1. bookVolumen 38 (2020): Heft 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Economic Policy from the Perspective of Contemporary Challenges in Economic History – Hopes, Concerns and Dilemmas

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 38 (2020) - Heft 1 (December 2020)
Seitenbereich: 4 - 36
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Acemoglu D. (2020), Punkt przeciążenia, Dziennik Gazeta Prawna, 203(5356), 16–18 października, A16-A17. Search in Google Scholar

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. (2005), Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth [in:] Aghion P.A., Durlauf S.N. (eds.), Handbook of Economic Growth, Volume 1 Elsevier B.V., Amsterdam : North Holland, 385-472. Search in Google Scholar

Acemoglu D., Robinson J. (2014), Dlaczego narody przegrywają, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań. Search in Google Scholar

Atkinson A.B. (2017), Nierówności. Co da się zrobić?, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa. Search in Google Scholar

Bałtowski M. (2015), Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki, Ekonomista, 5, 575-593. Search in Google Scholar

Bloch M. (1960), Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Braudel F. (1999), Historia i trwanie, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa. Search in Google Scholar

Bregman R. (2020a), Humankind: A Hopeful History, Bloomsbury Publishing. Search in Google Scholar

Bukowski M., Koryś P., Leszczyńska C., Tymiński M., Wolf N. (2018), Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870–1910), Ekonomista, 2, 127-155. Search in Google Scholar

Bukowski M., Koryś P., Leszczyńska C., Tymiński M., Wolf N. (2019), Urbanization and GDP per capita: New data and results for the Polish lands, 1790–1910), Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 52(4), 213-227.10.1080/01615440.2019.1580171 Search in Google Scholar

Chang H.-J. (2015), Ekonomia. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa. Search in Google Scholar

Csaba L. (2016), Nieortodoksja, heterodoksja a ekonomia globalna, [in:] Bałtowski M. (ed.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Dzionek-Kozłowska J. (2016), Homo oeconomicus w XXI wieku. Imperializm ekonomii a ekonomia behawioralna, [in:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (eds.), Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków, 105-130. Search in Google Scholar

Dzionek-Kozłowska J. (2018), Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.10.18778/8142-217-8 Search in Google Scholar

Dz.U nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Search in Google Scholar

Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko (2019), Mączyńska E. (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, (2016), Bałtowski M. (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Fiedor B. (2019), Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna, [in:] Gorynia M. (ed.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, PAN, Warszawa, 41-56. Search in Google Scholar

Fischer L., Hasell J., Proctor J.C., Uwakwe D., Ward-Perkins Z., Watson C. (2018), Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej, Wydawnictwo Ekonomiczne Hetorodox, Poznań. Search in Google Scholar

Galor O. (2007), Discrete Dynamical Systems, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.10.1007/3-540-36776-4 Search in Google Scholar

Galor O. (2011), Unified Growth Theory, Princeton University Press, Princeton & Oxford.10.1515/9781400838868 Search in Google Scholar

Galor O. (2019), Gospodarka w świetle procesów ewolucyjnych, Z prof. Odedem Galorem, autorem jednolitej teorii wzrostu, rozmawia prof. Magdalena Osińska, Głos Uczelni, Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 11–12, 31-33. Search in Google Scholar

Galor O. (2020), The journey of humanity: Roots of inequality in the wealth of nations, Economics and Business Review, 6 (20), 2, 7-18.10.18559/ebr.2020.2.2 Search in Google Scholar

Gorynia M. (2016), Nauki ekonomiczne a postulat interdyscyplinarności, [in:] Czaja S., Graczyk A. (eds.), Ekonomia i środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 122-130. Search in Google Scholar

Gorynia M. (2020a), Jak poradzić sobie z koronawirusem, Rzeczpospolita, 04.02.2020, A 27. Search in Google Scholar

Grodzicki M.J. (2015), Teoretyczne uzasadnienia dla prowadzenia polityki przemysłowej, Studia Ekonomiczne, 210, 130-138. Search in Google Scholar

Hausner J. (2019a), Społeczna czasoprzestrzeń działalności gospodarczej. W kierunku ekonomii wartości, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków. Search in Google Scholar

Hausner J. (2019b), Ekonomia i społeczne imaginarium, Biuletyn PTE, 4(87), 21-28. Search in Google Scholar

Hausner J. (2020), Ekonomia i społeczne imaginarium, Ekonomista, 2, 167-180.10.52335/dvqp.te162 Search in Google Scholar

Horodecka A. (2011a), Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach metodologicznych ekonomii, Gospodarka Narodowa, 7-8, 113-138.10.33119/GN/101110 Search in Google Scholar

Horodecka A. (2011b), Koncepcja homo sustinens i jej rola w polityce gospodarczej wobec wyzwań globalnego kryzysu, [in:] Pająk K., Tomidajewicz J. (eds.), Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 31-55. Search in Google Scholar

Horodecka A. (2013), Ekonomia na rozdrożu: pomiędzy monizmem i pluralizmem metodologicznym, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 92: Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, 271-303. Search in Google Scholar

Horodecka A. (2014), „Homo oeconomicus” jako podstawa ekonomii – krytyka i alternatywy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347, 166-183. Search in Google Scholar

Horodecka A. (2017), Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej, [in:] Stacewicz J. (ed.), Perspektywy polityki gospodarczej, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 99, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 211-239. Search in Google Scholar

Horodecka A. (2018), Obraz człowieka we współczesnej ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Search in Google Scholar

Horodecka Anna (2012), Funkcje obrazu człowieka w ekonomii, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 88: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, 9-39. Search in Google Scholar

Irmen A. (2019), A review concerning the proposal to confer the degree of doctor honoris causa from the Poznań University of Economics and Business on Oded Galor, [in:] Uroczystość nadania Odedowi Galorowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 81-92. Search in Google Scholar

Keen S. (2017), Ekonomia neoklasyczna: fałszywy paradygmat, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań. Search in Google Scholar

Kochanowicz J. (2015), Ucieczka w historię. Ego lecture na Wydziale Historycznym Central European University 5 vi 2014 r., Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 75, 13-33. Search in Google Scholar

Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-Ka, Warszawa. Search in Google Scholar

Kołodko G.W. (2014), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, Ekonomista, 2, 161-192. Search in Google Scholar

Kołodko G.W. (2017), Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania, [in:] Mączyńska E., Sójka J. (eds.), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, PTE, Warszawa. Search in Google Scholar

Kołodko G.W. (2019), Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda, Biuletyn PTE, 4(87), 28-39.10.52335/dvqp.te161 Search in Google Scholar

Kołodko G.W. (2020a), Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. Search in Google Scholar

Koryś P. (2018), Poland From Partitions to EU Accession. Modern Economic History, Palgrave/Springer Nature, London.10.1007/978-3-319-97126-1 Search in Google Scholar

Kula W. (1983), Historia, zacofanie, rozwój, Czytelnik, Warszawa. Search in Google Scholar

Kuznets S. (1976), Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Lewicki G. (2019), Dziedzictwa i zombie. Dlaczego należy wspierać krótkoterminowe prognozy analizą zjawisk długofalowych, Porównania, 1(24), 269-273. Search in Google Scholar

Little D. (2010), New Contributions to the Philosophy of History, Springer Science, Dordrecht.10.1007/978-90-481-9410-0 Search in Google Scholar

Malaga K. (2019), Oded Galor – doktorem honoris causa LAUDACJA, [in:] Uroczystość nadania Odedowi Galorowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 34-52. Search in Google Scholar

Malinowski G. (2014a), Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 38-47. Search in Google Scholar

Malinowski G. (2014b), Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38(2), 118-135. Search in Google Scholar

Malinowski G. (2016a), Ekonomia umiaru – przyszłość możliwa czy nieuchronna?, [in:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (eds.), Ekonomia Umiaru – realna perspektywa?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 115 – 132. Search in Google Scholar

Malinowski G. (2016b), Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Matera R. (2013), Łączenie ekonomii i polityki w badaniach interdyscyplinarnych. Wyzwania dla ekonomisty, politologa i historyka, [in:] Kalinowski M., Pieczewski A. (eds.), Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 17-34. Search in Google Scholar

Mączyńska E. (2010), Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, [in:] Mączyńska E., Wilkin J. (eds.), Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, PTE, Warszawa, 59-70. Search in Google Scholar

Mączyńska E. (2017), Asymetrie społeczno-gospodarcze w kontekście teorii ekonomii i etyki [in:] Mączyńska E., Sójka J. (eds.), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, PTE, Warszawa, 195-215. Search in Google Scholar

Mączyńska E. (2018a), Chaos w gospodarce globalnej, potrzeba instytucjonalno-ustrojowego ładu. Wybrane refleksje na tle studiów literatury przedmiotu, Biuletyn PTE, 2(81), 34-44. Search in Google Scholar

Mączyńska E. (2018b), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa inkluzywnego systemu społeczno-gospodarczego, [in:] Mączyńska E., Pysz P. (eds.), Społeczna gospodarka rynkowa: Polska i integracja europejska, PTE, Warszawa. Search in Google Scholar

Mączyńska E. (2020a), Antidotum na kruszący się świat, Dziennik Gazeta Prawna, 148(5301), 31.07.-02.07.2020, A12. Search in Google Scholar

Mączyńska E. (2020b), „Nowa Normalność” wymaga głębokich reform systemu społeczno-gospodarczego, Rynek Opinii, Biuletyn Gospodarczy, 2, 17-18. Search in Google Scholar

Mączyńska E. (2020c), Społeczna Gospodarka Rynkowa. Archaiczny pleonazm czy remedium?, [in:] Mączyńska E., Pysz Piotr (red.), Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa,10.52335/dvqp.te160 Search in Google Scholar

Mączyńska E., Pysz P. (2020), Po co nam społeczna gospodarka rynkowa?, Ekonomista, 2, 206-231.10.52335/dvqp.te160 Search in Google Scholar

Mises L. (2011), Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN: Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa. Search in Google Scholar

Myszczyszyn J. (2019), Wykorzystanie analizy kliometrycznej w ocenie wpływu kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin. Search in Google Scholar

North D.C. (1981), Structure and Change in Economic History, Norton, New York – London. Search in Google Scholar

North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.10.1017/CBO9780511808678 Search in Google Scholar

North D.C. (2014), Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wolters Kluwer, Warszawa. Search in Google Scholar

Osińska M. (2019), Matematyk i filozof z zamiłowania, badacz z natury, ekonomista z wyboru, Głos Uczelni, Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 7–10, 31-34. Search in Google Scholar

Piątkowski M. (2018), Europe’s Growth Champion, Oxford University Press, New York. Search in Google Scholar

Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności, (2018), Boushey H., DeLong J.B., Steinbaum M. (eds.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa. Search in Google Scholar

Piketty T. (2018), W stronę pogodzenia ekonomii z naukami społecznymi. Lekcja Kapitału w XXI wieku, [in:] Boushey H., DeLong J.B., Steinbaum M. (eds.), Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności, Wydawnictwo Naukowe PWn, Warszawa, 607-632. Search in Google Scholar

Piketty T. (2020), Capital and Ideology, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London. Search in Google Scholar

Popper K.R. (2002), Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia, Warszawa. Search in Google Scholar

Postuła M. (2019), Polityka społeczno-gospodarcza w UE. Finanse na poziomie krajowym, europej-skim i globalnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Reisman G. (2015) Kapitał i kapitalizm XXI wieku, Wydawnictwo Fijorr, Warszawa. Search in Google Scholar

Rodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje, wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa. Search in Google Scholar

Rodrik D. (2019), Rządy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Skidelsky R. (2020a), What’s Wrong with Economics? A Primer for the Perplexed, Yale University Press, New Haven, London.10.2307/j.ctvxkn7jq Search in Google Scholar

Słodowa-Hełpa M (2015a), Conditions of integrated development, [in:] Jańczuk L. (ed.), Integrated regional development. Conceptual, financial and organizational aspects, Lublin. Search in Google Scholar

Słodowa-Hełpa M. (2013a), Inteligentne specjalizacje regionów – wyzwania, możliwości i dylematy, Roczniki Nauk Społecznych, 5(41), 1, 87-121. Search in Google Scholar

Słodowa-Hełpa M. (2013b), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa. Search in Google Scholar

Słodowa-Hełpa M. (2014), Dokąd zmierzamy – odnowa czy od nowa? Nadzieje, obawy i dylematy związane z instytucjonalnym stymulowaniem zintegrowanego rozwoju w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37(1), 20-42. Search in Google Scholar

Słodowa-Hełpa M. (2015b), Interdyscyplinarna natura paradygmatu rozwoju – uwarunkowania i propozycje usprawnienia dialogu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41(1), 67-92. Search in Google Scholar

Słodowa-Hełpa M. (2015c), Odkrywanie na nowo dobra wspólnego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 43(3), 8-20.10.15584/nsawg.2015.3.1 Search in Google Scholar

Słodowa-Hełpa M. (2019), Przeszłość w procesie poszukiwania recept na zarządzanie teraźniejszością oraz kreowanie przyszłości, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 57(1), 35-49.10.15584/nsawg.2019.1.3 Search in Google Scholar

Topolski J. (1983), Teoria wiedzy historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Search in Google Scholar

Topolski J. (1996), Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Rytm, Warszawa. Search in Google Scholar

Topolski J. (1998), Świat bez historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Search in Google Scholar

Wallerstein I. (2004), Koniec świata jaki znamy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa. Search in Google Scholar

Wallerstein I. (2007), Analiza systemów – światów, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa. Search in Google Scholar

Wilkin J. (2019), Nauka przekracza wszelkie granice, także w ekonomii, [in:] Gorynia M. (ed.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, PAN, 57-68. Search in Google Scholar

Wojtyna A. (2019), Trwałe czy przejściowe zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na ostatni kryzys?, [in:] Gorynia M. (ed.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, PAN, Warszawa, 69-77. Search in Google Scholar

Woźniak M.G. (2017), Nierówności a wzrost gospodarczy (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie), Ekonomista, 3, 347-358. Search in Google Scholar

Woźniak M.G. (2019a), Czy możliwa i potrzebna jest ekonomia zintegrowanego rozwoju, [in:] Mączyńska E. (ed.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 31-50. Search in Google Scholar

Woźniak M.G. (2019b), Gospodarka Polski 1918-2018, Tom 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Woźniak M.G. (2020), Gospodarka Polski 1918-2018, Tom 3, Modernizacja dla zintegrowanego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Ajl M. (2019), Immanuel Wallerstein (1930-2019), https://developingeconomics.org/2019/09/23/immanuel-wallerstein-1930-2019/, accessed 04.06.2020. Search in Google Scholar

Bowles p., Carlin W. (2020), The coming battle for the COVID-19 narrative, https://voxeu.org/article/coming-battle-covid-19-narrative, 10 april, accessed 07.08.2020. Search in Google Scholar

Bregman R. (2020b), Rutger Bregman: ‘The virus is contagious, and so is our behavior’, https://www.dw.com/en/rutger-bregman-the-virus-is-contagious-and-so-is-our-behavior/a-52924554, accessed 13.09.2020. Search in Google Scholar

Gadomski W. (2020), Nierówności na świecie rosną? Zależy, jak liczyć, wyborcza.pl 21. 01. 2020. Nierówności na świecie rosną? Zależy, jak liczyć (wyborcza.pl), accessed 10.09.2020. Search in Google Scholar

Gorynia M. (2020b), Co nas czeka po Covid-19, Rzeczpospolita, 29. 05. 2020 https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-coV-2/304059955-Grzegorz-W-Kolodko-Potem-czyliswiat-po-pandemii.html, accessed 10.09.2020. Search in Google Scholar

Gorynia M. (2020c), Czy Covid-19 zmieni gospodarkę i nasze o niej myślenie, Rzeczpospolita, 23.05.2020, https://rp.pl, accessed 08.09.2020. Search in Google Scholar

Gorynia M. (2020d), Koronawirus niejeden ma wymiar, https://www.rp.pl/Opinie/200409383-Marian-Gorynia-Koronawirus-niejeden-ma-wymiar.html, accessed 08.09.2020. Search in Google Scholar

Hausner J. (2019c), Prof. Jerzy Hausner: jeśli coś się opłaca, to nie znaczy jeszcze, że warto, https://www.forbes.pl/finanse/o-ekonomii-wartosci-i-ekologii-w-biznesie-rozmowa-forbesa-z-prof-jerzym-hausnerem/mznh86d, accessed 17.08.2020. Search in Google Scholar

Kanclerska A. (2017), Anthony B. Atkinson, „Nierówności. Co da się zrobić?” (recenzja), http://wdolnymslasku.com/2017/07/15/anthony-b-atkinson-nierownosci-co-da-sie-zrobicrecenzja/, accessed 17.08.2020. Search in Google Scholar

Kołodko G.W. (2020b), Potem, czyli świat po pandemii, Rzeczpospolita, 13. 04. 2020 https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/304059955-Grzegorz-W-Kolodko-Potemczyli-swiat-po-pandemii.html, accessed 08.08.2020. Search in Google Scholar

Lewicki G. (2020), Nadchodzi nowe średniowiecze. Era erozji państwa, technologicznego zjednoczenia świata i irracjonalizmu, https://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,26114600,kujmy-miecze-na-nowe-sredniowiecze.html, accessed 27.09.2020. Search in Google Scholar

Little (2017), Philosophy of History, [in:] Zalta E.N. (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), CSLI, Stanford University, https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/, accessed15.09.2020. Search in Google Scholar

Mączyńska E. (2019), PKB powinien być środkiem, a nie celem, Obserwator Finansowy: ekonomia, debata, Polska, świat, accessed 28.09.2020. Search in Google Scholar

Mączyńska E. (2020c), „Nowa Normalność” czy kryzysogenny nieład?, Prof. mączyńska: „Nowa Normalność” czy kryzysogenny nieład? – Polish Brief, accessed 10.10 2020. Search in Google Scholar

Murphy R.P. (2014), Murphy: Recenzja książki Piketty’ego „Kapitał w XXI wieku”, https://mises.pl/wp-content/uploads/2014/06/Murphy_Recenzja-ksiazki-Pikketyego.pdf, accessed 10.10 2020. Search in Google Scholar

Piketty T. (2017), Passing of Anthony B. Atkinson, Passing of Anthony B. Atkinson – Le blog de Thomas Piketty (lemonde.fr), accessed 16.07. 2020. Search in Google Scholar

Piketty T. (2020), Jaki świat po covid-19? https://krytykapolityczna.pl/swiat/thomas-piketty-covid-19-komentarz/, accessed 08.10.2020. Search in Google Scholar

Rodrik D. (2020), Dani Rodrik: Wielkie kryzysy są okazją do wielkich zmian, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dani-Rodrik-Wielkie-kryzysy-sa-okazja-do-wielkich-zmian-7885645.html, accessed 10.09.2020. Search in Google Scholar

Skidelsky R. (2020b) International Law and Political Necessity, https://robertskidelsky.com/, accessed 08.10.2020. Search in Google Scholar

Woś R. (2017), Zmarł Anthony Atkinson. Jeden z najważniejszych współczesnych ekonomistów, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1656314,1,zmarl-anthony-atkinson-jeden-z-najwazniejszych-wspolczesnych-ekonomistow.read, accessed 24.09.2020. Search in Google Scholar

Żakowski J. (2017), Ekonomiści (jak Balcerowicz) się mylą. Nierówności majątkowe mają znaczenie!, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1690634,1,ekonomisci-jak-balcerowicz-się-myla-nierownosci-majatkowe-maja-znaczenie.read, accessed 15.07.2020. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo