1. bookVolume 8 (2020): Issue 2 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

The Urban Regime Theory in Political Science Research — The Possibilities and Limitations of Implementation

Online veröffentlicht: 17 Dec 2020
Seitenbereich: 1 - 21
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Allison G. (1971). Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis. New York: Little Brown.Search in Google Scholar

Antoszewski A. (2004), Politologia, In: A. Antoszewski, R. Herbut (eds.). Leksykon politologii. Wrocław: Alta 2.Search in Google Scholar

Antoszewski A. (2014). Lokalne systemy polityczne a dobre rządzenie. In. K. Kobielska, A. Lisowska (eds.). Dobre rządzenie w gminach małych. Empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Miłek, 34–51.Search in Google Scholar

Auerbach G. (2013). ‘Urban politics and public policy. Looking back and going forward: “Project Renewal” in one Israeli city’. Cities. Vol. 31, 197–207.Search in Google Scholar

Babbie E. (2007). The Basics of Social Research. Boston: Cengage Learning.Search in Google Scholar

Bäcker R. (ed.) (2006). Metodologia badań politologicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.Search in Google Scholar

Bain G. W. (1983). ‘State Archival Law: A Content Analysis’, American Archivist. Vol. 46. No. 2, 158–174.Search in Google Scholar

Bartolini S. (2005). Restructuring Europe. Centre formation, system building, and political structuring between the nation state and the European Union. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Basset K. (1996). ‘Partnerships, business elites and urban politics: New forms of governance in an English city?’. Urban Studies. Vol. 33, No. 3, 539–55.Search in Google Scholar

Błaszczyk M. (2013). W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Blok Z. (2018). Teoretyczne i metodologiczne problemy politologii związane z badaniem państwa. In. Pietraś, M., Hofman, I., Michałowski, S. (eds.). Państwo w czasach zmiany. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 13–36.Search in Google Scholar

Blondel J., Vennesson P. (2010). ‘The Future of Political Science’. European Political Science. Vol. 9. Supp. 1, S22-S29.Search in Google Scholar

Borgatti S. P., Mehra A., Brass D. J., Labianca G. (2009). ‘Network Analysis in the Social Sciences’. Science, Vol. 323(5916), 892–95.Search in Google Scholar

Brady H. E. (2000). ‘Contributions of Survey Research to Political Science’. Political Science and Politics’. Vol. 33. No. 1, 47–57.Search in Google Scholar

Chodubski A. (2004). Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Search in Google Scholar

Clarke K. A., Primo D. M. (2007). ‘Modenizing a Political Science: A Model Based Approach’. Perspectives on Politics. Vol. 5, No. 4, 741–753.Search in Google Scholar

Cross R., Parker A. (2004). The Hidden Power of Social Networks. Understanding How Work Really Gets Done in Organizations. Boston: Harvard Business School Press.Search in Google Scholar

Davis J. (2002). ‘Urban Regime Theory: A Normative-Empirical Critique’. Journal of Urban Affairs, Vol. 24(1), 1–17.Search in Google Scholar

DeLeon R. E. (1992). ‘The urban antiregime: Progressive politics in San Francisco’. Urban Affairs Quarterly. Vol. 27, 555–79.Search in Google Scholar

DiGaetano A., Klemanski J. S. (1993). ‘Urban regimes in comparative perspective. The politics of urban development in Britain’. Urban Affairs Quarterly. Vol. 29, 54–83.Search in Google Scholar

Donovan C., Larkin P. (2006). ‘The Problem of Political Science and Practical Politics’. Politics, Vol. 26(1), 11–17.Search in Google Scholar

Dryzek J. S., Leonard S. T. (1988). ‘History and Discipline in Political Science’. The American Political Science Review. Vol. 82. No. 3, 1245–1260.Search in Google Scholar

Durland A., Fredericks K. A. (2005). ‘An Introduction to Social Network Analysis’. New Directions for Evaluation. Vol. 107, 5–13.Search in Google Scholar

Drzonek M. (ed.) (2018). Polityka w mieście. Współdecydowanie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Search in Google Scholar

Easton D. (1953). The Political System. New York: Knopf.Search in Google Scholar

Easton D. (1965). A Framework for Political Analysis. New York: Prentice Hall, Englewood Cliffs.Search in Google Scholar

Easton D. (1965a). A System Analysis of Political Life. New York: Wiley, New York.Search in Google Scholar

Edwards R. Holland J. (2013). What is qualitative interviewing? Eninburgh: Bloomsbury Academic.Search in Google Scholar

Elkin S. L. (1987). City and Regime in the American Republic. Chicago: University of Chicago Press.Search in Google Scholar

Ferguson K. (2016). ‘Lessons learned from using shadoving as a qualitative research technique In Education’. International and Multidisciplinary Perspectives. Vol. 17. Iss. 1, 15–26.Search in Google Scholar

Fleming C. M., Bowden M. (2009). ‘Web-based surveys as an alternative to traditional mail methods’. Journal of Environmental Management. Vol. 90, 284–292.Search in Google Scholar

Flinders M., John P. (2013). ‘The Future of Political Science’. Political Studies Review. Vol. 11. Iss. 2, 222–227.Search in Google Scholar

George A. L., Bennet A. (2005). Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. London: MIT Press.Search in Google Scholar

Glinka K. (2015a). Prezydent w marketing miejskim — przykład Wrocławia. In: P. Antkowiak (Ed.). 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywa rozwoju. Poznań: Wydawnictwo WNPID UAM, 16–171.Search in Google Scholar

Glinka K. (2015b). Cooperation within network? City marketing in the network perspective. In: R. Wszniowski, K. Glinka (Eds). New Public Governance in the Visegrad Group (V4), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 250–263.Search in Google Scholar

Glinka K. (2020). Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Holbrook A. L., Green M. C., Krosnick J. A. (2003). Telephone versus face-to-face interviewing of national probability samples with long questionnaires’. Public Opinion Quarterly. Vol. 76, 79-125.Search in Google Scholar

Howard R. A. (1980). ‘An Assessment of Decision Analysis’. Operations Research. Vol. 28, Iss. 1, 4–27.Search in Google Scholar

Imbroscio D. L. (1998). ‘Reformulating urban regime theory: The division of labor between state and market reconsidered’, Journal of Urban Affairs. Vol. 20, 233–248.Search in Google Scholar

Izdebski H. (2007). ‘Od administracji publicznej do public governance’, Zarządzanie Publiczne. No. 1(1), 7–20.Search in Google Scholar

Janusz G. (2015). ‘Nauki o polityce i ich usystematyzowanie w systemie nauk’. Politeja. Vol. 36, 241–249.Search in Google Scholar

John P., Cole A. (1998). ‘Urban regimes and local governance in Britain and France: Policy adoption and coordination in Leeds and Lille’. Urban Affairs Review. Vol. 33, 382–404.Search in Google Scholar

Johnson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D. (2019). Political Science Research Methods, Sage.Search in Google Scholar

Karwat M. (1981). ‘Zasady budowy siatki pojęć w nauce o polityce’. Studia Nauk Politycznych. No. 5, 107–123.Search in Google Scholar

Karwat M. (2010). ‘Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy’. Studia Politologiczne. Vol. 17, 63–88.Search in Google Scholar

King G, Schlozman K., Nie N. (2009). The Future of Political Science: 100 Perspectives. New York: Routledge.Search in Google Scholar

Klementewicz T. (2010). Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.Search in Google Scholar

Kołomycew A., Kotarba B. (eds.) (2014). Partnerstwa w sferze publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P. (2001). Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscy-pliny w Polsce. T. 1, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P. (2003). Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscy-pliny w Polsce. T. 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Krauz-Mozer B., Ścigaj P. (eds.) (2003). Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce. Kraków: Księgarnia Akademicka.Search in Google Scholar

Krok E. (2015). ‘Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań’. Studia Informatica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 37, 55–73.Search in Google Scholar

Kuć-Czajkowska K., Wasil J. (2015). Coalition for the sake of development — forms, benefits, problems of the cooperation in frames of functional areas in Poland. In. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec (eds.). Partnership in the public sector. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, 97–112Search in Google Scholar

Leech B. L. (2002). ‘Interview Methods in Political Science’. PS: Political Science & Politics. Vol. 35. Iss. 4, 663–664.Search in Google Scholar

Lownds V. (2006). Instytucjonalizm. In. D. Marsh, G. Stoker (eds.). Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 89–93.Search in Google Scholar

MacDonald P. (2003). ‘Useful Fiction or Miracle Maker: The Competing Epistemological Foundations of Rational Choice Theory’, American Political Science Review. Vol. 97/4, 551–565.Search in Google Scholar

Malici A., Smith E. S. (2019). Political Science Research in Practice (eds.). London, New York: Routledge.Search in Google Scholar

McDonald S. (2005). Studying Actions in Context: A Qualitative Shadowing Method for Organizational Research’. Qualitative Research. Vol. 5(4), 455–473.Search in Google Scholar

McNabb D. E. (2015). Research Methods for Political Sciences. Quantitative and Qualitative Methods. London, New York: Routledge.Search in Google Scholar

Mosley L. (ed.) (2003). Interview Methods In Political Science. Cornell University Press.Search in Google Scholar

Mützel S. (2009). ‘Networks as Culturally Constituted Processes. A Comparison of Relational Sociology and Actor-network Theory’. Current Sociology. Vol. 57(6), 871–887.Search in Google Scholar

Nowak L. (1977). Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Nowak S. (2020). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Orr M., Stoker G. (1994). ‘Urban regimes and leadership in Detroit’. Urban Aff airs Quarterly. Vol. 30, 48–73.Search in Google Scholar

Pawłowska A., Kmieciak R., Radzik-Maruszak K., Antkowiak P., Kołomycew A. (2020). Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Pierre J. (2014)/ ‘Can Urban Regimes Travel in Time and Space? Urban Regime Theory, Urban Governance Theory, and Comparative Urban Politic’. Urban Affairs Review. Vol. 50, Iss. 6, 864–889.Search in Google Scholar

Quinlan E. (2008). ‘Shadowing as a Data Collection Strategy’. Qualitative Inquiry. Vol. 18(8), 1480–1499.Search in Google Scholar

Radzik-Maruszak K. (2019). Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Raiffa H. (1986). Decision Analysis: Introductory Lectures on Choices Under Uncertainty, Addison-Wesley, Reading, Mass.Search in Google Scholar

Rosicki R., Szewczak W. (2012). ‘O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest ogólna teoria polityki?’. Studia Polityczne. No. 29, 37–61.Search in Google Scholar

Sagan I. (2000). Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Search in Google Scholar

Sage A. (1990). Concise Encyclopedia of Information Processing in Systems and Organizations. New York: Pergamon Press.Search in Google Scholar

Scott R. (1972). ‘Systems analysis without tears: Easton and Almond’. Politics. Vol. 7. Iss. 1, 74–81.Search in Google Scholar

Sidor M., Kuć-Czajkowska K. (eds.) (2016). A Different View of Urban Policy. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.Search in Google Scholar

Sidor M., Kuć-Czajkowska K., Wasil J., (2017). Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Skarżyński R. (2012). Podstawowy dylemat politologii. Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy. Białystok: Temida2.Search in Google Scholar

Slapin J. B., Proksch S. O. (2014). Words as Data: Content Analysis in legislative Studies. In. S. Martin, T. Saalfeld, K. W. Strom (eds.). The Oxford Handbook of Legislative Studies. Oxford: Oxford University Press, 126–144.Search in Google Scholar

Steinbruner J. D. (19740. The Cybernetic Theory of Decision. Princeton: Princeton University Press.Search in Google Scholar

Stephenson L. B., Crete J. (2011). ‘Studying Political Behaviour. A Comparison of Internet and Telephone Surveys’. International Journal of Public Opinion Research. Vol. 23, Iss. 1, 24–55.Search in Google Scholar

Stoker G., Mossberger K. (1994). ‘Urban Regime Theory in Comparative Perspective’. Environment and Planning C: Government and Policy. Vol. 12, Iss. 2, 195–212.Search in Google Scholar

Stoker G., Mossberger K. (2001). ‘The Evolution of Urban Regime Theory: The Challenge of Conceptualization’. Urban Affairs Review. Vol. 36, Iss. 6, 810–835.Search in Google Scholar

Stone C. N. (1989). Regime Politics: Governing Atlanta, 1946–1988. University Press of Kansas.Search in Google Scholar

Stone C. N. (1993). ‘Urban regimes and the capacity to govern: A political economy approach’. Journal of Urban Affairs. Vol. 15, 19–22.Search in Google Scholar

Storper M., Manville M. (2006). ‘Behaviour, preferences and cities: Urban theory and urban resurgence’. Urban Studies. Vol. 43(8), 1247–1274.Search in Google Scholar

Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A. (2004). Nierówne koalicje — liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Szafran J. (2014). ‘Przestrzeganie kodeksu etyki audytora wewnętrznego w świetle badań ankietowych’. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. No. 72, 159–209.Search in Google Scholar

Szczepański J. (2013). ‘Dyscyplina nauki o polityce. Status teoretyczny i prawny’. Społeczeństwo i Polityka. No. 2(35), 131–148.Search in Google Scholar

Szlachta B. (2015). ‘Nauki o polityce (także) jako dyscyplina nauk humanistycznych’. Politeja. Vol. 36, 205–219.Search in Google Scholar

Turok I, Mykhnenko V. (2010). ‘The trajectories of European cities, 1960–2005’, Cities. Vol. 24(3), 165–182.Search in Google Scholar

Ulicka G. (2015). ‘Dlaczego pytanie o granice politologii jest takie ważne?’, Politeja. Vol. 36, 99–118.Search in Google Scholar

Walker S., Schafer M. (2006). ‘Belief Systems as Causal Mechanisms in World Politics: An Overview of Operational Code Analysis’. In: M. Schafer, S. Walker (eds.), Beliefs and Leadership in World Politics. New York: Palgrave Macmillan, 3–22.Search in Google Scholar

Wallas T. (2015). ‘Przyczynek do rozważań nad przynależnością dziedzinową nauk o polityce’. Politeja. Vol. 36, 251–273:Search in Google Scholar

Wasserman S., Faust K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press,Search in Google Scholar

Weinstein M. C., Fineberg H. V. (1980). Clinical Decision Analysis. Philadelphia: Saunders.Search in Google Scholar

Wiktorska-Święcka A. (2016). Współzarządzanie miastami w Unii Europejskiej. Polityka instytucjonalna na tle koncepcji. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

Wiktorska-Święcka A. (ed.) (2015). (Re)organizacja zarządzania miastami w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.Search in Google Scholar

Wiktorska-Święcka A. (2013). Zarządzanie miastem. Wyzwania dla Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.Search in Google Scholar

Wiktorska-Święcka A., Kozak K. (2014). Partycypacja publiczna w zarządzaniu lokalnym. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.Search in Google Scholar

Wimmer R. D., Dominick J. R. (2008). Mass media. Metody badań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Wiszniowski R. (2013). Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.Search in Google Scholar

Wojtaszczyk K. A. (2015). ‘Granice nauki o polityce jako dyscypliny naukowej’. Politeja. Vol. 36, 51–63.Search in Google Scholar

Żebrowski W. (2002). Badanie polityki. Ogniwa proces badawczego na studiach politologicznych. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.Search in Google Scholar

Żukiewicz P., Fellner R. (2015). Polska politologia w  obliczu wyznań nauki cyfrowej. Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Żukiewicz P., Zieliński M., Domagała K. (2018), ‘Social Network Analysis as a research method in political science. An attempt to use it in coalition research’. Przegląd Politologiczny. No. 4, 39–50.Search in Google Scholar

Żukowski A., (2006). Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys problematyki. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo