Zitieren

Pojawieniesięnaprzełomie XX i XXI wiekuwielunowych i powracających chorób uświadomiło ludziomnacałym świecie poważne zagrożenia z ichstronydlazdrowiapublicznego. Wspomnianechoroby w większości wywoływane sąprzezwirusyrezerwuaruzwierząt wolnożyjących, zdolnych do przełamywania barierygatunkowej. Zmieniający sięobrazchorób w skaliglobalnejrodzipotrzebęimprzeciwdziałania w oparciu o strategięuwzgledniającąporozumienie i współdziałanie wieluspecjalistów z zakresuochronyzdrowialudzi i zwierząt orazochronyśrodowiska. Powyższa idea znana jest naświecie jako‘One Health’ (jednozdrowie) i sięga w swoichzałożeniach do czasów starożytnych do narodzinmedycynytraktowanejjakojedna, tzn. o identycznympodejściu do chorób u ludzi i zwierząt. Utworzenie w drugiejpołowy XVIII wieku, pierwszych w EuropieSzkółweterynaryjnych, traktowane było jakozerwanie z pełnej ignorancji i brutalności traktowaniemzwierząt i zapewnieniemimopiekimedycznej, opartejnaspecjalistycznejwiedzy, przezlekarzyweterynarii. Koniec XIX wiekuobfituje w odkryciawieluczynnikówetiologicznychchorób u ludzi i zwierząt i jest równieżokresemnarodzinbakteriologiiweterynaryjnej. W ciągu XX i początku XXI wieku idea jednegozdrowiaulegaposzerzeniu o wątki nawiązujące do wpływu szerokorozumianegośrodowiska i zwierząt wolnożyjących napowstawanienowychchorób. Opisanasytuacjaspowodowała, że idea jednegozdrowiazyskała naznaczeniu, jak równieżujawniła zapotrzebowanienaspecjalistów nowejgeneracji, w tymmikrobiologów znających nietylkotechnikidiagnostyczne, ale równieżrozumiejących patogenezępojawiających sięchorób i przygotowanych do opracowywaniastrategiiichkontroli.

1. Wstęp. 2. Jednamedycynaodstarożytności do XVIII w. 3. Wyodrębnianiesięmedycynyweterynaryjnej. 4. Mikrobiologia w medycynieweterynaryjnej. 5. Idea jednegozdrowia w medycynie XX-wiecznej. 6. Podsumowanie

eISSN:
2545-3149
Sprachen:
Englisch, Polieren
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Mikrobiologie und Virologie