1. bookVolumen 35 (2017): Heft 1 (December 2017)
    STATE AND ECONOMY
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Economic Policy Towards Domestic Stock Exchanges

Online veröffentlicht: 28 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 35 (2017) - Heft 1 (December 2017) - STATE AND ECONOMY
Seitenbereich: 143 - 161
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Albert M. (1994), Kapitalizm kontra kapitalizm [Capitalisme contre Capitalisme], Wydawnictwo Znak, Kraków. Search in Google Scholar

Aranda G. (1973), Giełdowe safari [Exchange safari], ,,Forum”, vol. 3 (497), ss. 16-17. Search in Google Scholar

Armatys J. (2001), Ile kosztuje krzesło na NYSE? [How much does a chair on NYSE cost?], Gazeta Giełdy PARKIET, 2nd November. Search in Google Scholar

Bannock G., Manser W. (2001), Finanse. Angielsko-polski słownik tematyczny [Finances. English-Polish thematic dictionary], Wydawnictwo PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Belletante B. (1998), Giełda. Jej funkcje i rola w życiu gospodarczym [Exchange. Its functions and role in the business life], Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Poznań. Search in Google Scholar

Cameron R., Neal L. (2010), Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych [Economic history of the world. From the Paleolithic to modern Times], Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa. Search in Google Scholar

Czerniawski R. (1991), Giełdy [Exchanges], Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała. Search in Google Scholar

Dembinski P. H. (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu [Finance after a heart attack. From financial euphoria to economic order]. Studio Emka, Warszawa. Search in Google Scholar

Dudzińska-Kocoń A. (1991), Systemy giełdowe w świecie [Exchange systems in the world], Publikacje Ministerstwa Finansów, Warszawa. Search in Google Scholar

Hicks J. R. (2000), Teoria historii gospodarczej [Theory of economic history], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Search in Google Scholar

Jarmołowicz W., (2014), Polityka gospodarcza państwa - powody i sposoby realizacji [The state’s economic policy - reasons and methods of implementation], [in:], Podstawy makroekonomii [Basics of macroeconomics], red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. Search in Google Scholar

Kachniewski M., Waszkiewicz A. (2012), Finanse międzynarodowe [International finance], Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa. Search in Google Scholar

Kalpaka P. (2007), Giełdy w gospodarce [Stock exchanges in the economy], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Kohler P. (1999), Kleine Börse mit großen Plänen [Small stock market with big plans], Handelsblatt, 7th April. Search in Google Scholar

Korycki Ł (2005), Makler przegrywa z komputerem. Rynek open outcry powoli odchodzi do lamusa [The broker loses with the computer. The open outcry market is slowly becoming a thing of the past], Gazeta Giełdy PARKIET, 21/22. Search in Google Scholar

Kostolany A. (1999), Psychologia giełdy [Exchange psychology], Wydawnictwo Europa. Search in Google Scholar

Kowalik T. (2003), Przystanek globalizacja [Globalsation stop], Myśl socjaldemokratyczna, vol. 3/4, p. 20-21. Search in Google Scholar

Kowalik T. (2005), Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych [Economic systems. Effects and defects of reforms and systemic changes], Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa. Search in Google Scholar

Kowalik T. (2010), Kryzys systemu w perspektywie alterglobalizmu [Crisis of the system in the perspective of alterglobalism], [in:], Globalizacja i co dalej? [Globalization and what next?], red. G. W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

Kowalski W. S. (2009), Giełdy Niemiec w gospodarce światowej [ Germany stock exchange in the global economy, „Przegląd Zachodni”, vol. 1 (326), 2009, p. 222-235. Search in Google Scholar

Kowalski W. S. (2016), Instytucje giełdowe miasta Poznania w perspektywie historycznej [Stock exchange institutions of the city of Poznań in a historical perspective], „Przegląd Zachodni”, vol. 2 (359), 2016, 57-81. Search in Google Scholar

Macyra R. (2004), Na rynku hossy i bessy. Giełdy towarowe w II Rzeczpospolitej [On the bull market and bear market. Commodity exchanges in the Second Polish Republic], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. Search in Google Scholar

McBridge-Johnson P. (2001), Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera [Derivatives. Manager’s guide], Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa. Search in Google Scholar

Millman G. J. (1997), Czas spekulacji. Jak zbuntowani handlarze walutą obalili centralne banki świata [Time of speculation. As rebel currency dealers, they overthrew the central banks of the world], Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa. Search in Google Scholar

Pietrzyk E. (1990a), Giełdy w Polsce [Exchanges in Poland], Firma, vol. 9, p. 16-18. Search in Google Scholar

Pietrzyk E. (1990b), Urząd czy rynek [The office or the market], Rzeczpospolita, 12th October. Search in Google Scholar

Płókarz R. (2013), Globalne rynki finansowe. Praktyka i funkcjonowanie. [Global financial markets. Practice and functioning.] Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Rewers E. (2014), Miejska przestrzeń kulturowa: od laboratorium do warsztatu [Urban cultural space: from the laboratory to the workshop], [in:], Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie [Cultural urban studies. Introduction], red. E. Rewers, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

Rimbert P. (2009), Jak państwo francuskie dokonało deregulacji rynków finansowych [How the French State deregulated financial markets, Le Monde Diplomatique (Polish edition), vol. 4 (38), April, p. 6-7. Search in Google Scholar

Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (2012), Ekonomia [Economics], Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012. Search in Google Scholar

Selfridge H. G. (1939), Z dziejów handlu [From the history of trade], Gebethner i Wolff, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków. Search in Google Scholar

Sopoćko A. (2005), Rynkowe instrumenty finansowe [Market financial instruments], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Stypułkowski C. (2012), Przedmowa do wydania polskiego [Preface to the Polish edition], [in:] Sorkin A. R. Zbyt wielce by upaść [Too much to fall], Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Węglewski M. (1990), Salomon i inni [Salomon and others], ,,Gazeta Bankowa”, vol. 46, 11-17th November, p. 13. Search in Google Scholar

Wilczyński W. (1996), Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji [Economics and economic policy of the transformation period], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań. Search in Google Scholar

Zawiła-Niedźwiecki J. (1994), Rynek papierów wartościowych we Francji [Stocl Exchange Market in France], „Rzeczpospolita”, 27th May 1994. Search in Google Scholar

https://www.set.or.th/setresearch/files/demdemutualization/ResearchPaper_2002_Reena.pdf) [access date: 28.07.2017]. Search in Google Scholar

Aggarwal R. (2002), Demutualization and Corporate Governance of Stock Exchange, Journal of Applied Corporate Finance, vol. 1 (15) 2002, p. 105-113, 10.1111/j.1745-6622.2002.tb00345.x Search in Google Scholar

Bolsa de Valencia (2017) (http://www.bolsavalencia.es/esp/BValencia/BValencia.aspx), [access date: 28.07.2017]. Search in Google Scholar

McArdle. H (2016), Ex-Nasdaq traders bid to launch new stock exchange in Scotland by 2017, Harald Scotland, (http://www.heraldscotland.com/news/homenews/14591154.Ex_Nasdaq_traders_bid_to_launch_new_stock_exchange_in_Scotland_by_2017/?ref=rss), [access date: 14.08.2017]. Search in Google Scholar

Mercado Autonómico de Deuda Pública, (http://www.bolsavalencia.es/esp/BValencia/MADP/MADP.aspx), [access date: 11.08.2017]. Search in Google Scholar

Steinberg F. (2017), Wir bauen unsere Stärken und Nischen aus, www.welt.de (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article163112510/Wir-bauen-unsere-Staerken-und-Nischen-aus.html), [access date: 19.06.2017]. Search in Google Scholar

Why Scotex? (2017), (http://scotex.uk/the-case-for-scotex/), [access date:: 14.08.2017]. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo