1. bookVolume 20 (2021): Issue 3 (September 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Motivation of nurses for raising professional qualifications

Published Online: 10 Aug 2021
Page range: 147 - 154
Received: 02 Dec 2020
Accepted: 26 Feb 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Aim. The aim of the study was to determine motivating factors for increasing professional qualifications among nurses.

Material and methods. The study was conducted among 104 nurses employed at Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej (Independent Public Municipal Health Care Centre) in Słupsk, as well as professionally active students of post-graduate master’s degree programme in nursing conducted at the Pomeranian University in Słupsk.

Results. As many as 85.6% of nurses reported improving their professional qualifications in the last ten years, of which 65.4% had completed a specialist course, 33.7% had completed post-graduate education, and 53.8% of the respondents had attended other forms of professional training. The data shows that some nurses have received more than one form of vocational training. Training leave and decisions of superiors had the least influence on the motivation for raising qualifications. The most frequent demotivators from implementing measures aimed at improving qualifications were: lack of time and financial barrier. Superiors, lack of appropriate offer nor need for post-graduate education had the least influence on demotivation.

Conclusions. The main driving factor behind nurses’ decision to raise their professional qualifications is the desire to broaden the knowledge as well as the prospect of pay increase. The most frequently occurring demotivators in taking measures aimed at improving qualifications are the lack of time and financial barriers.

Keywords

1. Kawczyńska-Butrym Z. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. [w:] Kawczyńska-Butrym Z, (red.) Diagnoza pielęgniarska. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999. Search in Google Scholar

2. Bielawska J. Kompetencje zawodowe pielęgniarki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 2012; 8: 5-17. Search in Google Scholar

3. Wrońska I, Sztembis B. Jakość kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Warszawa, 2001. Search in Google Scholar

4. Waddell D. The effects of continuing education on nursing practice: a meta-analysis. J. Contin. Educ. Nurs. 1992; 23: 164-168. Search in Google Scholar

5. Nowicki G, Chilimoniuk B, Goniewicz M, Górecki M. Możliwości i bariery rozwoju zawodowego pielęgniarek w opinii uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Probl. Piel. 2012; 20(4): 473-479. Search in Google Scholar

6. Stefańska W. Podstawowe zagadnienia współczesnej pielęgniarki w opiece zdrowotnej. Pielęg. Pol. 2004; 4: 1-2. Search in Google Scholar

7. Grisciti O, Jacocono J. Effectivenes of continuing education programmes in nursing: literature review. J. Adv. Nurs. 2006; 55: 449-456. Search in Google Scholar

8. Cotterill-Walker S.M. Where is the evidence that master’s level nursing education makes a difference to patient care?. A literature review. Nurse. Educ. Today. 2012; 32: 57-64. Search in Google Scholar

9. Centrum kształcenia pielęgniarek i położnych. https://ckppip.edu.pl/opracowaniai-analizy/sprawozdania-z-realizacji-ksztalcenia/ (dostęp: 13.02.2021 r.). Search in Google Scholar

10. Bidzińska E, Sobczak MD, Rakowska KA. Motywy podwyższania wykształcenia przez pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Probl. Piel. 2007; 15: 197-202. Search in Google Scholar

11. Cisoń-Apanasewicz U, Gaweł G, Ogonowska D, Potok H. Opinie pielęgniarek na temat kształcenia podyplomowego. Probl. Piel. 2009; 17(1): 32-37. Search in Google Scholar

12. Jagodzińska A, Rezmierska L. Czynniki wpływające na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu 2017; 4: 44-60. Search in Google Scholar

13. Nowicki G, Chilimoniuk B, Goniewicz M, i wsp. Możliwości i bariery rozwoju zawodowego pielęgniarek w opinii uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Probl. Piel. 2012; 20(4): 473-479. Search in Google Scholar

14. Tomaszewska M, Cieśla D, Czerniak J, i wsp. Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek – potrzeby a rzeczywistość. Probl. Piel. 2008; 16: 40-47. Search in Google Scholar

15. Błazucka U, Cieślak H. Systemy motywacyjne w pracy pielęgniarki. Pielęg. Pol. 2015; 3(57): 283-287. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo