1. bookVolumen 18 (2018): Heft 1 (March 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1663
Erstveröffentlichung
19 Feb 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Soft Skills of Czech Graduates

Online veröffentlicht: 20 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 18 (2018) - Heft 1 (March 2018)
Seitenbereich: 45 - 60
Eingereicht: 17 Oct 2017
Akzeptiert: 10 Jan 2017
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1663
Erstveröffentlichung
19 Feb 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

ALBERTINA CZ. Databáze firem a institucí (Database of firms and institutions), ver. Silver Edition 10/2013, 2013.Search in Google Scholar

BACOLOD, M., BLUM, B. S. (2008). Two Sides of the Same Coin: U.S. Residual Inequality and the Gender Gap. Working paper, 2008. http://www.rotman.utoronto.ca/bblum/personal/2%20sides.pdfSearch in Google Scholar

BALCAR, J. (2011). Future skills needs in EU and skills transferability in 2020: sector meta-analysis. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues, 14(1): 5-20.Search in Google Scholar

BALCAR, J. (2016). Is it better to invest in hard or soft skills? The Economic and Labour Relations Review, 27(4): 453-470, DOI: 10.1177/103530461667461310.1177/1035304616674613DOI öffnenSearch in Google Scholar

BALCAR, J. (2018). Soft Skills on Czech Labour Market. MIMEO.Search in Google Scholar

BALCAR, J., HOMOLOVÁ, E., KARÁSEK, Z. ET AL. (2011). Transferable competences across economic sectors: Role and importance for Employment at European level. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2011. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7124&langId=enSearch in Google Scholar

BALCAR, J., JANÍČKOVÁ, L., FILIPOVÁ, L. (2014). What General Competencies Are Required from the Czech Labour Force? Prague Economic Papers, 23(2): 250-265.10.18267/j.pep.483DOI öffnenSearch in Google Scholar

BALCAR, J., KNOB., S. (2016). Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.Search in Google Scholar

BECKER, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: The University of Chicago Press.10.7208/chicago/9780226041223.001.0001Search in Google Scholar

BLACK, S. E., SPITZ-OENER, A. (2007). Explaining Women’s Success: Technological Change and the Skill Content of Women’s Work. IZA Working paper 2803. http://ftp.iza.org/dp2803.pdf10.3386/w13116Search in Google Scholar

BORGHANS, L. B.WEEL, WEINBERG, B.A. (2006). People People: Social Capital and the Labor-Market Outcomes of Underrepresented Groups. Working paper 11985. http://www.nber.org/papers/w11985.pdf10.3386/w11985Search in Google Scholar

BORGHANS, L. B.WEEL, WEINBERG, B.A. (2008). Interpersonal Styles and Labor Market Outcomes”. Journal of Human Resources, 43(4): 815-858.Search in Google Scholar

BURDOVÁ, J., PATEROVÁ, P. (2009). Šetření potřeb zaměstnavatelů a připravenosti absolventů v zemědělské sféře. Národní ústav odborného vzdělávání, Praha.Search in Google Scholar

BURDOVÁ, J., TRHLÍKOVÁ, J., VOJTĚCH, J. (2007). Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

CONTI, G., GALEOTTI, A., MUELLER, G., PUDNEY, S. (2009). Popularity. ISER Working Paper 2009-03. http://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/iser/2009-03.pdfSearch in Google Scholar

CZSO. Veřejná databáze, Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců.http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jspSearch in Google Scholar

GAVENDA, M. (2006). Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006. http://resa.rza.cz/www/file.php?id=30Search in Google Scholar

GOTTVALD, J., ET AL. (2008). Uplatnitelnost absolventů škol v podnicích a institucích Moravskoslezského kraje. Ostrava: VŠB-TUO. http://resa.rza.cz/www/file.php?id=72Search in Google Scholar

HAVLENA, J. (2004). Kompetenční model MS kraje: Anketa mezi velkými zaměstnavateli.http://resa.rza.cz/www/file.php?id=32Search in Google Scholar

KALOUSKOVÁ, P. (2006). Potřeby zaměstnavatelů a připravenosti absolventů škol - šetření v terciární sféře. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

KALOUSKOVÁ, P. (2007). Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v kvartérním sektoru. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

KALOUSKOVÁ, P., ET AL. (2004). Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce – 2004. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

KARÁSEK, Z. ET AL. (2004). Profesní struktura ve strojírenském oboru v Moravskoslezském krajihttp://rzasystem.rza.cz/file.php?fileID=34Search in Google Scholar

KUHN, P., WEINBERGER, C. (2005). Leadership Skills and Wages. Journal of Labor Economics. 23(3): 395-436.10.1086/430282DOI öffnenSearch in Google Scholar

LEISYTE, L. ET AL. (2012). Závěrečná zpráva 7: Lidské zdroje ve VaV (elektonická příloha). In MŠMT. Závěrečná zpráva mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Praha: MŠMT. ISBN 978-80-87601-01-3.Search in Google Scholar

NVF (2011). Mapa výzkumného a aplikačního potenciálu Česka, Situace na trhu práce: nabídka a poptávka po pracovnících ve vědě a výzkumu.http://www.vyzkum.cz/storage/att/F61E482972D69CB6B8D2A32142931998/mapa_vavai_cr_analyza_lidskych_zdroju_nabidka_a_poptavka_po_ps_1.pdfSearch in Google Scholar

ORAZEM, P. F., VODOPIVEC, M. (1997). Value of Human Capital in Transition to Market: Evidence from Slovenia. European Economic Review, 41: 893-903.10.1016/S0014-2921(97)00046-9DOI öffnenSearch in Google Scholar

REBER, A. S., REBER, E. (2001). The Penguin Dictionary of Psychology. 3rd ed. London: Penguin Books.Search in Google Scholar

SKÁCELOVÁ, P., VOJTĚCH, J. (2009). Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

ŠTASTNOVÁ, P., ET AL. (2006). Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur (2006). Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

ŠTASTNOVÁ, P., ET AL. (2008). Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur (2007-08). Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

WEINBERGER, C. (2011). The Increasing Complementarity between Cognitive and Social Skills. Working paper. http://www.econ.ucsb.edu/~weinberg/MathSocialWeinberger.pdfSearch in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo