1. bookVolumen 8 (2022): Heft 1 (January 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-7563
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Freedom of Communication in Science in the Context of the Development of Modern Information and Communication Technologies

Online veröffentlicht: 20 Jan 2023
Volumen & Heft: Volumen 8 (2022) - Heft 1 (January 2022)
Seitenbereich: 41 - 53
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-7563
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

ADAMSKI, A. (2010). Internet a polskie prawo – stan obecny i propozycje zmian. Kultura i historia, 17. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1686 Search in Google Scholar

AUGUSTYŃSKI, W. (2021, August 17). Wolność słowa, Dziennik Wereza. http://www.augustynski.eu/wolnosc-slowa Search in Google Scholar

BAER, T., & KAMALNATH, V. (2017, November 10). Controlling machine-learning algorithms and their biases. Risk & Resilience Insights. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/controlling-machine-learning-algorithms-and-their-biases Search in Google Scholar

BĄK, A. (2016). Serwisy społecznościowe – efekt Facebooka i nie tylko. Media i Społeczeństwo, 6, 134-146. http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/06/06_bak.pdf Search in Google Scholar

BOGUŚ, M. (2011). Proces kształtowania się korporacji ponadnarodowej Google. Przedsiębiorczość – Edukacja, T.7, 28-145.10.24917/20833296.7.10 Search in Google Scholar

Budapest Open Access Initiative. (2012, August 12). Prologue: The Budapest Open Access Initiative after 10 years. https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/ Search in Google Scholar

CIUPIŃSKA, B. (2005). Doskonalenie relacji międzyludzkich wyzwaniem społeczeństwa XXI wieku. In Z. Zioło & T. Rachwał (Eds.), Współczesne wyzwania cywilizacyjne, (pp. 153-157). Wydawnictwo “MiWa”.10.24917/20833296.1.16 Search in Google Scholar

DAUGHERTY, P. R., & WILSON, J. H. (2018). Human+ Machine, Reimagining work in the age of AI. Harvard Business Review Press. Search in Google Scholar

European Union (2011). Anti-Counterfeiting Trade Agreement. ACTA. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/433859/EXPO-INTA_ET(2011)433859_EN.pdf Search in Google Scholar

Gartner Research (2017, November 28). Predicts, AI and the future of work. https://www.gartner.com/en/documents/3833572/predicts-2018-ai-and-the-future-of-work Search in Google Scholar

GRODECKA, K. (2013). Udane projekty open access w Polsce: studia przypadków. Stowarzyszenie EBIB. Search in Google Scholar

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019, April 9). Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence developed by the independent High Level Expert Group on Artificial Intelligence established by the European Commission in June 2018. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai Search in Google Scholar

IWASIŃSKI, Ł. (2018). Fake news i post-prawda. Krótka charakterystyka. Przegląd Edukacyjny, 2,2-4. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15579 Search in Google Scholar

JANKOWSKA, J. (2019). Social media naszych czasów. W kierunku oversharingu i ekshibicjonizmu życia codziennego. In V. Tanaś & W. Welskop (Eds.), Mass media we współczesnym świecie (pp. 43-56). Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Search in Google Scholar

LEVINSON, P. (2010). Nowe nowe media. Kraków. Wydawnictwo WAM. Search in Google Scholar

MAJDECKA, E., & STRYCHARZ, K. (2018). Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje. Centrum Cyfrowe. https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/362/Centurm-Cyfrowe_otwarta%20nauka_www.pdf?sequence=1 Search in Google Scholar

MCLUHAN, M., & FIORE, Q. (2001). The Medium is the Message. Gingko Press. Search in Google Scholar

MICZYŃSKA-KOWALSKA, M., (2013). Kultura konsumpcyjna cechą społeczeństwa ponowoczesnego: zacieranie granic między kulturą niską a wysoką. Zeszyty Naukowe KUL, 56, 2–3, 199-214. Search in Google Scholar

MILESZYK, N., PASZCZA. B., & TARKOWSKI, A. (2019). AlgoPolska: Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w służbie społeczeństwu. Fundacja Centrum Cyfrowe Klub Jagielloński. Search in Google Scholar

MILLER, C., OHRVIK-STOTT. J, & COLDICUTT, R. (2018). Regulating for Responsible Technology: Capacity, Evidence and Redress: a new system for a fairer future. Doteveryone. https://doteveryone.org.uk/project/regulating-for-responsible-technology Search in Google Scholar

NIEZGÓDKA, M., CZERNIAWSKA, D., LESZCZYŃSKI, K., SZPROT, J., FENRICH, W., BARTECKI, P, & SIEWICZ, K. (2011). Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe i specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady. ICM. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1545 Search in Google Scholar

Open DOAR. (2022). https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/Poland.html Search in Google Scholar

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021, August 17). Artificial intelligence. https://www.oecd.org/digital/artificial-intelligence/ Search in Google Scholar

PARISER, E. (2011). The Filter Bubble. What The Internet is Hiding from You. Penguin Press. Search in Google Scholar

Polish Council of Ministers. (2020a, December 28). Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” (M. P. 2021 poz. 23). Search in Google Scholar

Polish Council of Ministers. (2020b, December 28). Policy for the Development of Artificial Intelligence in Poland from 2020. Appendix to the Resolution no. 196 of the Council of Ministers of 28 December 2020 (item 23). https://www.gov.pl/web/ai/polityka-dla-rozwoju-sztucznej-inteligencji-w-polsce-od-roku-2020 Search in Google Scholar

ROGALSKI, M. (2021, November 18). COVID-19 w Polsce. https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1ierE-hD6gcq51HAm433knjnVwey4ZE5DCnu1bW7PRG3E/htmlview Search in Google Scholar

Rzecznik Praw Obywatelskich. (2020, November 25). Koronawirus, Sanepidy nie podadzą już danych o liczbie zakażonych. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-sanepidy-nie-podadza-juz-danych-o-liczbiezakazonych Search in Google Scholar

SCHELLEY, M. (2017). Frankenstein. Vesper.10.2307/j.ctv3405qhx.5 Search in Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN. (n.d.). Wolność. In Słownik języka polskiego PWN. Retrieved December 12, 2022, from https://sjp.pwn.pl/sjp/wolnosc;2537405.html Search in Google Scholar

SZYMIELEWICZ, K., & IWAŃSKA, K. (2019). Śledzenie i profilowanie w sieci. Jak z klienta stajesz się towarem. Fundacja Panoptykon. https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/-panoptykon_raport_o_sledzeniu_final.pdf Search in Google Scholar

VOGELS, E. A. (2021, May 19). Americans and ‘Cancel Culture’: Where Some See Calls for Accountability, Others See Censorship, Punishment. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/2021/05/19/americans-and-cancel-culture-where-some-see-calls-for-accountability-others-see-censorship-punishment/ Search in Google Scholar

ZABIELSKI, J. (1996). Wolność a prawa człowieka w postmodernistycznej kulturze końca XX wieku. Studia Teologiczne, 14, 75-86 Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD