1. bookVolume 25 (2021): Issue 1 (January 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
12 Mar 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Operating Parameters and Environmental Indicators of Diesel Engines Fed with Crop-Based Fuels

Online veröffentlicht: 24 May 2021
Seitenbereich: 13 - 28
Eingereicht: 01 Feb 2021
Akzeptiert: 01 Apr 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
12 Mar 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Baczewski, K., Kałdoński, T. (2005). Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa. ISBN 978-83-206-1705-4. Search in Google Scholar

Bechtold, R. (2002). Alternative Fuels Transportation Fuels for Today and Tomorrow. Wyd. SAE International. Search in Google Scholar

Bocheński, C. (2003). Biodiesel paliwo rolnicze. SGGW, Warszawa. ISBN 978-83-724-4412-7. Search in Google Scholar

Bocheński, C. (2006). Assessment of energy inputs and emission of gases at production of esters of rapeseed oil. Inżynieria Rolnicza, 5, PTIR Kraków, 31-37. Search in Google Scholar

Dzieniszewski, G., Piekarski, W. (2006). The selected problems of feeding diesel engines with low-processed rape oil. Eksploatacja i Niezawodność, 3(31), PNTTE Warszawa, 58-65. Search in Google Scholar

Dzieniszewski, G. (2008). Wybrane problemy stosowania biopaliw do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Inżynieria Rolnicza, 10(108), PTIR Kraków, 39-45. Search in Google Scholar

Holt, D. (2004). Alternative Diesel Fuels. Wyd. SAE International. ISBN-13: 978-0768013313. Search in Google Scholar

Jankowiak, S. (2001). Budowa i działanie wytwórni paliwa ciągnikowego z oleju rzepakowego opracowanej w PIMR. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Nr 1, Poznań, 76-79. Search in Google Scholar

Jonek-Kowalska, I. (2016). Ocena konkurencyjności biopaliw w aktualnych uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i prawnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z.97, Politechnika Śląska, 141-152. Search in Google Scholar

Kowalczyk, J., Longwic, R., Lotko, W., Górski, K., Łodygowski, K., Markov, K. (2015). Wstępna analiza toksyczności spalin silnika o zapłonie samoczynnym przy zasilaniu mieszaninami oleju rzepakowego z niereaktywnym rozpuszczalnikiem. Logistyka, 3, Poznań, 2350-2359. Search in Google Scholar

Lotko, W. (2007). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Motowidlak, U. (2016). Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej. WUŁ, Łódź. ISBN Ebooka: 978-83-808-8274-4, 9788380882744 Search in Google Scholar

Pawlak, J. (2000). Czy biopaliwo może być opłacalne. Technika Rolnicza, 4, Poznań. ISSN 2719-4221 (online) Search in Google Scholar

Sander, P., Longwic, R., Lotko, W., Niemczuk, B. (2017). Present concept of using rapeseed oil as fuel. Autobusy, 6, 414-419. Search in Google Scholar

Szlachta, Z. (2002). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKiŁ, Warszawa. 218s. Search in Google Scholar

Tys, J., Piekarski, W., Jackowska, J., Kaczor, A., Zając, G., Starobrat, P. (2003). Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku. Acta Agrophysica, 99, ISNN 1234-4125. Search in Google Scholar

Żołądkiewicz, A. (2018). Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych. Roczniki Naukowe, Z.3, tom XVIII, UMK w Toruniu, 426-431. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo