1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Professional Situation Od Disabled People on the Bieszczady Poviat

Published Online: 20 Jun 2021
Page range: 245 - 252
Received: 03 Dec 2020
Accepted: 25 Mar 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The aim of the article is to present the functionality of unemployed disabled people at the shows of the Bieszczady poviat based on the data presented in individual documents. The article is important for people with disabilities in relation the problems that plague them in carrying out everyday places. For many patients, work is an opportunity to break away from everyday problems and function on the basis of meeting subsequent goals related to professional work.

Keywords

https://www.rp.pl/Niepelnosprawni/303309932-Koronawirus-doplaty-dla-pracownikowniepelnosprawnych.html Search in Google Scholar

Mitra, S., 2006. The capability approach and disability, Journal of Disability Policy Studies, 16(4), 236-247. DOI: 10.1177/10442073060160040501 Search in Google Scholar

Jaglarz, E., 2017. Praca i jej znaczenie dla osób z niepełnosprawnością. Prawny i społeczny wymiar funkcjonowania zawodowego osób z niepełnosprawnością, Studia Socialia Cracoviensia 9, 2(17), 181–196. DOI: 10.15633/ssc.2463 Search in Google Scholar

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Search in Google Scholar

de Guimarães, B.M., 2015. Ergonomics and workplace adaptation to people with disabilities, Sounding Board, Work 50, 607–609. DOI: 10.3233/WOR-131814 Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2019, poz, 1065 Search in Google Scholar

Saja, P., Woźny, A., Pacana, A., Dobosz, M., 2017. Additional Components of Risk Assessment and Their Impact on the Probability Parameter, Production Engineering Archives, 14, 11-14. DOI: 10.30657/pea.2017.14.03 Search in Google Scholar

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bieszczadzkim na lata 2020 – 2026. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414. Uwaga! Po Uwadze, materiał telewizji TVN z dnia 15.10.2018 roku Search in Google Scholar

Your social security rights in Poland, European Comission, European Union 2020. Search in Google Scholar

Żołnierczyk-Zreda, D., Pawłowska-Cyprysiak, K., Bugajska, J., 2016. Optymalizacja psychospołecznych warunków w miejscu pracy w aspekcie potrzeb pracowników wynikających z różnego rodzaju niepełnosprawności, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, I, (18). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo