1. bookVolume 20 (2021): Issue 3 (September 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2016
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Motivation of nurses for raising professional qualifications

Online veröffentlicht: 10 Aug 2021
Seitenbereich: 147 - 154
Eingereicht: 02 Dec 2020
Akzeptiert: 26 Feb 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2016
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Kawczyńska-Butrym Z. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. [w:] Kawczyńska-Butrym Z, (red.) Diagnoza pielęgniarska. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999. Search in Google Scholar

2. Bielawska J. Kompetencje zawodowe pielęgniarki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 2012; 8: 5-17. Search in Google Scholar

3. Wrońska I, Sztembis B. Jakość kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Warszawa, 2001. Search in Google Scholar

4. Waddell D. The effects of continuing education on nursing practice: a meta-analysis. J. Contin. Educ. Nurs. 1992; 23: 164-168. Search in Google Scholar

5. Nowicki G, Chilimoniuk B, Goniewicz M, Górecki M. Możliwości i bariery rozwoju zawodowego pielęgniarek w opinii uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Probl. Piel. 2012; 20(4): 473-479. Search in Google Scholar

6. Stefańska W. Podstawowe zagadnienia współczesnej pielęgniarki w opiece zdrowotnej. Pielęg. Pol. 2004; 4: 1-2. Search in Google Scholar

7. Grisciti O, Jacocono J. Effectivenes of continuing education programmes in nursing: literature review. J. Adv. Nurs. 2006; 55: 449-456. Search in Google Scholar

8. Cotterill-Walker S.M. Where is the evidence that master’s level nursing education makes a difference to patient care?. A literature review. Nurse. Educ. Today. 2012; 32: 57-64. Search in Google Scholar

9. Centrum kształcenia pielęgniarek i położnych. https://ckppip.edu.pl/opracowaniai-analizy/sprawozdania-z-realizacji-ksztalcenia/ (dostęp: 13.02.2021 r.). Search in Google Scholar

10. Bidzińska E, Sobczak MD, Rakowska KA. Motywy podwyższania wykształcenia przez pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Probl. Piel. 2007; 15: 197-202. Search in Google Scholar

11. Cisoń-Apanasewicz U, Gaweł G, Ogonowska D, Potok H. Opinie pielęgniarek na temat kształcenia podyplomowego. Probl. Piel. 2009; 17(1): 32-37. Search in Google Scholar

12. Jagodzińska A, Rezmierska L. Czynniki wpływające na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu 2017; 4: 44-60. Search in Google Scholar

13. Nowicki G, Chilimoniuk B, Goniewicz M, i wsp. Możliwości i bariery rozwoju zawodowego pielęgniarek w opinii uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Probl. Piel. 2012; 20(4): 473-479. Search in Google Scholar

14. Tomaszewska M, Cieśla D, Czerniak J, i wsp. Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek – potrzeby a rzeczywistość. Probl. Piel. 2008; 16: 40-47. Search in Google Scholar

15. Błazucka U, Cieślak H. Systemy motywacyjne w pracy pielęgniarki. Pielęg. Pol. 2015; 3(57): 283-287. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo