1. bookVolumen 35 (2017): Heft 1 (December 2017)
    STATE AND ECONOMY
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

“In Order to Adapt the Consumption...”. The Creation of a Rationing System for Petrol in the Polish People’s Republic in the 1980s

Online veröffentlicht: 28 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 35 (2017) - Heft 1 (December 2017) - STATE AND ECONOMY
Seitenbereich: 81 - 96
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

The Archive of New Files, units: Main Inspectorate of Energy Management, Institute of Internal market, the Council of Ministers Search in Google Scholar

Archive of the Institute of National Remembrance Search in Google Scholar

Police Main Archive Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń za 1982 rok [A report on the activity of the PZU company operation for the year 1982] (1983), PZU, Warsaw, pp. 31-32. Search in Google Scholar

Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie sprzedaży benzyn silnikowych odbiorcom prywatnym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej [The decree no. 27 of the Council of Ministers of February 20, 1984 on the sale of petrol to individual owners and non-nationalized economic entities], (1984), Monitor Polski, no. 5, item 42.10.1017/S0034412500015821 Search in Google Scholar

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep [The decision of the Minister of Transport of March 15, 1976 on labeling cars and trailers], (1976), Monitor Polski, no. 14, item 67. Search in Google Scholar

Grzeszak A. (1985), Kłopoty to ich specjalność [Trouble is their area of expertise], Motor, no. 19, pp. 3-4. Search in Google Scholar

Gutorski K., Czym zastąpić benzynę? [If not petrol, then what?] (1981), Motoryzacja, no. 1, p. 21. Search in Google Scholar

Jak zlikwidować benzynowy „przeciek” [How to deal with the petrol “leak”] (1982), Trybuna Ludu, no. 174, p. 2. Search in Google Scholar

Kornai J. (1985), Niedobór w gospodarce, [Economics of shortage], PWE, Warsaw. Mała Encyklopedia ekonomiczna [Short economic encyclopedia], (1974), PWE, Warsaw. Search in Google Scholar

Mimo najazdu klientów, sprawna sprzedaż paliw w CPN [Despite the crowds, sale of fuels at CPNs goes smoothly] (1983), Życie Warszawy, no. 234, p. 1-2. Search in Google Scholar

Mniej benzyny jesienią i zimą [Less petrol in the autumn and winter] (1983), Motor, no. 42, p. 2. Search in Google Scholar

Nie ma kłopotów z nabyciem benzyny niebieskiej [No more trouble with purchasing the blue petrol] (1982), Życie Warszawy, no. 201, p. 1-2. Search in Google Scholar

Obrady Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów [The session of the Council of Ministers Economic Committee], (1981), Trybuna Ludu, no. 297, p. 1- 2. Search in Google Scholar

Od dziś etylina 78 nie reglamentowana [78-octane petrol no longer rationed], (1982), Życie Warszawy, no. 186, p. 1 Search in Google Scholar

Rozsądku! [Think!], (1981), Motor, no. 29, p. 2. Search in Google Scholar

Suchecki B. (1981), Po benzynowej pustyni, [In the petrol desert], Motor, no. 32, p. 5; AAN, URM 32/5, f. 14. Search in Google Scholar

Szlichciński K. (2002), Brytyjska gospodarka wojenna 1939-1945 [War economy in Britain in the years 1939-1945], Bellona, Warsaw. Search in Google Scholar

Wolny rynek reaguje [The free market reacts], (1982), Motor, no. 26, p. 2. Search in Google Scholar

Wycinanie kuponów zamiast stemplowania [Cutting coupons instead of stamping], (1984), Życie Warszawy, no. 50, p. 2. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo