bacterial strains


Zitieren

Leśniak W.: Biotechnologia żywności. Procesy fermentacji i biosyntezy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław, 2002.Search in Google Scholar

Gajewski A.: Znaczenie ektoenzymów produko-wanych przez mikroorganizmy w procesach przekształceń i degradacji biopolimerów organicznych w ekosystemach wodnych, Postępy Mikrobiologii, 1994, 4, 513 - 542.Search in Google Scholar

Latała A., Wierzba S., Latała B.: Biological utili-sation of fatty waste - initial laboratory examination, Biotechnologia, 2000, 1(48), 124 - 134.Search in Google Scholar

Latała A., Wierzba S.: Ocena aktywności biodegradacyjnej wybranych szczepów bakterii lipolitycznych, Biotechnologia, 2004, 3(66), 193 - 201.Search in Google Scholar

Burbianka M., Pliszka A., Murzyńska H.: Mikrobiologia żywności. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa. 1983.Search in Google Scholar

Latała A., Wierzba S., Farbiszewska T., Polaczek B., Boniewska E.: Biodegradacja odpadów gospodarczych przy użyciu szczepów bakterii lipolitycznych, proteolitycznych i celulolitycznych, Biotechnologia, 2004, 3(66), 202 - 213.Search in Google Scholar

PN-75/C-04615, Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie ogólnej liczby bakterii metodą płytkową.Search in Google Scholar

Holt J. G., Krieg N. R.: Bergey's manual of systematic bacteriology. Williams&Wilkins. Baltimore, 1984.Search in Google Scholar

Ionita A., Moscovici M., Popa C., Vamanu A., Popa O., Dinu L.: Screening of yeast and fungal strains for lipolytic potential and determination of some biochemical properties of microbial lipases. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 1997, 3, 147 - 151.Search in Google Scholar

Trzmiel T., Szczęsna M., Galas E., Regulacja bio-syntezy niektórych pozakomórkowych enzymów u Bacillus subtilis IBTC-3. Wpływ składu podło-ża hodowlanego. Biotechnologia, 1994, 1 (24), 148-156.Search in Google Scholar

Trzmiel T.: Wpływ pH i temperatury hodowli na biosyntezę niektórych pozakomórkowych enzymów u Bacillus subtilis IBTC-3, Biotechnologia, 1994, 2 (25), 21 - 31.Search in Google Scholar

Trojanowski J.: Przemiany substancji organicznych w glebie. PWRiL, Warszawa, 1973.Search in Google Scholar

Bujak S., Targoński Z.: Mikrobiologiczna degra-dacja materiałów ligninocelulozowych, Postępy mikrobiologii, 1988, 27 (3), 211 - 241.Search in Google Scholar

Antczak T., Graczyk J.: Lipazy: źródła, struktura i właściwości katalityczne. Biotechnologia, 2002, 2 (57), 130 - 145.Search in Google Scholar

Adamczak M., Bednarski W.: Lipazy - narzędzie w biotechnologii tłuszczów i olejów. Biotechnologia, 1994, 4 (27), 140 - 153.Search in Google Scholar

Makhzoum A., Owusu R. K., Knapp J. S.: The conformational stability of lipase from Pseudomonas fluorescens 2D. Food Chem., 1993, 46, 355 - 359.10.1016/0308-8146(93)90004-YSearch in Google Scholar

Pilarek M., Szewczyk K. W., Wrona M.: Kierunki i perspektywy zastosowania lipaz. Biotechnologia, 2002, 2 (57), 146 - 164.Search in Google Scholar

Lee D.-W., Koh Y.-S., Kim K.-J., Kim B.-C., Choi H.-J., Kim D.-S., Suhartono M. T., Pyun Y.-R.: Isolation and characterization of a thermophilic lipase from Bacillus thermoleovorans ID-1. FEMS Microbiology Letters, 1999, 179, 393 - 400.10.1111/j.1574-6968.1999.tb08754.x10518742Search in Google Scholar

Pabai F., Kermasha S., Morin A.: Lipase from Pseudomonas fragi CRDA 323: Patrial purification, charakterization and interesterification of butter fat. Appl. Microbiol. Biotechnol., 1995, 43, 42 - 51.10.1007/BF001706217766135Search in Google Scholar

Dong H., Gao S., Han S.-P., Cao S.-G.: Purification and characterization of a Pseudomonas sp. lipase and its properties in nonaqueous media. Biotechnol. Appl. Biochem., 1999, 30, 251 - 256.Search in Google Scholar

Szwed A., Gostkowska K.: Próba kompostowania odpadów tytoniowych. Cz. II. Ocena niektórych uzdolnień biochemicznych drobnoustrojów akty-wizujących proces kompostowania odpadów ty-toniowych. ZPPNR, 1996, 437, 329 - 335.Search in Google Scholar

Janas P., Podgórska E., Mleko S., Pielecki J.: Biosynteza enzymów proteolitycznych i ich wpływ na aktywność celulaz Trichoderma reesei, Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59 (1), 461 - 469.Search in Google Scholar

Peterson A. C., Gunderson M. F.: Some characteristic of proteolytic enzymes from Pseudomonas fluorescens, Applied microbiology, 1990, 150 (4), 98 - 104.10.1128/am.8.2.98-104.1960105757814432236Search in Google Scholar

Liebert C. A., Hood M. A., Deck F. H., Bishop K., Flaherty D. K.: Isolation and characterization of a new Cytophaga species implicated in a workrelated lung disease, Applied and Environmental Microbiology, 1984, 48 (5), 936 - 943.10.1128/aem.48.5.936-943.19842416546508308Search in Google Scholar

Janas P., Targoński Z., Mleko S.: Wpływ wybranych monosacharydów na biosyntezę celulaz, ksylanaz i enzymów litycznych przez mutanta Trichoderma reesei M-7, Biotechnologia, 2002, 1 (56), 195 - 207.Search in Google Scholar

Gołębiowska J.: Mikrobiologia rolnicza, PWRiL, Warszawa, 1992.Search in Google Scholar

Beguin P., Aubert J. P.: The biological degradation of celulose, FEMS Microb. Rev., 1994, 13, 1, 25 - 58.10.1111/j.1574-6976.1994.tb00033.x8117466Search in Google Scholar

Górska E., Omar El-Haj K., Russel S.: Charakterystyka czterech celulolitycznych szczepów bakterii z rodzaju Bacillus wyizolowanych z gleby, Zezyty problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 1997, 439, 91 - 96.Search in Google Scholar

Górska E., Russel S.: Charakterystyka wyizolo-wanego z gleby szczepu Bacillus polymyxa, Drobnoustroje w środowisku - występowanie, aktywność i znaczenie, Wydział Rolniczy AR. Kraków, 1997, 159 - 167.Search in Google Scholar

eISSN:
1899-4741
ISSN:
1509-8117
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Industrielle Chemie, Biotechnologie, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik