Uneingeschränkter Zugang

The Genesis of the Idea ‘Dutch Written Literature’ in Bohemia

Werkwinkel's Cover Image
Werkwinkel
Special issue title: Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies

Zitieren

Anoniem. 1892. “Z belletrie nizozemské.” Lumír 20(9): 107-108.Search in Google Scholar

Bělehrádková, Jana 2007. Knihovna Elišky Krásnohorské. Praha: Univerzita Karlova (niet uitgegeven bachelorscriptie, FF UK).Search in Google Scholar

Conscience, Jindřich 1846. “Siska van Rosemal, Prawdiwé příběhy panny dosud žijící.” Kwěty, Národní zábawník pro Čechy, Morawany, Slowáky a Slezany Jg. 13 (6-14), 15 januari-3 februari 1846 (Origineel: Siska van Rosemael, 1844). 32Search in Google Scholar

Daems, Luc. 2000. “Vlaamse en Nederlandse novellen in vroege Franse vertaling van Pieter van der Meer de Walcheren inzonderheid Streuvels’ Doodendans of La Ronde de la Mort.” Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taalen letterkunde 110(1): 107-158.Search in Google Scholar

Dorleijn, Gillis, en Sandra van Voorst. 2010. “PEN Nederland betreurt ‘dat het moeilijk is buiten de politiek te blijven.’” In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context. Eds Helleke van den Braber, en Jan Gielkens. Amsterdam & Antwerpen: Querido’s Uitgeverij. 219-227.Search in Google Scholar

Engelbrecht, Wilken. 2010a. “Von Conscience bis Fabricius: Das Bild der niederländischsprachigen Literatur in tschechischer Übersetzung in der Zwischenkriegszeit.” An der Schwelle. ‘Eigen’ und ‘fremd’ in der niederländischen Literatur. Eds Herbert van Uffelen, Dirk de Geest, Susan Mahmody, en Pieter Verstraeten. Wien: Praesens Verlag. 181-198.Search in Google Scholar

_____. 2010b. “Tegen de verdrukking in - een korte geschiedenis van de neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije.” Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Eds Matthias Hüning, Jan Konst, en Tanja Holzhey. Münster: Waxmann. 235-250.Search in Google Scholar

_____. 2011a. “Een strijder tegen het onrecht. De receptie van Multatuli in Tsjechië en Slowakije.” Over Multatuli 33(66): 2-41.Search in Google Scholar

_____. 2011b. “Hendrik Conscience, de man die de Tsjechen Nederlandse literatuurleerde lezen.” Praagse Perspectieven 7. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2011. Eds Zdenka Hrnčířová, Ellen Krol, Kees Mecks, Jan Pekelder, en Jesse Ultzen. Praag: Universitaire pers. 83-107.Search in Google Scholar

_____. 2012. “Van lezerscanon naar gestuurd canon: Literaire vertalingen van Nederlandstalige literatuur in Tsjechië.” Lage landen, hoge heuvels. Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Belgrado. Eds Jelica Novaković-Lopušina, Tamara Britka, Bojana Budimir, Mirko Cvetković, en Lada Vukomanović. Belgrado: Arius. 111-127.Search in Google Scholar

_____. 2013a. “A Moravian Picture of Dutch Literature.” Tradition and Trends in Trans-Language Communication. Eds Jitka Zehnalová, Ondřej Molnár, en Michal Kubánek. Olomouc: Palacký University. 215-228.Search in Google Scholar

_____. 2013b. “Obraz vlámské literatury v letech 1846-1948.” Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Eds Ivan Gerát, Adam Bžoch, Dagmar Podmaková, Hana Urbancová, Dana Hučková, en Peter Žeňuch. Bratislava: Slovenská akadémia vied. 74-87.Search in Google Scholar

_____. 2014a. “AVV - VVK, or Dutch and Flemish Literature from a Czech Catholic View.” Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB. Eds Jan Walkusz, en Marzena Krupa. Lublin: Wydawnictwo KUL. 490-498.Search in Google Scholar

_____. 2014b. “Literatuur en kunst uit de Lage Landen in de Moderní revue.” In het teken van identiteit. Taal en cultuur van de Nederlanden. Eds Liesbeth Degand, Philippe Hiligsmann, Laurent Rasier, Matthieu Sergier, Stéphanie Vanasten, Kristel Van Goethem. Louvain-la-Neuve: UCL Presses Universitaires de Louvain. 85-92.Search in Google Scholar

Engelbrecht, Wilken, en Zuzana Vaidová. 2013. “De Nederlandse Tachtigers door de ogen van de Tsjechische Negentigers.” Out of the Box. Über den Wert des Grenzwertigen. Eds Emmeline Besamusca, Chrstine Hermann, en Ulrike Vogl. Wien: Praesens Verlag. 193-210.Search in Google Scholar

Engelbrecht, Wilken, Lianne Barnard, Lucie Smolka Fruhwirtová, Martina Vitáčková, en Eva Brázdová Toufarová. 2015. Dějiny nizozemské a vlámské literatury. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Falta, Josef. 1937. “V zákopech u Madridu. K vydání reportáže z občanské války ve Španělsku která vyjde v překladu L. Faltové ve sbírce Obzoru.” Panorama: Kulturní zpravodaj 15: 107-108.Search in Google Scholar

L.F. (=Lída Faltová). 1934. “Různé zprávy - Johan Fabricius v Praze.” Panorama: Kulturní zpravodaj 12: 78-79.Search in Google Scholar

Fiala, Petr, Jiří Foral, Karel Konečný, Pavel Marek, Michal Pehr, en Miloš Trapl. 2008. Český politický katolicismus 1848-2005. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.Search in Google Scholar

Fischer, Otokar. 1927. Belgie a Německo. La Belgique et l’Allemagne. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy/Fr. Řivnáč.Search in Google Scholar

Forst, Vladimír et al., eds. 1985-2008. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Praha: Academia (4 delen in 7 banden).Search in Google Scholar

Harna, Josef. 1998. “Politické stranictví a role politických stran v první Československé republice. (Problémy výzkumu a stav poznání ke konci století).” Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. Sborník referátů přednesených na kolokviu pořádaném Historickým ústavem AV ČR v Praze 18. listopadu 1997. Ed. Josef Harna. Praha: Historický ústav AV ČR. 40-60.Search in Google Scholar

Hartlová, Dagmar, ed. 2004. Slovník severských spisovatelů. Dánská literatura. Faerská literatura. Finská literatura. Finskošvédská literatura. Islandská literatura. Nizozemská literatura. Norská literatura. Švédská literatura. Praha: Libri (2e vermeerderde druk).Search in Google Scholar

Havlíček, Karel. 1848. “Denník wšeobecný.” Wčela Jg. 1848(2): 8 (7 januari 1848).Search in Google Scholar

Holk (=Adolf Holk). 1901. “Nizozemí. Literatura.” Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecních vědomostí 18. Praha: J. Otto. 365-372.Search in Google Scholar

Homola, Oleg, en Aleš Žach. 2000. “Melantrich” Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3 (M-Ř). Svazek I (M-O). Ed. Jiří Opelík. Praha: Academia. 203-212.Search in Google Scholar

Kld (= František Kalda). 1927. “Holanďané. Písemnictví.” Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí 3. Praha: Československý kompas. 244-245.Search in Google Scholar

Kamper, Jaroslav. 1896. “Z literatury hollandské. Nové publikace básnické.” Rozhledy 6(4): 175-176.Search in Google Scholar

Kosterka, Ladislav. 1932. Bibliografie česko-skandinávsko-nizozemská. Praha: Nakladem obce pražské.Search in Google Scholar

Koudelka, Alois. 1891. “Londýnské ‘Athenaeum’ o písemnictví kontinentálním za dobu od července r. 1890 do července r. 1891.” Hlídka literární 8(10): 387-392.Search in Google Scholar

_____. 1904. “Z holandského písemnictví.” Hlídka 21(5): 331-332.Search in Google Scholar

K. (=František V. Krejčí). 1900. “Multatuli.” Rozhledy 9(9): 185-190.Search in Google Scholar

Krijt, Hans, en Olga Krijtová. 1990. Průvodce dějinami nizozemské literatury. Praha: Panorama.Search in Google Scholar

Macura, Vladimír. 1993. “Alois Koudelka.” Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2 H-L, Svazek II K-L, dodatky A-G. Ed. Vladimír Forst. Praha: Academia. 894-895.Search in Google Scholar

Malý, Jakub. 1854. “O překládání klassiků, se zvláštním zřetelem na Shakespeare.” Časopis Musea Království českého 28(4): 501-524.Search in Google Scholar

Matula, Antonín. 1932. “Ruralismus v krásném písemnictví.” Osvěta venkova 4(32-33): 19-26.Search in Google Scholar

_____. 1933. Hlasy země v evropských literaturách. Praha: Svobodné učení selské.Search in Google Scholar

VM (= Václav E. Mourek). 1907. “Vlámský jazyk a literatura.” Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecních vědomostí 26. Praha: J. Otto. 806-807.Search in Google Scholar

Nevšimalová, Krista. 1903. Multatuli. Výbor ze spisův, jež napsal Multatuli. Praha: Josef Pelcl.Search in Google Scholar

Olivová, Věra. 2000. Dějiny První republiky. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Putna, Martin C. 1998. Česká katolická literatura 1848-1918. Praha: Torst.Search in Google Scholar

_____. 2010. Česká katolická literatura v kontextech 1918-1945. Praha: Torst.Search in Google Scholar

Spohr, Wilhelm. 1899. Multatuli. Auswahl aus seinen Werken in Übersetzung aus dem Holländischen, eingeleitet durch eine Charakteristik seines Lebens, seiner Persönlichkeit und seines Schaffens. Minden im Westfalen: J.C.C. Bruns’ Verlag.Search in Google Scholar

Uffelen, Herbert van. 1993a. Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum 1830-1990. Münster: LiT. Search in Google Scholar

_____. 1993b. Bibliographie der modernen niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung. Münster: LiT.Search in Google Scholar

Vaidová, Zuzana. 2013. “Reflexe Frederika van Eedena a dalších omsdesátníků v literárních časopisech z přelomu 19. a 20. století - Arnošt Procházka, otec Moderní revue a překladatel osmdesátníku.” Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné 15(3): 52-61.Search in Google Scholar

Wils, Lode. 2013. “Conscience in de Vlaamse natievorming.” Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123(2-3): 107-119. Search in Google Scholar

eISSN:
1896-3307
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
2 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Linguistik und Semiotik, Germanische Sprachen, andere, Literaturwissenschaft, Literaturen anderer Länder und Spachen, Weitere Länder und Sprachen