1. bookVolume 8 (2020): Issue 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2013
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Is COVID-19 on the Covers of Socio-Political Magazines an Example of Media Polarisation? Case Study from Poland

Online veröffentlicht: 21 Dec 2020
Seitenbereich: 36 - 53
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2013
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Adamski, Andrzej; Jupowicz-Ginalska, Anna; Leonowicz-Bukała, Iwona 2020. ‘Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Social Media— From Theoretical Introduction to Empirical Approach’. Religions 11, 4,190. DOI: https://doi.org/10.3390/rel11040190.Search in Google Scholar

Bartoszewicz, Mateusz 2017. ‘Komunikaty populistyczne na okładkach tygodników „Newsweek Polska” o „Do Rzeczy” – raport z badań pilotażowych’. e-Politikon 24, 87-111.Search in Google Scholar

Blumler, Jay; Gurevitch, Michael 1995. The Crisis of Public Communication. 1st Edition, Florence, US: Routledge, 2002.Search in Google Scholar

Bożewicz, Marta 2020. ‘Wpływ pandemii na religijność Polaków. Komunikat z badań CBOS’. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_074_20.PDF (8 August 2020).Search in Google Scholar

Brzoza, Katarzyna; Kornacka-Grzonka, Momika 2017. ‘Narracja medialna wyrażona na okładkach wybranych tygodników opinii podczas parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku’. – Polityka i Społeczeństwo 4, 15, 100-116.Search in Google Scholar

Chapman, Annabelle 2017. ‘Pluralism Under Attack: The Assault on Press Freedom in Poland’. https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_Poland_Report_Final_2017.pdf (6 September 2020).Search in Google Scholar

Dobek-Ostrowska, Bogusława 2018. ‘Mediatyzacja polityki w tygodnikach opinii w Polsce – między polityzacją a komercjalizacją’. – Zeszyty Prasoznawcze 2, 234, 224–246. DOI 10.4467/22996362PZ.18.016.9111Search in Google Scholar

Dzieciołowski, Krzysztof 2016-2017. ‘Is there a chance for non-partisan media in Poland?’. Reuters Institute Fellowship Paper – University of Oxford (6 September 2020).Search in Google Scholar

Gentzkow, Matthew; Shapiro, Jesse, M. 2006. ‘Media bias and reputation’. – Journal of Political Economy 114, 2, 280–316.Search in Google Scholar

Głowacki, Witold 2019. ‘Tym razem ustawą o dziennikarzach’. – Polska The Times, September https://polskatimes.pl/pis-znow-probuje-wziac-sie-za-media-tym-razem-ustawa-o-dziennikarzach-program-pisna-wybory-parlamentarne-2019/ar/c1-14425529 (22 October 2020).Search in Google Scholar

Głowacki, Michał; Kuś, Michał 2019. ‘Media accountability meets media polarisation. A case study from Poland’. – Eberwein, Tobias; Fengler, Susanne; Karmasin, Matthias (eds.), Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics. Routledge, 100-115.Search in Google Scholar

Górska, Paulina 2019. ‘Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni’. http://cbu.psychologia.pl/uploads/f_bulska/Polaryzacja%20polityczna%202.pdf (6 September 2020).Search in Google Scholar

Gul, Faruk; Pesendorfer, Wolfgang 2012. ‘Media and Policy [Working paper]’. Department of Economics, Princeton University. http://www.princeton.edu/~pesendor/media.pdf (23 October 2020).Search in Google Scholar

Guzek, Damian 2019. ‘The Church–State Relationship in Polish Media: Combining the Grounded Theory and Intermedia Agenda-Setting at the Network Level’. – Polish Sociological Review 208, 439–457.Search in Google Scholar

Hallin, Daniel C.; Mancini, Paolo 2004. Comparative Media Systems. Three Models of Media and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Institut Montaigne 2019. ‘Media Polarization “à la française”?’. https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/media-polarization-a-la-francaise-report.pdf (6 September 2020).Search in Google Scholar

Jakóbczyk, Natalia 2019. ‘Obraz szczytu NATO w 2016 roku w Warszawie na łamach tygodników społecznopolitycznych’. – Rafał Klepka, Jakub Idzik (eds.), Medialne obrazy świata, t. 2. Kraków: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 231-251.Search in Google Scholar

Jenkins, Joy; Tandoc, Edson C. 2017.’ The power of the cover: Symbolic contests around the Boston bombing suspect’s Rolling Stone cover’. – Journalism 18, 2, 281-297. https://doi.org/10.1177/1464884915614240.Search in Google Scholar

Johnson, Sammye; Prijatel, Patricia 1999. The Magazine form cover to cover. Lincolnwood: NTC Publishing Group.Search in Google Scholar

Jupowicz-Ginalska, Anna 2018a. ‘Print magazine covers as packaging’. – Communication Today 9, 1, 94-112.Search in Google Scholar

Jupowicz-Ginalska, Anna 2018b. ‘Exposure of Travel Destinations on the Front Covers of the Magazines National Geographic Traveler and Podróże’. – Journal of Tourism and Services 9, 17, 1726-54. https://doi.org/10.29036/jots.v9i17.44.Search in Google Scholar

Jurkowitz, Mark; Mitchell, Amy; Shearer, Elisa; Walker, Mason 2020. ‘U.S. Media Polarization and the 2020 Election: A Nation Divided’, January 24. https://www.journalism.org/2020/01/24/u-s-media-polarization-and-the-2020-election-a-nation-divided/ (6 September 2020).Search in Google Scholar

Kotras, Marcin 2013. ‘Dwa światy, dwie narracje. Retoryka tygodników opinii W Sieci i Polityka’. – Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 46, 89-109.Search in Google Scholar

Koziński, Agaton 2020. ‘Wybory prezydenckie 2020: Dobry zły i brzydki. To była najkoszmarniejsza kampania w historii’. – Polska The Times, 10 July. https://polskatimes.pl/wybory-prezydenckie-2020-dobry-zly-i-brzydki-to-byla-najkoszmarniejsza-kampania-w-historii/ar/c15-15071494 (6 September 2020).Search in Google Scholar

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata 2004. Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.Search in Google Scholar

Losowsky, Andrew 2007. ‘Hold the front page’. – Andrew Losowsky (ed.), We Love Magazines. 1st ed. Luxembourg: Editions Mark Koedinger SA, 33-42.Search in Google Scholar

Maciuszczak, Tomasz; Prus, Katarzyna 2020. ‘Premier do seniorów: nie bójcie się koronawirusa. A w weekend w woj. lubelskim 24 nowe przypadki’. – Dziennik Wschodni, 3 July. https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-prezydenckie/premier-do-seniorow-nie-bojciesie-koronawirusa-a-w-weekend-w-woj-lubelskim-24-nowe-przypadki,n,1000269633.html (6 September 2020).Search in Google Scholar

McCluskey, Michael; Young, Kim M. 2012. ‘Moderatism or Polarization? Representation of Advocacy Groups’ Ideology in Newspapers’. – Journalism & Mass Communication Quarterly 89,4, 565–584. https://doi.org/10.1177/1077699012455385Search in Google Scholar

Mielczarek, Tomasz 2018. Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.Search in Google Scholar

Morris, Catherine (2020). ‘Polarized Media Landscape Mirrors Polarized Public’. https://www.ipsos.com/en-us/media-polarization-mirrors-polarized-public (6 September 2020).Search in Google Scholar

Niziołek, Andrzej 2007. ‘W okopach’. https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/w-okopach/wdg6d (6 September 2020).Search in Google Scholar

Pisarek, Walery 1983. Analiza zawartości prasy. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.Search in Google Scholar

Prior, Markus 2013. ‘Media and Political Polarization’. – The Annual Review of Political Science 16, 101–27. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-100711-135242Search in Google Scholar

Reporters without Borders 2020. ‘Poland: Further decline’. https://rsf.org/en/poland (6 September 2020)Search in Google Scholar

Rosas-Moreno, Tania C.; Harp, Dustin; Bachmann, Ingrid 2013. ‘Framing ideology: How Time magazine represents nationalism and identities through visual reporting’. – Communication and Society/Comunicación y Sociedad 26, 3, 1–20.Search in Google Scholar

Sikora, Kamil 2017. ‘Te liczby szokują. Nawet 1900 proc. więcej na reklamy państwowych firm w prawicowej prasie’. – Wp.pl, 4 July. https://wiadomosci.wp.pl/te-liczby-szokuja-nawet-1900-proc-wiecej-nareklamy-panstwowych-firm-w-prawicowej-prasie-6140609609774721a (23 October 2020).Search in Google Scholar

Strupiechowska, Monika 2018. ‘Media jako katalizator społecznych lęków. Przypadek paniki moralnej’. – Media i Społeczeństwo 8, 139-150.Search in Google Scholar

Szuleka, Małgorzata; Wolny, Marcin; Kalisz, Maciej 2019. ‘Rządy prawem zamiast rządów prawa: zagrożenia dla ochrony praw w Polsce w latach 2015-2019’. http://obserwatoriumdemokracji.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rz%C4%85dy-prawem-HFPC.pdf (6 September 2020).Search in Google Scholar

Trzaskowski, Paweł 2015. ‘Różne sposoby mówienia o mowie nienawiści w polskich dziennikach’ – Studia Pragmalingwistyczne VII, 69–83.Search in Google Scholar

Tygodnik Przegląd 2020. ‘O Przeglądzie’. https://www.tygodnikprzeglad.pl/o-przegladzie/ (6 September 2020).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo