1. bookVolumen 8 (2022): Heft 1 (January 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-7563
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Communicating Values Exemplified in a Catastrophic Media Image of New Technology and Media Usage in Black Mirror Based on Selected Examples

Online veröffentlicht: 20 Jan 2023
Volumen & Heft: Volumen 8 (2022) - Heft 1 (January 2022)
Seitenbereich: 54 - 65
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-7563
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

BALASOPOULOS, A. (2011). Anti-Utopia and Dystopia: Rethinking the Generic Field. In V. Vlastaras (ed.), Utopia Project Archive 2006-2010 (pp. 59-67). School of Fine Arts Publications. Search in Google Scholar

BAUDRILLARD, J. (2005). Symulakry i symulacje. Sic! Search in Google Scholar

BUTLER, B. S., & MATOOK, S. (2015). Social Media and Relationships. In P. H. Ang & R. Mansell (Eds.), The International Encyclopedia of Digital Communication and Society. John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118767771.wbiedcs09710.1002/9781118767771.wbiedcs097 Search in Google Scholar

CAŁEK, A. (2016). “Black Mirror”. A Non-Futuristic, Technological and Media Dystopia. Zeszyty Prasoznawcze, 59(1), 166–181. https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.16.012.5189 Search in Google Scholar

CONWAY, J. (2019). Currencies of Control: “Black Mirror”, In Time, and the Monetary Policies of Dystopia. CR: The New Centennial Review, 19(1), 229-254. https://doi.org/10.14321/crnewcentrevi.19.1.022910.14321/crnewcentrevi.19.1.0229 Search in Google Scholar

DIEC, J. (2002). Cywilizacje bez okien. Teoria Mikołaja Danielewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Search in Google Scholar

Equality and Human Right Commission. (2018). The Human Rights Act: Article 3 Freedom from torture and inhuman or degrading treatment. https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights-act/article-3-freedom-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment Search in Google Scholar

FILIPIAK, M. (2004). Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie. Search in Google Scholar

FOUCAULT, M. (1993). Nadzorować i karać: narodziny więzienia. Aletheia, Spacja. Search in Google Scholar

FREUD, S. (2007). Psychologia nieświadomości. Wydawnictwo KR. Search in Google Scholar

GAWOR, L. (2015). Próba Typologii Myśli Katastroficznej. Kultura i Wartości, 13, 9-26.10.17951/kw.2015.13.9 Search in Google Scholar

GOLDMAN, O. (2018). L’âge des victimes universelles? Loys Le Roy et la vision globale de la catastrophe au xvie siècle. In T. Labbé & G. J. Schenk (Eds.), Une histoire du sensible: la perception des victimes de catastrophe du xiie au xviiie siècle: Actes du colloque international tenu à Lorsch (Allemagne, Hesse) du 11 au 14 décembre 2014 (pp. 155-176). Brepols Publishers.10.1484/M.CSM-EB.5.115519 Search in Google Scholar

GOLDSTEIN K., TOV O.S., & PRAZERES D. (2018, April 9). The Right to Privacy in the Digital Age. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/DigitalAge/ReportPrivacyinDigitalAge/PiratePartiesInternational.pdf Search in Google Scholar

HAJDUK-NIJAKOWSKA, J. (2012). Katastrofa jako wydarzenie medialne. In K. Konarska & P. Kowalski (Eds.), Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy (pp. 235-253). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Search in Google Scholar

HUGHES, S. (1962). Oswald Spengler: A Critical Estimate. Charles Scribner’s Sons. Search in Google Scholar

JENSEN, J.L., & SØRENSEN, A. S. (2013). “Nobody has 257 friends” strategies of friending, disclosure and privacy on Facebook. Nordicom Review, 34(1), 49-62.10.2478/nor-2013-0042 Search in Google Scholar

KASIA, A. (1981). Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościół. Krajowa Agencja Wydawnicza. Search in Google Scholar

KATEB, G. (2014). Human Dignity. Harvard University Press.10.4159/9780674059429 Search in Google Scholar

KICIOR, B. (2018). Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie mediów masowych w społeczeństwie. Konteksty Społeczne, Social Contexts, 6(1), 55-63. Search in Google Scholar

KISIELEWSKA, A. (2007). Serial telewizyjny w badaniach polskich. In J. Fras (Ed.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną (pp. 18-31). Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in Google Scholar

LEŚ, M. M. (2008). Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Search in Google Scholar

LOPES, J. (2018). Is there any way out? Black Mirror as a critical dystopia of the society of the spectacle. Via Panoramica: Revista de Estudos Anglo-Americanos, 7(2), 85-94. Search in Google Scholar

LOWE-CALVERLEY, E., & GRIEVE, R. (2021). Do the metrics matter? An experimental investigation of Instagram influencer effects on mood and body dissatisfaction. Body Image, 36, 1-4. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.10.00310.1016/j.bodyim.2020.10.003 Search in Google Scholar

MAZIARCZYK, G. (2018). Transhumanist Dreams and/as Posthuman Nightmares in Black Mirror. Roczniki Humanistyczne, 66(11S), 125-136.10.18290/rh.2018.66.11s-10 Search in Google Scholar

MUQADDAS, J., SOOMRO, S.A., & NAWAZ A. (2017). Impact of Social Media on Self-Esteem, European Scientific Journal August, 13(23), 329-341. doi:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n23p32910.19044/esj.2017.v13n23p329 Search in Google Scholar

OGONOWSKA, A. (2004). Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Search in Google Scholar

PESCATORE, G., & INNOCENTI, V. (2012). Information Architecture in Contemporary Television Series. Journal of Information Architecture, 4(1-2), 57-72. Search in Google Scholar

Praesidium of the European Convention. (2007, December 14). Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights (2007/C 303/02). Official Journal of the European Union, C303, 50, 17-35. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:303:FULL&from=EN Search in Google Scholar

RADOVANOVIĆ, B. (2018). Reality on the Screen: The Subject of the Dystopian Future/Present. Thoughts on episode “Fifteen Million Merits” of Black Mirror. AM Journal of Art and Media Studies, 17, 103−112. https://doi.org/10.25038/am.v0i17.27510.25038/am.v0i17.275 Search in Google Scholar

SCULOS, B.W. (2017). Screen Savior: How Black Mirror Reflects the Present More than the Future, Class, Race and Corporate Power, 5(1), Article 4. https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/vol5/iss1/410.25148/CRCP.5.1.001673 Search in Google Scholar

SMROKOWSKA-REICHMANN, A. (2008). Ekwiwalentne wartości, totalna komunikacja. Między Baudrillardem a Habermasem. Principia, 50, 267–282. Search in Google Scholar

SMROKOWSKA-REICHMANN, A. (2013). Terroryzm a Zło według Jeana Baudrillarda. In D. Probucka (Ed.), Etyka a zło (pp. 231–242). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Search in Google Scholar

SMROKOWSKA-REICHMANN, A. (2015). Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza. Analiza i Egzystencja, 30, 127-149. Search in Google Scholar

SMUSZKIEWICZ, A. (1990). Dystopia. In A. Niewiadomski & A. Smuszkiewicz (Eds.), Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej (pp. 250-262). Wydawnictwo Poznańskie. Search in Google Scholar

SOROKIN, P.A. (1963). Modern Historical and Social. Dover Publications. Search in Google Scholar

SZPAKOWSKA, M. (1976). Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicz. Ossolineum. Search in Google Scholar

THOM, R. (1991). Parabole i katastrofy. Rozmowy o matematyce, nauce i filozofii z Giulio Giorello i Simoną Morini. Państwowy Instytut Wydawniczy. Search in Google Scholar

TIGGEMANN, M., & ZACCARDO, M. (2018). ‘Strong is the new skinny’: A content analysis of #fitspiration images on Instagram. Journal of Health Psychology, 23(8), 1003-1011, https://doi.org/10.1177/135910531663943610.1177/1359105316639436 Search in Google Scholar

TURNER, P.G., & LEFEVRE, C.E. (2017). Instagram use is linked to increased symptoms of orthorexia nervosa. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. 22, 277–284. https://doi.org/10.1007/s40519-017-0364-210.1007/s40519-017-0364-2 Search in Google Scholar

VIRILIO, P. (2011). Maszyna widzenia. In A. Gwóźdź (Ed.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów (pp. 39-62). Universitas. Search in Google Scholar

WÓJCIK, G. (2016). The Reality does not exist…? Media and New Technologies in Future Society Based On “Black Mirror” Series. Studia de Cultura, 8(2), 27-36. Search in Google Scholar

WOJNOWSKA, B. (1984). Katastrofizm. In J. Krzyżanowski (Ed.), Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (vol. 1., p. 217). Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Search in Google Scholar

ZARSKY, T.Z. (2019). Privacy and Manipulation in the Digital Age. Theoretical Inquiries, 20(1), 157-188.10.1515/til-2019-0006 Search in Google Scholar

ZIĘTEK, A. (2013). Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo. Universitas. Search in Google Scholar

ZIOMEK, E. (2017). Przyszłość czy teraźniejszość? Dystopijna wizja post-medialnego świata w serialu „Czarne lustro”. Kultura i Historia, 32, 77-85. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD