1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

The Professional Situation Od Disabled People on the Bieszczady Poviat

Online veröffentlicht: 20 Jun 2021
Seitenbereich: 245 - 252
Eingereicht: 03 Dec 2020
Akzeptiert: 25 Mar 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

https://www.rp.pl/Niepelnosprawni/303309932-Koronawirus-doplaty-dla-pracownikowniepelnosprawnych.html Search in Google Scholar

Mitra, S., 2006. The capability approach and disability, Journal of Disability Policy Studies, 16(4), 236-247. DOI: 10.1177/10442073060160040501 Search in Google Scholar

Jaglarz, E., 2017. Praca i jej znaczenie dla osób z niepełnosprawnością. Prawny i społeczny wymiar funkcjonowania zawodowego osób z niepełnosprawnością, Studia Socialia Cracoviensia 9, 2(17), 181–196. DOI: 10.15633/ssc.2463 Search in Google Scholar

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Search in Google Scholar

de Guimarães, B.M., 2015. Ergonomics and workplace adaptation to people with disabilities, Sounding Board, Work 50, 607–609. DOI: 10.3233/WOR-131814 Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2019, poz, 1065 Search in Google Scholar

Saja, P., Woźny, A., Pacana, A., Dobosz, M., 2017. Additional Components of Risk Assessment and Their Impact on the Probability Parameter, Production Engineering Archives, 14, 11-14. DOI: 10.30657/pea.2017.14.03 Search in Google Scholar

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bieszczadzkim na lata 2020 – 2026. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414. Uwaga! Po Uwadze, materiał telewizji TVN z dnia 15.10.2018 roku Search in Google Scholar

Your social security rights in Poland, European Comission, European Union 2020. Search in Google Scholar

Żołnierczyk-Zreda, D., Pawłowska-Cyprysiak, K., Bugajska, J., 2016. Optymalizacja psychospołecznych warunków w miejscu pracy w aspekcie potrzeb pracowników wynikających z różnego rodzaju niepełnosprawności, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, I, (18). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo