1. bookVolume 18 (2018): Issue 1 (March 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1804-1663
First Published
19 Feb 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Soft Skills of Czech Graduates

Published Online: 20 Mar 2018
Page range: 45 - 60
Received: 17 Oct 2017
Accepted: 10 Jan 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1804-1663
First Published
19 Feb 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Finding a job is easier for people who are better equipped with soft skills, as they are more productive. Therefore, this article deals with the evaluation of soft skills of graduates from Czech public universities. The results show that the same soft skills are required from university graduates as from the population as a whole (only problem solving is more pronounced with them), but the required level of these skills is 42% higher in the case of graduates. Unfortunately, employers perceive the level of graduates’ soft skills insufficient as their level is by 16.46 to 31.15% lower than required. A more detailed analysis showed that, in terms of the development of soft skills, Czech universities provide a very homogenous service. Graduates of universities have nearly the same level of soft skills, while they can also identify similar strengths and weaknesses. These findings suggest that Czech universities should pay more attention to the systematic development of soft skills.

Keywords

JEL Classification

ALBERTINA CZ. Databáze firem a institucí (Database of firms and institutions), ver. Silver Edition 10/2013, 2013.Search in Google Scholar

BACOLOD, M., BLUM, B. S. (2008). Two Sides of the Same Coin: U.S. Residual Inequality and the Gender Gap. Working paper, 2008. http://www.rotman.utoronto.ca/bblum/personal/2%20sides.pdfSearch in Google Scholar

BALCAR, J. (2011). Future skills needs in EU and skills transferability in 2020: sector meta-analysis. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues, 14(1): 5-20.Search in Google Scholar

BALCAR, J. (2016). Is it better to invest in hard or soft skills? The Economic and Labour Relations Review, 27(4): 453-470, DOI: 10.1177/103530461667461310.1177/1035304616674613Open DOISearch in Google Scholar

BALCAR, J. (2018). Soft Skills on Czech Labour Market. MIMEO.Search in Google Scholar

BALCAR, J., HOMOLOVÁ, E., KARÁSEK, Z. ET AL. (2011). Transferable competences across economic sectors: Role and importance for Employment at European level. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2011. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7124&langId=enSearch in Google Scholar

BALCAR, J., JANÍČKOVÁ, L., FILIPOVÁ, L. (2014). What General Competencies Are Required from the Czech Labour Force? Prague Economic Papers, 23(2): 250-265.10.18267/j.pep.483Open DOISearch in Google Scholar

BALCAR, J., KNOB., S. (2016). Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.Search in Google Scholar

BECKER, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: The University of Chicago Press.10.7208/chicago/9780226041223.001.0001Search in Google Scholar

BLACK, S. E., SPITZ-OENER, A. (2007). Explaining Women’s Success: Technological Change and the Skill Content of Women’s Work. IZA Working paper 2803. http://ftp.iza.org/dp2803.pdf10.3386/w13116Search in Google Scholar

BORGHANS, L. B.WEEL, WEINBERG, B.A. (2006). People People: Social Capital and the Labor-Market Outcomes of Underrepresented Groups. Working paper 11985. http://www.nber.org/papers/w11985.pdf10.3386/w11985Search in Google Scholar

BORGHANS, L. B.WEEL, WEINBERG, B.A. (2008). Interpersonal Styles and Labor Market Outcomes”. Journal of Human Resources, 43(4): 815-858.Search in Google Scholar

BURDOVÁ, J., PATEROVÁ, P. (2009). Šetření potřeb zaměstnavatelů a připravenosti absolventů v zemědělské sféře. Národní ústav odborného vzdělávání, Praha.Search in Google Scholar

BURDOVÁ, J., TRHLÍKOVÁ, J., VOJTĚCH, J. (2007). Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

CONTI, G., GALEOTTI, A., MUELLER, G., PUDNEY, S. (2009). Popularity. ISER Working Paper 2009-03. http://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/iser/2009-03.pdfSearch in Google Scholar

CZSO. Veřejná databáze, Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců.http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jspSearch in Google Scholar

GAVENDA, M. (2006). Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006. http://resa.rza.cz/www/file.php?id=30Search in Google Scholar

GOTTVALD, J., ET AL. (2008). Uplatnitelnost absolventů škol v podnicích a institucích Moravskoslezského kraje. Ostrava: VŠB-TUO. http://resa.rza.cz/www/file.php?id=72Search in Google Scholar

HAVLENA, J. (2004). Kompetenční model MS kraje: Anketa mezi velkými zaměstnavateli.http://resa.rza.cz/www/file.php?id=32Search in Google Scholar

KALOUSKOVÁ, P. (2006). Potřeby zaměstnavatelů a připravenosti absolventů škol - šetření v terciární sféře. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

KALOUSKOVÁ, P. (2007). Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v kvartérním sektoru. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

KALOUSKOVÁ, P., ET AL. (2004). Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce – 2004. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

KARÁSEK, Z. ET AL. (2004). Profesní struktura ve strojírenském oboru v Moravskoslezském krajihttp://rzasystem.rza.cz/file.php?fileID=34Search in Google Scholar

KUHN, P., WEINBERGER, C. (2005). Leadership Skills and Wages. Journal of Labor Economics. 23(3): 395-436.10.1086/430282Open DOISearch in Google Scholar

LEISYTE, L. ET AL. (2012). Závěrečná zpráva 7: Lidské zdroje ve VaV (elektonická příloha). In MŠMT. Závěrečná zpráva mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Praha: MŠMT. ISBN 978-80-87601-01-3.Search in Google Scholar

NVF (2011). Mapa výzkumného a aplikačního potenciálu Česka, Situace na trhu práce: nabídka a poptávka po pracovnících ve vědě a výzkumu.http://www.vyzkum.cz/storage/att/F61E482972D69CB6B8D2A32142931998/mapa_vavai_cr_analyza_lidskych_zdroju_nabidka_a_poptavka_po_ps_1.pdfSearch in Google Scholar

ORAZEM, P. F., VODOPIVEC, M. (1997). Value of Human Capital in Transition to Market: Evidence from Slovenia. European Economic Review, 41: 893-903.10.1016/S0014-2921(97)00046-9Open DOISearch in Google Scholar

REBER, A. S., REBER, E. (2001). The Penguin Dictionary of Psychology. 3rd ed. London: Penguin Books.Search in Google Scholar

SKÁCELOVÁ, P., VOJTĚCH, J. (2009). Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

ŠTASTNOVÁ, P., ET AL. (2006). Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur (2006). Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

ŠTASTNOVÁ, P., ET AL. (2008). Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur (2007-08). Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.Search in Google Scholar

WEINBERGER, C. (2011). The Increasing Complementarity between Cognitive and Social Skills. Working paper. http://www.econ.ucsb.edu/~weinberg/MathSocialWeinberger.pdfSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo