1. bookVolumen 13 (2020): Heft 3 (September 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2451-182X
Erstveröffentlichung
30 Jun 2011
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Labour Migration of Poles

Online veröffentlicht: 30 Sep 2020
Volumen & Heft: Volumen 13 (2020) - Heft 3 (September 2020)
Seitenbereich: 355 - 362
Eingereicht: 01 Jul 2020
Akzeptiert: 01 Jul 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2451-182X
Erstveröffentlichung
30 Jun 2011
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Bielak, R. (2018). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Search in Google Scholar

2. Bielak, R. (2019). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Search in Google Scholar

3. Dmochowska, H. (2014). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Search in Google Scholar

4. Gorczycy, B. (2017). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Search in Google Scholar

5. Gromadzka, K. (2009). Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych. W: J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki (red.), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana.Search in Google Scholar

6. Kostrzewa, Z. (2019). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Search in Google Scholar

7. Kostrzewa, Z., Stpiczyński, T. (2018). Zeszyt metodologiczny – Migracje Ludności. Aspekty badania migracji wykorzystywane przy opracowywaniu bilansów ludności. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Search in Google Scholar

8. Kozak, S. (2010). Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

9. Kwiatkowski, E. (2010). Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje makroekonomiczne. W: S. I. Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy. Warszawa: CedeWu.Search in Google Scholar

10. Lesińska, M., Okólski, M. (2013). Współczesne polskie migracje: strategie, skutki społeczne, reakcja państwa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.978832351930010.31338/uw.9788323519300Search in Google Scholar

11. Nowak, T., Bielak, R. (2016). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Search in Google Scholar

12. Okólski, M., Fihel, A. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

13. Rajkiewicz, A. (2008). Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych. W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

14. Słownik języka polskiego PWN (2020). Migracje. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/szukaj/migracja.html (data dostępu: 14.05.2020 r.).Search in Google Scholar

15. Szaban, J. (2016). Rynek pracy Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD