1. bookVolume 10 (2021): Issue 3 (June 2021)
    Humanistic Economy
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
03 Oct 2014
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Financial Factors Influencing the Development of Product Innovations in Polish Small and Medium Enterprises

Online veröffentlicht: 15 Jul 2021
Seitenbereich: 42 - 52
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
03 Oct 2014
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Altshuller, G. Creativite as an exact science, 2007. Search in Google Scholar

2. Arak, P. (ed.). Ukryta innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Raport na podstawie publikacji DELab UW pt. „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem”, Warszawa: Polska Rada Biznesu i DELab UW, 2016. Search in Google Scholar

3. Chesbrough, H. Open innovation: nowy tryb rozkazujący do tworzenia i korzystania z technologii, Boston: Harvard Business School Press, 2003. Search in Google Scholar

4. Drucker, P. F. Innowacje i przedsiębiorczość, Warszawa: PWE, 1992. Search in Google Scholar

5. Drucker, P. F. Managing Yorself, Harvard Busines Review 2004/1, 2004. Search in Google Scholar

6. Dyer, J., Gregersen, H., and C. M. Christensen. The Innovator’s DNA. Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators, Boston: Harvard Business Review Press, 2011. Search in Google Scholar

7. eGospodarka.pl › Wiadomości › Gospodarka › Raporty i prognozy › Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2014-2016, GUS, 2017, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

8. Falk, M. Effects of foreign Ownership on Innovation Activities: Empirical evidence for 12 European Countries, National Institute Economic Review 204, 2008. Search in Google Scholar

9. fDi Intelligence, Global greenfield investment trends, 2017. Search in Google Scholar

10. Fuchs, C., and M. Schreier. Customer Empowerment in New Product Development, Journal of Product Innovation Management 28 (1), 2011, pp. 17-32. Search in Google Scholar

11. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Science and technology in Poland in 2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa, 2012. https://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/nauka-technika/nauka-i-technika-w-2010-r-,3,8.html, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

12. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Science and technology in Poland in 2016, Analizy statystyczne, Warszawa, Szczecin 2018. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2016-roku,1,13.html, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

13. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Science and technology in Poland in 2017, Analizy statystyczne, Warszawa, Szczecin: 2019. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2017-roku,1,14.html, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

14. Gradzewicz, M., Stążka-Gawrysiak, A., Rubaszek, M., and J. Growiec. Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy NBP, Warszawa, 2016. Search in Google Scholar

15. Gwizda, M., Leśniewski, Ł., Mazurek, B., Zaleska, A., and G. Rebkowiec. Rynek B+R w Polsce, 2012, Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Program wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020., Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A, 2012. Search in Google Scholar

16. http://ec.europa.eu/enterprise/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2014files/ius-2014, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

17. http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=19228, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

18. https://businessinsider.com.pl/finanse/raport-dnb-i-deloiite-o, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

19. https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

20. https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

21. https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci.../20160530_Raport_innowacyjność.pdf, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

22. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

23. Karasek, A. Źródła innowacji w polskich przedsiębiorstwach – Wyniki Badań, Studia Ekonomiczne No 183, 2015. Search in Google Scholar

24. Komisja Europejska. Innovation Union Scoreboard, 2015 Search in Google Scholar

25. Kowalski, A. M. Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, Gospodarka Narodowa 5, 2010. Search in Google Scholar

26. Morali-Markut M. Polska innowacyjność na tle rynków Europy i świata In P. Arak (ed.), Ukryta innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Raport na podstawie publikacji DELab UW pt. „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem”, Polska Rada Biznesu, UW, Warszawa, 2016. Search in Google Scholar

27. Niedbalska, G. Statystyka nauki i techniki – nowe idee, projekty i wyzwania, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1/31, 2008. Search in Google Scholar

28. Nowak, P. Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, Warszawa-Kraków: Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2012. Search in Google Scholar

29. PIE: Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw w Polsce, https://www.money.pl/gielda/pie-z-pomocy-publicznej-korzysta-34-przedsiebiorstw-w-polsce-6361427082872449a.html, 30th December 2019. Search in Google Scholar

30. Podedworny, H., and M. Żymel. Venture capital – kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Białystok, 2000. Search in Google Scholar

31. Podręcznik Oslo Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa: Wyd. MSWiN – polskie wydanie III, 2008. Search in Google Scholar

32. Polski Instytut Ekonomiczny. Tygodnik Gospodarczy PIE, 10/2019, http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/03/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_10-2019.pdf., 30th December 2019. Search in Google Scholar

33. Radauer, A. Nev Economy, Bericht im Rahmen des Branchenmonitor, Wien: Osterreichischen Instytut fur Gewerbe- und Handelsforschung, 2002. Search in Google Scholar

34. Results of the research Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce - carried out by Keralla Research on behalf of NFG, Warszawa 30.4.2018. Search in Google Scholar

35. Romanowska, M. Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2016/2, 2016. Search in Google Scholar

36. Schumpeter, T. A. Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN, 1960. Search in Google Scholar

37. Ślusarczyk, S. Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw, wyd. II, Warszawa: Poltext, 2010. Search in Google Scholar

38. Sopińska, A., and P. Wachowiak. Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce, Przegląd Organizacji 5, 2016. Search in Google Scholar

39. Stern, S., Porter, M., and J. Furman. The determinants of National Capacity, National Bureau of Economics Research 7876, 2000. Search in Google Scholar

40. Wilson, K., and F. Silva. Policies for Seed and Early Stage Finance: Findings from the 2012 OECD Financing Questionnaire, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 9, OECD Publishing, 2013, http://dx.doi.org/10.1787/5k3xqsf00j33-en, 30th December 2019. Search in Google Scholar

41. Zadurska-Lichota, P. (ed.). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Radom: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacyjnej – PIB w Radomiu, 2015. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo