1. bookVolumen 11 (2016): Heft 2 (November 2016)
    Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2719-2938
Erstveröffentlichung
17 Jul 2014
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

“It Is Really a Big Achievement for a Small Community Like the One of Curaçao.” Jan Greshoff (1888–1971) and De Stoep (1940–1951): An Exploration

Online veröffentlicht: 13 Dec 2016
Volumen & Heft: Volumen 11 (2016) - Heft 2 (November 2016) - Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies
Seitenbereich: 49 - 69
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2719-2938
Erstveröffentlichung
17 Jul 2014
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bant, Willem. 1987. “Jan Greshoff en het Zuidafrikaanse tijdschrift Standpunte.” Universiteit van Amsterdam. Ongepubliceerde doctoraalscriptie.Search in Google Scholar

Bel, Jacqueline. 2015. Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. 1900-1945. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.Search in Google Scholar

Broek, Aart G. 1997. Chris J.H. Engels: proeve van een dossier. Willemstad/Curaçao: Bibliotheek van de Universiteit van de Nederlandse Antillen/Fundashon Pierre Lauffer.Search in Google Scholar

Carmiggelt, S. 1985. Ontmoetingen met Willem Elsschot. Amsterdam: Arbeiderspers.Search in Google Scholar

Casimiri, Nel. 1988. “Marion Snetselaar deed 6 maanden onderzoek op Curaçao: ‘Het belang van De Stoep voor Antilliaanse literatuur.’” Amigoe Weekendbijlage Ñapa, 11 juni 1988: 5.Search in Google Scholar

Chen, Salma, en S.A.J. van Faassen, ed. 1990. ‘Beste Sander, Do it now!’. Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Deel 1, 1922-1941. ‘s-Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Search in Google Scholar

_____. 1992. ‘Stols blijft Stols, denk daarom.’ Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Deel 2, 1945-1951. ‘s-Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.Search in Google Scholar

Coomans-Eustatia, Maritza, Wim Rutgers, en Henny E. Coomans, eds. 1991. Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud. Boeli van Leeuwen. Tip Marugg. Frank Martinus Arion. Zutphen: Walburg Pers. Search in Google Scholar

“De nieuwste Stoep.” Weekblad Curaçao, 16 augustus 1941: 3. Search in Google Scholar

Dolk, Liesbeth. 1988. “Een uitgeweken Gids in Indië. Literaire aspecten van het tijdschrift De Fakkel (nov. 1940 - jan. 1942).” Indisch-Nederlandse Literatuur. Eds Reggie Baay, en Peter van Zonneveld. Utrecht: HES-Uitgevers. 243-277.Search in Google Scholar

Fokkema, R.L.K. 1982. “Greshoff als kalebas.” Trouw, 5 augustus 1982.Search in Google Scholar

Gans, Jacques. 1971. “Souvenir aan Greshoff.” De Telegraaf, 27 maart 1971.Search in Google Scholar

Gijsen, Marnix. 1943. “Inleiding.” De Stoep I(9-10): z.pag.Search in Google Scholar

Gillet, Louis. 1970. Jan Greshoff. n.p.: Desclée De Brouwer.Search in Google Scholar

_____. 1971. Jan Greshoff. Zijn poëzie en poëtiek. Hasselt: Heideland-Orbis.Search in Google Scholar

Godthelp, H. 1951. “Tien jaar De Stoep (1940-1950).” WIG 32: 92-99.10.1163/22134360-90000156Search in Google Scholar

Greshoff, J. 1939. Steenen voor brood. Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon N.V. Search in Google Scholar

_____. 1944. “Lubbes leeft / streeft nog.” De Stoep II(3): 51-56. Search in Google Scholar

_____. 1946. “Letterkundige lewe in Suid-Afrika.” Die Huisgenoot, 10 mei 1946: 4-5. Search in Google Scholar

_____. 1969. Afscheid van Europa. ‘s-Gravenhage-Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar.Search in Google Scholar

G.S. 1941. “Een verheugend verschijnsel.” Neerlandia, september 1941: 11-12. Search in Google Scholar

_____. 1942. “De Fakkel gebluscht.” De Stoep I(7): 45-46.Search in Google Scholar

Hartog, Joh. 1944. Journalistiek leven in Curaçao. Willemstad: Paulus-drukkerij.Search in Google Scholar

H.W. 1945. “De dichter beuzelt.” De Stoep II(6): 36-37.Search in Google Scholar

Jan Greshoff, gangmaker en bemiddelaar. 1979. Haarlem: Carlinapers.Search in Google Scholar

Kelk, C.J. 1981. Wie ik tegen kwam. ‘s-Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar. “Koersverandering of Roepverandering.” 1942. De Stoep, I(5): 3-4.Search in Google Scholar

Leroux, Etienne. 1973. “Jan Greshoff, de Grashof, by Kloofnekweg, Kaapstad, Suid-Afrika.” Tirade XVII: 570-574.Search in Google Scholar

Nelissen, H.P.M. 1981. “Jan Greshoff en ‘de tweede schoonheid.’” Universiteit van Amsterdam. Ongepubliceerde doctoraalscriptie.Search in Google Scholar

Nieuwenhuys, Rob. 1978. Oost-Indische Spiegel. 3e ed. Amsterdam: Querido.Search in Google Scholar

Rutgers, Wim. 1986. Dubbeltje lezen, stuivertje schrijven. Oranjestad: Charuba/Den Haag: Leopold. Search in Google Scholar

_____. 1996. Beneden en boven de wind. Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam: De Bezige Bij.Search in Google Scholar

Toorn, Willem van. 2015. Emanuel Querido. 1871-1943. Een leven met boeken. Amsterdam- Antwerpen: Em. Querido’s Uitgeverij B.V.Search in Google Scholar

Terborgh, F.C. 1973. “Stimulerende critiek.” Tirade XVII: 605-609.Search in Google Scholar

Tournier, Luc. 1941. “Het eerste exemplaar De Fakkel.” De Stoep I(3): 38. Search in Google Scholar

_____. 1948. “Gedichten van Charles Corsen.” De Stoep II(10): 23. Search in Google Scholar

_____. 1952. “De Stoep is tien.” Standpunte VI(3): 58-62. Search in Google Scholar

_____. 1977. Luc Tournier 70. Amsterdam: Meulenhoff.Search in Google Scholar

Van der Molen is de naam. Een hommage aan de journalist Frits van der Molen. n.d. Amstelveen: JEKA Speciaaldrukkerij.Search in Google Scholar

Veen, Adriaan van der. 1958. “Een gepointilleerd zelfportret.” J. Greshoff. Nachtschade. Den Haag: Stols.Search in Google Scholar

Vestdijk, S. 1946. “De Stoep.” WIG 27: 122-123. Search in Google Scholar

“Waarom De Stoep?”. 1940. De Stoep I(1): 3.Search in Google Scholar

Walle, J. van de. 1974. Beneden de wind. Herinneringen aan Curaçao. Amsterdam: Querido.Search in Google Scholar

Wel, Freek van. 1980. Typoscript van een interview met Luc. Tournier gehouden op 15 augustus 1980 op Hilversum IIin de radiorubriek “De Nederlandse Antillen”; uitzending namens het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken in ‘s-Gravenhage.Search in Google Scholar

Wit, Hendrik de. 1948. “Literair leven op Curaçao.” Vrij Nederland, 7 februari 1948.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo