Uneingeschränkter Zugang

Transnational literary history? Dutch-speaking writers in Karel van het Reve’s ‘ventistic’ Geschiedenis van de Russische Literatuur [History of Russian Literature]

Werkwinkel's Cover Image
Werkwinkel
Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies

Zitieren

Bel, Jacqueline. 2004. “De houdbaarheidsdatum van literatuur of uitdagingen voor de literatuurgeschiedschrijver.” Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120(3): 193-210.Search in Google Scholar

Blik op Ruslands letterkunde of overzigt der voornaamste oudere en nieuwere schrijvers, in proza en poëzij, welke Rusland heeft opgeleverd: met het portrait van den Dichter Puschkin. 1838. Haarlem: Loosjes.Search in Google Scholar

Brokken, Jan. 2011. “Karel van het Reve over zijn Russen [1985].” Umag alles over mij schrijven: interviews met Karel van het Reve. Ed. Ton van Brussel. Amsterdam: Van Oorschot. 86-103.Search in Google Scholar

Brouwers, Jeroen. 1994. Vlaamse leeuwen. Amsterdam: Arbeiderspers.Search in Google Scholar

Brusselmans, Herman F.M. 1988. De geschiedenis van de Vlaamse letterkunde: van 12 mei 1136 tot 17 oktober 1984. Antwerpen: Dedalus.Search in Google Scholar

Clayton, Jay, en Eric Rothstein. 1991. “Figures in the Corpus: Theories of Infl uence and Intertextuality.” Infl uence and Intertextuality in Literary History. Eds Jay Clayton, en Eric Rothstein. Madison, WI: University of Wisconsin Press. 3-36.Search in Google Scholar

Coller, Hennie van. 2014. “Die nuwe Perspektief en profiel. ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis as kanoniseringsinstrument.’ Lit Net. 27 Jan. 2016 <http://www.litnet.co.za/poolshoogte-die-nuwe-perspektief-en-profiel-n-afrikaanse-literatuurgeskiedenis>.Search in Google Scholar

Cornis-Pope, Marcel, en John Neubauer, eds. 2004-2010. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries (4 vols.). Amsterdam: Benjamins.10.1075/chlel.xixSearch in Google Scholar

Daisne, Johan. 1945. De Russiese literatuur: een geïllustreerde gids. Gent: Thiery. Search in Google Scholar

_____. 1948. Van nitsjevo tot chorosjo! Een geïllustreerde en van bio-bibliografi sche aantekeningen voorziene anthologie der Russische literatuur sinds haar aanvang tot heden. Brussel: Electa.Search in Google Scholar

De Maegd-Soëp, Carolina. 1980. “De Zuidnederlandse literatuur in Rusland: 1.” Ons Erfdeel 23(2): 165-177.Search in Google Scholar

Dorleijn, Gillis. 2013. “Afscheid van de (Nederlandse) literatuur? Inleidende opmerkingen over literatuurgeschiedenis als cultureel project en wetenschappelijke onderneming.” Werkwinkel 8(1): 13-28.Search in Google Scholar

Ehlich, Konrad. 2010. “Transnationaliteit: Europese talen, literaturen en culturen in het perspectief van een postnationale horizon.” Internationale neerlandistiek 48(4): 11-21.10.5117/IVN2010.4.EHLISearch in Google Scholar

Es, Nicky van, en Johan Heilbron. 2015. “Fiction from the Periphery: How Dutch Writers Enter the Field of English-Language Literature.” Cultural Sociology 9(3): 296-319.10.1177/1749975515576940Search in Google Scholar

Foster Jr., John Burt. 2013. Transnational Tolstoy: Between the West and the World. New York, NY: Bloomsbury Academic.Search in Google Scholar

Hinrichs, Jan Paul. 2005. Vader van de slavistiek: leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941). Amsterdam: Lubberhuizen.10.1163/9789401203135Search in Google Scholar

Koch, Jerzy. 2013. “Vent, vorm en verscheidenheid van historische literatuurbeschouwing: voorwoord.” Werkwinkel 8(1): 7-9. Search in Google Scholar

_____. 2014. “Komparatistiese klassifi kasie, of die dampkring van die Afrikaanse literere historiografi e.” Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging 26(1): 32-57.Search in Google Scholar

Kundera, Milan. 1983. “Un occident kidnappe ou la tragedie de l’Europe centrale.” Le Débat 5(27): 3-23. Langeveld, Arthur. 2006. Russische literatuur in een notendop. Amsterdam: Bakker. 10.3917/deba.027.0003Search in Google Scholar

_____. 2012. Russische literatuur in kort bestek. Amsterdam: Pegasus.Search in Google Scholar

Langeveld, Arthur, en Willem G. Weststeijn. 2005. Moderne Russische literatuur: van Poesjkin tot heden. Amsterdam: Pegasus.Search in Google Scholar

Lathouwers, Maria Antonius. 1965. De hedendaagse Russische letterkunde. Brugge: Desclee De Brouwer.Search in Google Scholar

Lettenbauer, Wilhelm. 1958. Russische Literaturgeschichte (2., vermehrte und verbesserte Aufl age). Wiesbaden: Harrassowitz.Search in Google Scholar

Marsman, Hendrik. 1941. Verzamelde gedichten. Amsterdam: Querido.Search in Google Scholar

Meiden, Gerard W. van der. 2000. Van Poesjkin tot Pasternak: geschiedenis van de Russische literatuur. Amsterdam: Van Soeren & Co.Search in Google Scholar

Missinne, Lut, en Koen Rymenants. 2009. “‘Critiek is liefdeslyriek’: het beschouwend proza van J. Greshoff.” Kritiek in crisistijd: literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig. Eds Gillis J. Dorleijn, Dirk de Geest, Koen Rymenants, en Pieter Verstraeten. Nijmegen: Vantilt. 35-60.Search in Google Scholar

Multatuli. 1879. Ideen. Amsterdam: Funke. Search in Google Scholar

_____. 1992. Max Havelaar of de koffi veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy (ed. A. Kets). Assen: Van Gorcum.Search in Google Scholar

Oosterholt, Jan. 2010. “Literatuurgeschiedenis tussen winkel van Sinkel en speciaalzaak.” Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126(4): 373-381.Search in Google Scholar

Oversteegen, Jacob J. 1969. Vorm of vent. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.Search in Google Scholar

Renssen, Floor van. 2013. ‘Lezer, er zijn ook Belgen!’: interactie tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur via literaire kritiek en uitgeverij (1980-1995). Antwerpen: Garant.Search in Google Scholar

Reve, Karel van het. 1979. Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid. Baarn: Wereldvenster. Search in Google Scholar

_____. 1985. Afscheid van Leiden. Amsterdam: Van Oorschot. Search in Google Scholar

_____. 1990[1985]. Geschiedenis van de Russische literatuur: van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov (5e, herz. druk). Amsterdam: Van Oorschot. Search in Google Scholar

_____. 2006. Uren met Henk Broekhuis (voorw. H. Brandt Corstius). Amsterdam: Amsterdam Univ. Press. Search in Google Scholar

_____. 2010a. Verzameld werk (dl. 4: Uren met Henk Broekhuis; Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes; Ongebundeld werk 1973-1980). Eds L. Frerichs, E. Drayer, en N. Maas. Amsterdam: Van Oorschot. Search in Google Scholar

_____. 2010b. Verzameld werk (dl. 5: Freud, Stalin en Dostojevski; Afscheid van Leiden; Geschiedenis van de Russische literatuur; Ongebundeld werk 1981-1984) Eds L. Frerichs, E. Drayer, en N. Maas. Amsterdam: Van Oorschot.Search in Google Scholar

Ronin, Vladimir Karlovič. 2013. “Villem Ėlschot / Willem Elsschot.” Ot Lisa Rejnarda do Sna bogov: istorija niderlandskoj literatury (t. 2: XX - načalo XXIveka). Eds Kejs Verchejl, Pit Kuttenir, en Irina Michajlova. Sankt-Peterburg: Aleksandrija. 113-132.Search in Google Scholar

Rosengren, Karl Erik. 1987. “Literary Criticism: Future Invented.” Poetics 16(3-4): 295-325.10.1016/0304-422X(87)90009-XSearch in Google Scholar

Stantcheva, Roumiana L. 2011. “To Label, to Compare, to Appropriate... Asa Strategy of Foreign Literary Criticism” (trans. S.A. Dimitrov). The Canonical Debate Today: Crossing Disciplinary and Cultural Boundaries. Eds Liviu Papadima, David Damrosch, en Theo D’haen. Amsterdam: Rodopi. 299-311.Search in Google Scholar

Steinz, Jet, en Pieter Steinz. 2015. Steinz: gids voor de wereldliteratuur in 416 schrijvers, 104 meesterwerken, 26 one-book wonders, 52 boekwebben, 26 thema’s, 26 quizzen en 52 landkaarten (met bijdragen van T. Jager). Amsterdam: Nieuw Amsterdam.Search in Google Scholar

Stokvis, Zadok. 1909. Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis. Amsterdam: Maas & Van Suchtelen. Search in Google Scholar

‘t Hart, Maarten. 1991. “Karel en de Kraagdragers.” Uren met Karel van het Reve: liber amicorum. Eds Theodor Holman, en David van het Reve. Amsterdam: Van Oorschot. 69-78.Search in Google Scholar

Thomsen, Mads Rosendahl. 2010. Mapping World Literature: International Canonization and Transnational Literatures. London: Continuum.Search in Google Scholar

Vaessens, Thomas. 2013. Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Nijmegen: Vantilt.Search in Google Scholar

Valdés, Mario J., en Djelal Kadir, eds. 2004. Literary Cultures of Latin America: A Comparative History (3 vols.). New York, NY: Oxford Univ. Press.Search in Google Scholar

Verrips, Ger. 2004. Denkbeelden uit een dubbelleven: biografievan Karel van het Reve. Amsterdam: De Arbeiderspers.Search in Google Scholar

Waegemans, Emmanuel. 1986. Russische letterkunde: overzicht van de belangrijkste schrijvers en stromingen, van Puškin tot Solženicyn. Utrecht: Het Spectrum. Search in Google Scholar

_____. 1996. Russische literatuur van de 18e eeuw. Antwerpen: Benerus. Search in Google Scholar

_____. 1999. Geschiedenis van de Russische literatuur: sinds de tijd van Peter de Grote. Amsterdam: Mets. Search in Google Scholar

_____. 2009. Geschiedenis van de Russische literatuur: 1700-2000. Amsterdam: Mets & Schilt. Search in Google Scholar

Weststeijn, Willem G. 19 Oct. 1985. “De Russen voor beginners en liefhebbers. Van het Reves Geschiedenis van de Russische literatuur: zonder poeha” (recensie). Vrij Nederland/ Boekenbijlage 42: 4-5.Search in Google Scholar

_____. 2004. Russische literatuur. Amsterdam: Meulenhoff. Search in Google Scholar

Wijk, Nicolaas van. 1926. Geïllustreerde geschiedenis der Russische letterkunde. Amsterdam: Meulenhoff.Search in Google Scholar

eISSN:
1896-3307
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
2 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Linguistik und Semiotik, Germanische Sprachen, andere, Literaturwissenschaft, Literaturen anderer Länder und Spachen, Weitere Länder und Sprachen