1. bookVolume 10 (2021): Issue 3 (June 2021)
    Humanistic Economy
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
03 Oct 2014
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Financialization of Commodity Market

Online veröffentlicht: 15 Jul 2021
Seitenbereich: 53 - 60
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
03 Oct 2014
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Basak, S., and A. Pavlova. A Model of Financialization of Commodities, 2015, www.faculty.london.edu/apavlova/Commodities.pdf, accessed November 17, 2019. Search in Google Scholar

2. Battiston, S., M. Guerini, M. Napoletano, and V. Stolbovaa. Financialization in EU and the effects on growth, inequality and financial stability, 2018, https://www.isigrowth.eu/wp-content/uploads/2018/07/working_paper_2018_36.pdf, accessed November 7, 2019. Search in Google Scholar

3. Borcuch, A. Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji gospodarki, https://www.coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/prezentacje/Dr_Borcuch.pdf, accessed July 4, 2019. Search in Google Scholar

4. Chari, V., and L. J. Christiano. Financialization in Commodity Markets, Working Paper (15) 2017, Federal Reserve Bank of Chicago, 2017. Search in Google Scholar

5. Chiaiel, S. D., L. Ferrara, and D. Giannone. Common Factors of Commodity Prices, Banque de France, 2017, pp. 13-19, https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/wp645.pdf, accessed October 18, 2019. Search in Google Scholar

6. Davis, G. F., and S. Kim. Financialization of the Economy, Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan. Search in Google Scholar

7. Dembinski, S. H. Finanse po zawale, Warszawa: Studio Emka, 2011. Search in Google Scholar

8. Epstein, G. A. (ed.). Financialization and the World Economy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2015. Search in Google Scholar

9. Falkowski, M. Financialization of commodities, Contemporary Economics 5 (4), 2011, pp. 4-17. Search in Google Scholar

10. Goldstein, I., and L. Yang. Commodity Financialization and Information Transmission, 2018, www.rady.ucsd.edu/docs/seminars/Itay%20Goldstein%20-%20Abstract.pdf, accessed October 18, 2019. Search in Google Scholar

11. Jo, Y., J. Kim, and F. Santos. The Impact of Chinese Interbank Liquidity Risk on Global Commodity Markets, 2018, https://www.jiheekim.net/files/commodity.pdf, accessed October 28, 2019 Search in Google Scholar

12. Król, J. Giełdy towarowe – historia, zasady działania i rola we współczesnej gospodarce, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania 37 (1), 2014, p. 11. Search in Google Scholar

13. Orłowska, R., and K. Żołądkiewicz (eds.). Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Warszawa: PWE, 2012. Search in Google Scholar

14. Palley, T. I.. Financialization: What it is, Why it Matters, IMK Working Paper, (4) 2008., Hans-Böckler-Stiftung, Institut für Makroökonomie undKonjunkturforschung (IMK), Düsseldorf. Search in Google Scholar

15. Ratajczak, M. Finansjalizacja gospodarki: Wymiary dyskusji, Bezpieczny bank 3 (68), 2017, pp. 7-22. Search in Google Scholar

16. Russi, L. Hungry Capital – The financialization of food, Washington: Zero books, 2013. Search in Google Scholar

17. Tomaszewski, D. Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI wieku, Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia XLIX (4), Sectio H, 2015, pp. 601-610. Search in Google Scholar

18. United Nations Conference on Trade and Development, www.unctadstat.unctad.org. Search in Google Scholar

19. Zaremba, A. Makroekonomiczne determinanty stóp zwrotu na rynkach surowców w warunkach finansjalizacji, Finanse 7, 2014, pp. 69-96. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo