1. bookVolumen 11 (2016): Heft 1 (June 2016)
    Special issue title: Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2719-2938
Erstveröffentlichung
17 Jul 2014
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

An Enormous Interstitial Mestizo? The (Im)possibility of Eurasian Identity in Dutch Postcolonial Novels

Online veröffentlicht: 24 Jun 2016
Volumen & Heft: Volumen 11 (2016) - Heft 1 (June 2016) - Special issue title: Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies
Seitenbereich: 41 - 71
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2719-2938
Erstveröffentlichung
17 Jul 2014
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, en Helen Tiffin, eds. 2006. The Post-colonial Studies Reader. 2e dr. London/New York, NY: Routledge.Search in Google Scholar

_____. 2007. Post-colonial Studies: The Key Concepts. 2e dr. London/New York, NY: Routledge.Search in Google Scholar

_____. 2010. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures. 2e dr. London/New York, NY: Routledge.Search in Google Scholar

Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. London/New York, NY: Routledge. Birney, Alfred. 2001. Yournael van Cyberney: Internetinkt van Alfred Birney uitgebreid met de top-1000 van de Indische Bellettrie. Haarlem: In de Knipscheer.Search in Google Scholar

_____. 2002. Indische gezichten [Vogels rond een vrouw, De onschuld van een vis]. Haarlem: In de Knipscheer.Search in Google Scholar

Bloem, Marion. 2009. Indië voorbij [Geen gewoon Indisch meisje, Vaders van betekenis, De honden van Slipi]. Amsterdam: De Arbeiderspers.Search in Google Scholar

Boehmer, Elleke. 2005. Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors. 2e dr. Oxford: Oxford Univ. Press.Search in Google Scholar

Boehmer, Elleke, en Sarah de Mul, eds. 2012. The Postcolonial Low Countries: Literature, Colonialism, Multiculturalism. Lanham, MD: Lexington Books.Search in Google Scholar

Boon, Siem, en Eva van Geleuken, eds. 1993. Ik wilde eigenlijk niet gaan: De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964. Den Haag: Stichting Tong Tong.Search in Google Scholar

Bosma, Ulbe. 2005. “The Indo: Class, Citizenship and Politics in the Late Colonial Society.” Recalling the Indies: Colonial Culture and Postcolonial Identities. Eds Joost Coté, en Loes Westerbeek. Amsterdam: Aksant. 67-98.Search in Google Scholar

Bosma, Ulbe, Remco Raben, en Wim Willems. 2006. De geschiedenis van Indische Nederlanders. Amsterdam: Bert Bakker.Search in Google Scholar

Bosma, Ulbe, en Remco Raben. 2008. Being “Dutch” in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920. Athens, OH: Ohio Univ. Press.Search in Google Scholar

Bosma, Ulbe. 2009. Terug uit de koloniën: Zestig jaar postkoloniale migranten en hun organisaties. Amsterdam: Bert Bakker.Search in Google Scholar

Boudewijn, Petra. 2014. “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Verboden interraciale relaties in de Indische literatuur uit het fin de siècle.” Taboe en verbod. Rythmus: Jaarboek voor de studie van het fin de siècle 3: 23-38.Search in Google Scholar

_____. 2016a. “‘You Inherited That Trait from Your Eurasian Mother’: The Representation of Mixed-race Characters in Dutch Colonial Literature.” Te verschijnen in Dutch Crossing.Search in Google Scholar

_____. 2016b. “‘Wie een Indische trouwt…’: Het gemengde huwelijk in koloniale Indische literatuur.” Zacht Lawijd 15: 4-28.Search in Google Scholar

Brems, Hugo. 2005. Altijd weer vogels die nesten beginnen: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam: Bert Bakker.Search in Google Scholar

Breure, Marnel, en Liesbeth Brouwer. 2004. “Een reconstructie van het debat rond migrantenliteratuur in Nederland.” Kunsten in beweging, 1980-2000: Cultuur en migratie in Nederland. Eds Rosemarie Buikema, en Maaike Meijer. Den Haag: Sdu. 381-396.Search in Google Scholar

Captain, Esther. 2014. “Harmless Identities: Representations of Racial Consciousness among Three Generations Indo-Europeans.” Dutch Racism. Eds Philomena Essed, en Isabel Hoving. Amsterdam: Rodopi. 53-70.Search in Google Scholar

Cottaar, Annemarie, en Wim Willems. 1984. Indische Nederlanders: Een onderzoek naar beeldvorming. Den Haag: Moesson. Darwin, Charles. 1859. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John Murray.Search in Google Scholar

Dassen Patrick, en Mary Kemperink, eds. 2005. The Many Faces of Evolution in Europe, c. 1860-1914. Leuven: Peeters.Search in Google Scholar

D’haen, Theo, ed. 2002. Europa buitengaats: Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen. Amsterdam: Bert Bakker.Search in Google Scholar

Dikke Van Dale. z.d. 18 Nov. 2014. <http://www.vandale.nl>.Search in Google Scholar

Dis, Adriaan van. 2002. De Indische boeken [Nathan Sid, Indische duinen, Op oorlogspad in Japan]. Amsterdam: Meulenhoff.Search in Google Scholar

Fanon, Frantz. 1952. Peau noire, masques blancs. z.p.: Éditions du Seuil.Search in Google Scholar

Furedi, Frank. 2001. “How Sociology Imagined ‘Mixed Race.’” Rethinking ‘Mixed Race.’ Eds David Parker, en Miri Song. London: Pluto Press. 23-41.Search in Google Scholar

Galen Last, Dick van. 2000. “Rassenhygiëne: De dodelijke omhelzing van wetenschap en nationaal-socialisme.” Volkseigen: Ras, cultuur en wetenschap in Nederland 1900-1950. Eds Martijn Eickhoff et al. Zutphen: Walburg Pers. 213-47.Search in Google Scholar

Holman, Theodor. 2001. Het blijft toch familie [Tekening, Oom Noes, Familiefeest, Apenliefde, Hoe ik mijn moeder vermoordde, Een man van staal]. Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar.Search in Google Scholar

Ifekwunigwe, Jayne O., ed. 2004. ‘Mixed race’ Studies: A Reader. London/New York, NY: Routledge.Search in Google Scholar

Jansz, Ernst. 1983. Gideons droom. Haarlem: In de Knipscheer.Search in Google Scholar

_____. 2013. Gideons droom: Novelle, boek en cd. 2e dr. Haarlem: In de Knipscheer.Search in Google Scholar

Jones, Guno. 2014. “Biology, Culture, ‘Postcolonial Citizenship’ and the Dutch Nation, 1945-2007.” Ed Philomena Essed, en Isabel Hoving. 315-336.Search in Google Scholar

Kemperink, Mary. 2001. Het verloren paradijs: De literatuur en de cultuur van het Nederlandse fin de siècle. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.10.5117/9789053564875Search in Google Scholar

Laarman, Charlotte. 2013. Oude onbekenden: Het politieke en publieke debat over postkoloniale migranten, 1945-2005. Hilversum: Verloren.Search in Google Scholar

Leerssen, Joep. 1999. Nationaal denken in Europa: Een cultuurhistorische schets. 4e dr. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.Search in Google Scholar

Leeuwen, Lizzy van. 2008. Ons Indisch erfgoed: Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit. Amsterdam: Bert Bakker.Search in Google Scholar

Loo, Vilan van de. 2003. “‘En dat is dan Indisch?’ Interview met Theodor Holman.” Indische Letteren 18: 252-256.Search in Google Scholar

Loomba, Ania. 2005. Colonialism/Postcolonialism. 2nd ed. London/New York, NY: Routledge.Search in Google Scholar

Loriaux, Stéphanie. 2003. “Van ‘gewoon Indisch meisje’ tot dochter van betekenis: Marion Bloems leven en werk.” Indische Letteren 18: 171-181.Search in Google Scholar

Nederveen Pieterse, Jan. 2009. Globalization and Culture: Global Mélange. 2e dr. Lanham: Rowman en Littlefield.Search in Google Scholar

Nieuwenhuys, Rob. 1978. Oost-Indische spiegel: Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. 3e dr. Amsterdam: Querido.Search in Google Scholar

Oostindie, Gert. 2010. Postkoloniaal Nederland: Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen. Amsterdam: Bert Bakker.Search in Google Scholar

Paasman, Bert. 2003. “‘De een draagt een bril en de ander is ‘Indisch’: Inleiding op de literatuur van de Tweede generatie Indisch-Nederlandse auteurs.” Indische Letteren 18: 162-170.Search in Google Scholar

Parker, David, en Miri Song, eds. 2001. Rethinking ‘Mixed Race.’ London: Pluto Press.Search in Google Scholar

Pattynama, Pamela. 2003. “Herinneringsliteratuur en ‘postherinneringen’ bij eerste en tweede generatie Indische schrijvers.” Eds Rosemarie Buikema, en Maaike Meijer. 207-221.Search in Google Scholar

Pollmann, Tessel. 1987. In Nederland door omstandigheden. Baarn: Ambo.Search in Google Scholar

Praamstra, Olf. 1997. “De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde: Een afbakening van het corpus.” TNTL 113: 257-274.Search in Google Scholar

_____. 2009. “De Nederlandse Letterkunde als wereldliteratuur.” Van koloniale naar wereldliteratuur? Professorale oraties van Ena Jansen, Michiel van Kempen, Marlene van Niekerk, Pamela Pattynama, Olf Praamstra, Wim Rutgers. Eds Jerzy Koch, en Theo D’haen. Poznań: Exemplum. 141-183.Search in Google Scholar

_____. 2013. “Voor de tweede keer verbannen: Hella S. Haasse en de Indische gemeenschap.” Indische Letteren 28: 138-151.Search in Google Scholar

Pratt, Mary L. 2008. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. 2e dr. London/New York, NY: Routledge.Search in Google Scholar

Robinson, Tjalie. 1961. “‘The Third Man.’” Tong Tong 6 30 Aug. 1961: 3.Search in Google Scholar

_____. 1966. “Nieuwe identiteit.” Tong Tong 11 31 Dec. 1966: 2, 23.Search in Google Scholar

_____. 1973. “De achttiende ronde.” Tong Tong 18 15 July 1973: 3.Search in Google Scholar

Rooy, Piet de. 1996. “De flessenhals van de wetenschap: Opvattingen over ‘ras’ rond de eeuwwisseling.” Feit en fictie II: 48-64.Search in Google Scholar

Said, Edward W. 1978. Orientalism. London/New York, NY: Penguin.Search in Google Scholar

Stoler, Ann Laura. 2010. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley: Univ. of California Press.Search in Google Scholar

Stolk, Jill. 1983. Scherven van smaragd. Den Haag: Moesson.Search in Google Scholar

_____. 1984. Scherven van smaragd. Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar.Search in Google Scholar

Vermij, Lucie Th. 1990. “‘Indische mensen hebben aanleg om vergeten te worden’. Jill Stolk.” De Helling 3: 20-21.Search in Google Scholar

Visser, Hans G., ed. 1992. Indië in Holland: Schrijvers over hun Rijk van Insulinde. Amsterdam: De Bijenkorf.Search in Google Scholar

Vries, Marlene de. 2009. ‘Indisch is een gevoel’: De tweede en derde generatie Indische Nederlanders. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.10.5117/9789089641250Search in Google Scholar

Voorst, Sandra van. 2007. “Wordt vervolgd: de receptie van Nederlandse migrantenliteratuur.” Neerlandica extra muros 45: 11-22.Search in Google Scholar

Willems, Wim. 2001. De uittocht uit Indië, 1945-1995. Bert Bakker: Amsterdam.Search in Google Scholar

_____. 2003. “‘Altijd hongerig naar het Hogere en een hapje’: Over het Indische werk van Adriaan van Dis.” Indische Letteren 18: 197-205.Search in Google Scholar

_____. 2008. Tjalie Robinson: Biografie van een Indo-schrijver. Amsterdam: Bert Bakker.Search in Google Scholar

Wikipedia. z.d. 17 Nov 2014. <https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina>.Search in Google Scholar

WNT. z.d. 18 Nov. 2014. <http://gbt.inl.nl/?owner=WNT>.Search in Google Scholar

Young, Robert J. C. 1995. Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race. London/New York, NY: Routledge.Search in Google Scholar

Zack, Naomi. 1993. Race and Mixed Race. Philadelphia: Temple Univ. Press.Search in Google Scholar

Zonneveld, Peter van. 2002. “Indische literatuur van de twintigste eeuw.” Europa buitengaats: Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen. Ed. Theo D’haen. Amsterdam: Bert Bakker. 133-159.Search in Google Scholar

_____. 2003. “‘Ik ben de schatbewaarder. Ik ben de fantast’: Gesprek met Adriaan van Dis.” Indische Letteren 18: 206-220.Search in Google Scholar

Zuiderweg, Adrienne. 2003. “‘Saya terbang ke rumah’: Ernst Jansz, een Indische Telemachus.” Indische Letteren 18: 221-238.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD