1. bookVolume 25 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Operating Parameters and Environmental Indicators of Diesel Engines Fed with Crop-Based Fuels

Published Online: 24 May 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 13 - 28
Received: 01 Feb 2021
Accepted: 01 Apr 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Baczewski, K., Kałdoński, T. (2005). Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa. ISBN 978-83-206-1705-4. Search in Google Scholar

Bechtold, R. (2002). Alternative Fuels Transportation Fuels for Today and Tomorrow. Wyd. SAE International.10.4271/T-100 Search in Google Scholar

Bocheński, C. (2003). Biodiesel paliwo rolnicze. SGGW, Warszawa. ISBN 978-83-724-4412-7. Search in Google Scholar

Bocheński, C. (2006). Assessment of energy inputs and emission of gases at production of esters of rapeseed oil. Inżynieria Rolnicza, 5, PTIR Kraków, 31-37. Search in Google Scholar

Dzieniszewski, G., Piekarski, W. (2006). The selected problems of feeding diesel engines with low-processed rape oil. Eksploatacja i Niezawodność, 3(31), PNTTE Warszawa, 58-65. Search in Google Scholar

Dzieniszewski, G. (2008). Wybrane problemy stosowania biopaliw do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Inżynieria Rolnicza, 10(108), PTIR Kraków, 39-45. Search in Google Scholar

Holt, D. (2004). Alternative Diesel Fuels. Wyd. SAE International. ISBN-13: 978-0768013313. Search in Google Scholar

Jankowiak, S. (2001). Budowa i działanie wytwórni paliwa ciągnikowego z oleju rzepakowego opracowanej w PIMR. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Nr 1, Poznań, 76-79. Search in Google Scholar

Jonek-Kowalska, I. (2016). Ocena konkurencyjności biopaliw w aktualnych uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i prawnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z.97, Politechnika Śląska, 141-152. Search in Google Scholar

Kowalczyk, J., Longwic, R., Lotko, W., Górski, K., Łodygowski, K., Markov, K. (2015). Wstępna analiza toksyczności spalin silnika o zapłonie samoczynnym przy zasilaniu mieszaninami oleju rzepakowego z niereaktywnym rozpuszczalnikiem. Logistyka, 3, Poznań, 2350-2359. Search in Google Scholar

Lotko, W. (2007). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Motowidlak, U. (2016). Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej. WUŁ, Łódź. ISBN Ebooka: 978-83-808-8274-4, 978838088274410.18778/8088-273-7 Search in Google Scholar

Pawlak, J. (2000). Czy biopaliwo może być opłacalne. Technika Rolnicza, 4, Poznań. ISSN 2719-4221 (online) Search in Google Scholar

Sander, P., Longwic, R., Lotko, W., Niemczuk, B. (2017). Present concept of using rapeseed oil as fuel. Autobusy, 6, 414-419. Search in Google Scholar

Szlachta, Z. (2002). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKiŁ, Warszawa. 218s. Search in Google Scholar

Tys, J., Piekarski, W., Jackowska, J., Kaczor, A., Zając, G., Starobrat, P. (2003). Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku. Acta Agrophysica, 99, ISNN 1234-4125. Search in Google Scholar

Żołądkiewicz, A. (2018). Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych. Roczniki Naukowe, Z.3, tom XVIII, UMK w Toruniu, 426-431. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD