1. bookVolumen 13 (2020): Heft 3 (September 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2451-182X
Erstveröffentlichung
30 Jun 2011
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Venture Capital and Private Equity Funds as Source of Financing Enterprises in Poland

Online veröffentlicht: 30 Sep 2020
Volumen & Heft: Volumen 13 (2020) - Heft 3 (September 2020)
Seitenbereich: 307 - 327
Eingereicht: 01 Jun 2020
Akzeptiert: 01 Aug 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2451-182X
Erstveröffentlichung
30 Jun 2011
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Duszczyk, M. (2020). Brakuje silnych hubów innowacji. Rzeczpospolita (27.01.2020).Search in Google Scholar

2. European Private Equity Activity (2018). Statistics on Fundraising, Investments & Divestments Invest Europe. Pobrane z: www.investeurope.eu (10.03.2020).Search in Google Scholar

3. European Private Equity Activity (2017). Statistics on Fundraising, Investments & Divestments Invest Europe. Pobrane z: www.investeurope.eu (22.03.2020).Search in Google Scholar

4. Fałat-Kilijańska, I. (2014). Private Equity więcej niż kapitał. Warszawa: CeDeWu.Pl, wydanie I.Search in Google Scholar

5. Golawska-Witkowska, A., Rzeczycka, A., Mazurek-Krasodomska, E. (2014). Venture Capital w finansowaniu przedsięwzięć wysokiego ryzyka. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Monografia Zakładu Finansów.Search in Google Scholar

6. Jak działają fundusze. Pobrane z: https://psik.org.pl/pl/o-private-equity/jak-dzialaja-fundusze (dostęp 26.03.2019).Search in Google Scholar

7. KPMG. Rynek private equity Polsce 2016. Trendy i szanse rozwoju. Pobrane z: https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2016/06/rynek-private-equity-w-polsce-2016-trendy-i-szanse-rozwoju.html (dostęp 25.02.2019).Search in Google Scholar

8. Kreczmańska-Gigol, K. (2015). Kapitał obrotowy netto i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa. W: K. Kreczmańska-Gigol (red.) Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota. Pomiar. Zarządzanie. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

9. Kucharczyk, K. (2020). Jest kapitał. Ale gdzie są projekty. Rzeczpospolita, 27.02.2020.Search in Google Scholar

10. Ostaszewski, J., Cicirko, T., Kreczmańska-Gigol, K., Russel, P. (2009). Finanse Spółki Akcyjnej. Warszawa: Difin, Wydanie III rozszerzone.Search in Google Scholar

11. Panfil, M. (2005). Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

12. Podedworna-Tarnowska, D. (June 2015). Private Equit / Venture Capital. Publication prepared within the Project Młodzi projektują zarządzanie. Warszawa: Warsaw School of Economics.Search in Google Scholar

13. Przybylska-Kapuścińska, W., Mozalewski, M. (2011). Kapitał wysokiego ryzyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Search in Google Scholar

14. Słownik polsko-angielski. Pobrane z: https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/private-equity (dostęp 12.02.2020).Search in Google Scholar

15. Sobańska-Hetman, K., Sieradzan, P. (2013). Inwestycje Private Equity/Venture Capital, 11. Warszawa: Wydawnictwo Key Text, wydanie II.Search in Google Scholar

16. Transakcje VC na polskim rynku w 2019 roku. Pobrane z: https://pfrventures.pl/pl (dostęp 12.02.2020)Search in Google Scholar

17. Wallace, M.J., Flynn, P.J. (1990). Collins Business English Dictionary, Sorger Kolon.Search in Google Scholar

18. Wąsowski, M. (2019). Oto najważniejsze fakty i liczby o polskiej branży VC z raportu fundacji Startup Poland. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze-vc-w-polsce-raport-zlota-księga-startup-poland-2019/hql29wb (dostęp 21.02.2020).Search in Google Scholar

19. Węcławski, J. (1997). Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

20. Wrzesiński, M. (2006). Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Search in Google Scholar

21. Zasępa, P. (2013). Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity, 13. Warszawa: CeDeWu. Pl, wydanie I.Search in Google Scholar

22. Zimny, A. (2013). Decyzje na rynkach Venture Capital/ Private Equity. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD