1. bookVolume 8 (2020): Issue 2 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Urban Lab as a Tool for Joint Management in Cities

Online veröffentlicht: 17 Dec 2020
Seitenbereich: 37 - 46
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

16: Urban Lab — czyli jak współtworzyć swoje miasto?. Urbcast — podcast o miastach. Available at 〈https://anchor.fm/urbcast/episodes/16-Urban-Lab---czyli-jak-wsptworzyswoje-miasto--go-kordynatorzy-Urban-Lab-ejb2ke〉 [Accessed 09.09.2020].Search in Google Scholar

Carayannis E.G. and Campbell D.F.J. (2009), ‘“Mode3” and “Quadruple Helix”: Toward a 21st century fractal ecoinnovation system’. Journal of Technology Management. Vol. 46, No. 3/4.Search in Google Scholar

Edelenbos J. and van Dijk M.P. (2017). Chapter 1: Introduction: Urban governance in the Realm of Complexity. Available at 〈https://www.researchgate.net/publication/313885257_CHAPTER_1_Introduction_Urban_governance_in_the_Realm_of_Complexity〉 [Accessed 17.04.2020].Search in Google Scholar

Hassan Z. and Bojer M. (eds.) (2005). The Change Lab Fieldbook, p. 5. Available at 〈http://social-labs.org/wp-content/uploads/2014/12/Generon_Fieldbook_V2.0.pdf〉 [Accessed 15.03.2020].Search in Google Scholar

Idea Urban Lab — dlaczego Laboratorium Miejskie potrzebuje stałego dostępu do informacji? Available at 〈https://whiteaster.com/blog/idea-urban-lab-dlaczego-laboratorium-miejskie-potrzebuje-stalego-dostepu-do-informacji/〉 [Accessed 25.03 2020].Search in Google Scholar

Leydesdorff L. and Etzkowitz H. (2001). ‘The Transformation Of University-industry-government Relations’. Electronic Journal of Sociology. No. 5(4). Available at 〈http://www.sociology.org/content/vol005.004/th.html〉 [Accessed 15.03.2020].Search in Google Scholar

Masz pomysł na innowacje w Rzeszowie? Zgłoś go do Urban Lab. Available at 〈https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/masz-pomysl-na-innowacje-w-rzeszowie-zglosgo-do-urban-lab.html〉 [Accessed 15.10.2020].Search in Google Scholar

Oficjalny start Urban Lab w Gdyni. Available at 〈https://www.popt.gov.pl/strony/wiadomosci/oficjalny-start-urban-lab-w-gdyni/〉 [Accessed 17.03.2020].Search in Google Scholar

Otwarcie Urban Lab Rzeszów. Available at 〈https://otwartedane.erzeszow.pl/articles/otwarcie-urban-lab-rzeszow〉 [Accessed 17.03.2020].Search in Google Scholar

Rashid A. A. (2011). Urban governance, management and finance, The State of Asian Cities 2010/11. UN-Habitat, p. 212. Available at 〈http://www.rrojasdatabank.info/citiesasian1011–06.pdf〉 [Accessed 17.04.2020].Search in Google Scholar

Scholl Ch. et. all (eds) (2017). Guidelines for Urban Labs, pp. 10–13. Available at 〈https://www.maastrichtuniversity.nl/research/institutes/msi/research-output/guidelines-urban-labs〉 [Accessed 15.03.2020].Search in Google Scholar

Schütz F., Heidingsfelder M. L. and Schraudner M. (2019). ‘Co-shaping the Future in Quadruple Helix Innovation Systems: Uncovering Public Preferences toward Participatory Research and Innovation’. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation. Vol. 5, No. 2, p. 131.Search in Google Scholar

Regulamin naboru do Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów, Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2019 Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych z dn. 3.12.2019 zm. Zarządzeniem Nr 37/2019 Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych z dn. 23.12.2019.Search in Google Scholar

Regulamin naboru Pomysłów na Miasto UrbanLab Gdynia w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów, Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych z dn. 11.02.2020.Search in Google Scholar

Regulamin zespołu tematycznego Urban Labu Gdynia do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1033/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2019 r.Search in Google Scholar

UrbanLab — co takiego tworzymy w Gdyni. Available at 〈http://lis.gdynia.pl/2019/05/09/urbanlab-co-takiego-tworzymy-w-gdyni/〉 [Accessed 15.03.2020].Search in Google Scholar

UrbanLab Gdynia. Available at 〈https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/〉 [Accessed 15.03.2020].Search in Google Scholar

UrbanLab Gdynia czeka na Twój pomysł na miasto. Available at 〈https://lis.gdynia.pl/urbanlab-gdynia-czeka-na-twoj-pomysl-na-miasto/〉 [Accessed 15.03.2020].Search in Google Scholar

Urban Lab — miejskie laboratorium otwarte! Przyjdź z pomysłem i ulepsz Rzeszów. Available at 〈https://rzeszow-news.pl/urban-lab-czyli-miejskie-laboratorium-otwarte-przyjdz-z-pomyslem-i-ulepsz-rzeszow/〉 [Accessed 15.03.2020].Search in Google Scholar

Urban Lab — od miejskiej idei do jej wdrożenia. Available at <http://smartcity-expert.eu/urban-lab-od-miejskiej-idei-do-jej-wdrozenia/?fbclid=IwAR2ZkyvphX_tWdFD10pzE8aL7kq5acMOuHviEGgXfWU2-TOqtfIMPjPXdSs〉 [Accessed 15.05.2020].Search in Google Scholar

Urban Lab — Projekt MIiR. Available at 〈http://irmir.pl/urbanlab/〉 [Accessed 15.03.2020]. Urban Lab Rzeszów — Facebook, Available at 〈https://www.facebook.com/Urban-LabRzeszow〉 [Accessed 15.10.2020].Search in Google Scholar

Urban Lab Rzeszów. Available at 〈https://www.erzeszow.pl/46-innowacje/15642-urban-lab-rzeszow.html〉 [Accessed 15.03.2020].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo